Polska wciąż atrakcyjna inwestycyjnie. Wywiad z Pawłem Kurtaszem, Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska wciąż atrakcyjna inwestycyjnie. Wywiad z Pawłem Kurtaszem, Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Jakie sektory w Polsce cieszą się obecnie największym zainteresowaniem ze strony inwestorów zagranicznych?

Zainteresowanie inwestorów zagranicznych jest dość szerokie i zróżnicowane, co wynika ze specyfiki polskiego rynku i jego niesłabnącej atrakcyjności pod kątem wielu branż, które ogólnie klasyfikujemy jako produkcyjne i usługowe. W ramach projektów usługowych, największym zainteresowaniem cieszy się branża nowoczesnych usług dla biznesu – BSS, w tym centra usług wspólnych, centra IT, BPO oraz centra badawczo-rozwojowe. Dla zagranicznych korporacji Polska jest strategicznie ulokowanym miejscem, z wykwalifikowaną i wielojęzyczną kadrą, z którego mają możliwość prowadzenia obsługi swoich klientów i kontrahentów znajdujących się w różnych strefach czasowych. W Polsce działa już 1700 takich centrów zatrudniających ponad 430 tys. osób.

Obecnie PAIH prowadzi 46 projektów typu BSS.

Czy państwo polskie ma jakieś specjalne zachęty dla zagranicznych inwestorów chcących inwestować w Polsce?

Nowe inwestycje, zarówno produkcyjne, jak i usługowe oraz badawczo-rozwojowe, mogą liczyć na wsparcie w ramach regionalnej pomocy publicznej, która obejmuje zwolnienie z CIT na okres maksymalnie do 15 lat oraz granty rządowe na nowe inwestycje o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Obie formy wsparcia są dostępne na terenie całego kraju, za wyjątkiem Warszawy. Pierwsza udzielana jest przez Specjalne Strefy Ekonomiczne, natomiast drugą, w formie dotacji, przyznaje minister właściwy do spraw gospodarki na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

Należy podkreślić, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu oferuje inwestorom wszechstronne wsparcie informacyjno-doradcze przy obsłudze projektów od samego początku, od momentu podejmowania decyzji lokalizacyjnej, poprzez wszystkie fazy realizacji, a nawet po zakończeniu projektu.

W jaki sposób PAIH pomaga polskim firmom w ekspansji na rynki zagraniczne?

Kluczowym aspektem ekspansji zagranicznej jest zbudowanie przemyślanej strategii eksportowej swojego przedsiębiorstwa, w czym mogą pomóc oferowane przez PAIH szkolenia (takie jak ABC Eksportu) czy też materiały dostępne na naszej stronie internetowej. Budowanie strategii eksportowej polega na skonfrontowaniu silnych i słabych stron swojego przedsiębiorstwa z charakterystyką rynku docelowego i jest fundamentem, który staje się nieoceniony w kolejnych etapach przygotowania do wejścia na rynek zagraniczny. Przy podejmowaniu decyzji o wejściu na konkretny rynek nieocenioną pomocą są nasze Zagraniczne Biura Handlowe, które są w stanie doradzić przedsiębiorcom w zakresie optymalnego sposobu rozpoczęcia ekspansji zagranicznej, a także skonsultować strategię eksportową – na przykład doradzić, czy silne strony przedsiębiorstwa będą znaczyć tyle samo na nowym rynku, a słabe tak samo przeszkadzać w rozwoju.

Czy widzi Pan jakieś przeszkody dla rozwoju inwestycji zagranicznych w Polsce w najbliższej przyszłości?

Duże ryzyko dla inwestorów wiąże się w obecnych czasach z brakiem stabilności geopolitycznej i przerwami w łańcuchach dostaw. Polska jak na razie dobrze sobie radzi w pozyskiwaniu inwestycji, mimo toczącej się tuż obok wojny. Niemniej jednak geopolityczne zawirowania i konflikty, jeśli ulegną zaostrzeniu, mogą wystraszyć potencjalnych inwestorów.

Czy Waszym zdaniem rynek rozwija się na tyle, że można sukcesywnie wprowadzać polskie firmy na nowe obszary zagraniczne?

Jak wskazują opracowania Eurostatu, ubiegły rok był rekordowym pod względem wielkości obrotów handlu zagranicznego Polski. Eksport towarów wzrósł o 21,1% i wyniósł na koniec roku 319 366,9 mln EUR, import z kolei zwiększył się o 26,6% i wyniósł 343 720,6 mln EUR. W 2022 r. eksport usług zwiększył się o 22,6% (do 84 667,9 mln EUR), import natomiast wyniósł 53 028,7 mln EUR (wzrósł o 26,4%). W obu przypadkach mamy do czynienia z najwyższą wartością w historii Polski. Statystyki te niewątpliwie są pozytywnym sygnałem dla PAIH, gdyż wskazują na dynamiczny rozwój handlu zagranicznego. Zarówno w przypadku eksportu, jak i importu towarów obserwujemy najwyższą od odpowiednio 2010 i 2007 roku dynamikę. Bez wątpienia swoją zasługę ma w tym również Agencja, która poprzez sieć swoich Zagranicznych Biur Handlowych z powodzeniem pomaga polskim przedsiębiorcom w ekspansji na rynkach całego świata. Z naszych obserwacji wynika, że dzięki działaniom PAIH polscy przedsiębiorcy coraz chętniej interesują się także dotychczas rzadziej uczęszczanymi kierunkami ekspansji zagranicznej, co pozytywnie rokuje dywersyfikacji kierunków eksportu i rozwojowi polskiego biznesu za granicą.

Spośród różnych strategii internacjonalizacji, które mogą okazać się najbardziej efektywne?

Najczęściej wybieranymi sposobami wejścia na rynek zagraniczny jest eksport przez zagranicznego dystrybutora oraz eksport do odbiorców końcowych. Pierwszy ze sposobów opiera się o dystrybucję głównie poprzez sieć kontaktów partnera zagranicznego i zwykle jest sposobem szybszym, bo dobrze dobrany partner zapewnia rozeznanie rynku i skraca czas potrzebny na dotarcie do klienta. Ponadto, niektórych produktów nie da się sprzedawać bezpośrednio do odbiorców końcowych, bądź jest to niekorzystne. Dodatkowo, w przypadku eksportu do odbiorców końcowych wymagane jest dogłębne zrozumienie specyfiki danego rynku, gdyż wybór odbiorców jest ograniczony naszą wiedzą, a nasze negocjacje na wielu rynkach będą trudniejsze bez partnera lokalnego. Internacjonalizacja to nie tylko sprzedaż produktu – może to być rozpoczęcie produkcji na danym rynku, działania marketingowe, wyszukanie dla siebie niszy rynkowej (odpowiedniego kanału dystrybucji, niszy geograficznej, produktowej).

Jakie kierunki rozwoju inwestycji zagranicznych w Polsce wydają się najbardziej obiecujące w najbliższej przyszłości?

Pozyskana w tym roku dla Polski inwestycja Intela w zakład integracji i testowania półprzewodników wiąże się z koniecznością odbudowania branży mikroelektroniki i stworzenia całego ekosystemu dla tego przemysłu. Mamy nadzieję, że najbliższe dziesięciolecie będzie kolejnym przykładem fenomenu, jaki miał miejsce z branżą elektromobilności i Polska stanie się hub-em dla działalności firm z sektora półprzewodników. Wierzymy, że inwestycja Intela przyciągnie do Polski kolejnych graczy. Mocno wspieramy współpracę Polski z partnerami strategicznymi dla półprzewodników, takimi jak np. Tajwan, co zaczyna się przekładać na projekty inwestycyjne, zapowiadając kolejną branżową specjalizację – mikroelektronikę – i nowy obszar napływu tego rodzaju inwestycji do Polski.


Paweł Kurtasz to manager z wieloletnim doświadczeniem i doktor nauk technicznych. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA), ukończonych z wyróżnieniem. Przed dołączeniem do PAIH pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Były prezes INVEST-PARK DEVELOPMENT – spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Wałbrzyskiej SSE. Współzałożyciel oraz były prezes spółki zajmującej się systemami bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i drogowym. Prywatnie pasjonat lotnictwa, szybownictwa i trekkingu.

Last Updated on 15 lutego, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA