Zarządzanie procesami i to nie tylko finansowymi. Wywiad z Panią Urszulą Graczyk, CFO Keylite RW Polska

Zarządzanie procesami i to nie tylko finansowymi. Wywiad z Panią Urszulą Graczyk, CFO Keylite RW Polska

Jaka zmiana w firmie produkcyjnej jest nieunikniona, aby sprostać wyzwaniom i przetrwać?

Na pewno najważniejsza zmiana, którą nieustannie powtarzam od co najmniej 5 lat menedżerom wyższego szczebla zarządzania, to zmiana na nauczanie na nowo (ang. relearning ) informacji wynikających ze sprawozdań finansowych, raportów uzupełniających, analiz pokazujących wyniki na poziomie CM ( ang. Contribution Margin ) oraz obraz efektywności operacyjnej: wyniki (ang. Ebit, Ebitda ) a nakłady przedsiębiorstwa.

Do przetrwania potrzebni są ludzie, czyli kapitał ludzki, których trzeba stale wzmacniać (ang. resilience) i rozwijać ( ang. upskilling ), a również doposażać w kompetencje cyfrowe i kompetencje miękkie. Wszystko po to, aby sprawnie przeprowadzić automatyzację procesów na produkcji.

Kolejna zmiana to otwartość na nowe technologie (Tools & Automation), wprowadzenie usprawnień w działach marketingu, sprzedaży ( AI ). Przebywanie przedstawicieli poszczególnych działów w social mediach np. LinkedIn i budowanie relacji biznesowych. Również bieżące monitorowanie odwiedzin stron ( SEO & Content ).

Aby wyróżnić się na rynku potrzebny jest dobrej jakości produkt stale uaktualniany w nowe rozwiązania przez dział R&D.

Nieunikniona zmiana to również zrównoważony rozwój ESG (Environmental, Social & Governance ),  która obecnie jest obowiązkowa w dużych spółkach i  w spółkach notowanych na giełdzie. Aż 84 % inwestorów na GPW uwzględnia dane ESG w procesach decyzyjnych, a kolejne 3% zamierza tak robić w ciągu najbliższych dwóch lat. Od roku 2026 raportowanie ESG obejmie wszystkie spółki notowane. Wyniki raportów będą miały wpływ np. na decyzje inwestycyjne.

To czego zacząć taki proces wdrożenia?

Zacząć należy od opracowania strategii i przygotowania do wdrożenia zespołów w organizacji np. powołanie SCRUM Mastera, zrozumienie podejścia Agile i czym różni się od tradycyjnego. Następnie prezentacja zmian w organizacji jako budowanie i wzmacnianie kultury organizacyjnej.

Czy jest coś więcej o czym należy pamiętać?

Śledzić należy dostępność finansowania obcego i możliwość pozyskiwania bezzwrotnego finansowania, który na pewno usprawni cash flow. Prawie 5 mld EUR na działania B+R, efektywność energetyczną czy technologie dostępne już w tym roku. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało tegoroczny harmonogram naborów do konkursów dotacyjnych organizowanych w ramach programu FENG – Funduszy Europejskich dla nowoczesnej gospodarki.

Pozostałe i największe wyzwanie to utrzymanie wolumenu, zatrzymanie rotacji pracowników, utrzymanie płynności w łańcuchach dostaw. I niezależna od firmy inflacja.


Urszula Graczyk – od ponad 25 lat związana z sektorem produkcyjnym: branża odzieżowa, branża opakowania, branża budowlana. Obecnie CFO w firmie Keylite RW Polska Sp. z o.o. Pomysłodawczyni przestrzeni rozwojowej ULA’S HOME, oferującej od 5 lat m.in. wsparcie coachingowo-mentoringowe z czytania sprawozdań finansowych dla kadry managerskiej i zajmująca się rozwojem osobistym w przywództwie i zarządzaniu.

Last Updated on 5 października, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA