Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

W 2015 roku 193 kraje, wchodzące w skład ONZ, zobowiązały się, że w 2030 roku świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Faktycznie, już teraz wiadomo, że świat się zmieni, ale czy na lepsze? Być może zostaną z nami pandemie, maseczki i społeczny dystans. Na poprawę kwestii związanych choćby z dostępem do edukacji, zasobów, wzrostem gospodarczym zapewniającym godną pracę zostało nam niespełna 10 lat.

Z 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju najbliższy jest nam Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Od ponad 10 lat wspólnie z lokalnymi władzami, mieszkańcami i przedsiębiorcami szukamy rozwiązań tworzących przyjazne, bezpieczne i dobrze prosperujące miasta, w których ludzie chcą żyć i pracować. Prowadzimy złożone procesy partycypacyjne, których rezultatem są oparte o zrównoważony rozwój polityki publiczne w różnych obszarach funkcjonowania samorządu oraz przyjazne przestrzenie publiczne.

W codziennej pracy pamiętamy o pozostałych celach. Nie na wszystkie mamy wpływ. Włączamy się w aktywności związane z poprawą klimatu (Cel nr 13), odpowiedzialną konsumpcją i produkcją (12), aktywnie wspieramy działania na rzecz praw kobiet (Równość płci, Cel nr 5).

To jest nasz wkład w budowanie bardziej zrównoważonego świata.  

A Twój?


Autor:

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Last Updated on 8 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA