Czy ekologiczny wzrost jest możliwy?

Czy ekologiczny wzrost jest możliwy?

Coraz liczniejsi ekonomiści analizując politykę ekologicznego wzrostu formułowaną w raportach Banku Światowego, OECD i UNEP, powątpiewają w ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w zrównoważony sposób. Testując teorię Zrównoważonego Rozwoju w świetle istniejących dowodów empirycznych i modeli zależności między PKB a śladem materiałowym i emisjami CO2 stwierdzają, że nie jest to oczywista droga wyjścia z sytuacji zagrożeń ekologicznych.

Ich dociekania wykazują, że prognozy empiryczne nie dowodzą – nawet przy przyjęciu bardzo optymistycznych założeń – istnienia realnej możliwości  absolutnego oddzielenia PKB od wykorzystania zasobów w skali globalnej. I chociaż niektóre modele stworzone dla krajów o wysokich dochodach – w skrajnie korzystnych scenariuszach – ukazują taką możliwość, to zarazem prowadzą nas do konstatacji, że przy wzięciu pod uwagę ograniczeń związanych z poprawą wydajności, tendencji takiej nie da się utrzymać w perspektywie długoterminowej.

Wydaje się  możliwe  osiągnięcie bezwzględnego zmniejszenia zużycia zasobów przy wzroście PKB poniżej 1% rocznie. Jednak, aby osiągnąć redukcje wystarczająco szybkie, by doprowadzić nas do bezpiecznych progów, konieczna byłaby implementacja strategii postwzrostowowych  (degrowth) – redukcji produkcji i konsumpcji.

Redukcja emisji CO₂ na poziomie 2℃ jest możliwa tylko wtedy, gdy globalny wzrost PKB spowolni do mniej niż 0,5 %. Redukcje dla 1,5℃ są możliwe tylko w scenariuszu zdecydowanego zmniejszenia produkcji i konsumpcji. Szacunki te utrzymują się nawet w warunkach sprzyjających polityk, charakteryzujących się wysokimi podatkami od węgla i wysokimi wskaźnikami innowacji technologicznych. Innymi słowy, chociaż potrzebujemy interwencjonistycznej polityki rządów i innowacji technologicznych, każda udana próba osiągnięcia odpowiedniej redukcji emisji będzie wymagała zmniejszenia skali zagregowanego zapotrzebowania na energię.


Autor:

Krzysztof Żarnotal, Pełnomocnik Zarządu ds. GOZ, Synthos S.A.

Last Updated on 31 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA