Instalacje odzysku ciepła WHR (Waste Heat Recovery) – czy to się opłaca?

W zdecydowanej większości kotłów budowanych w ubiegłych latach, wykonanych ze stali węglowych, temperatura spalin odprowadzanych do otoczenia utrzymywana jest tradycyjnie w przedziale 130-340°C, z uwagi na możliwość przechłodzenia spalin poniżej siarkowego punktu rosy. Ta stosunkowo wysoka temperatura spalin implikuje duże straty kominowe, które ograniczają sprawność wyposażonych w ekonomizery kotłów gazowych i olejowych do ok. 94%, węglowych kotłów pyłowych do 92% i rusztowych do 84%.

Opisany stan zachęca do poszukiwania sposobów podwyższenia sprawności kotłowni na drodze redukcji straty kominowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, KELVION wprowadził na rynek serię ustandaryzowanych ekonomizerów EcoMi, w oparciu o które budowane są instalacje odzysku i zagospodarowania ciepła.

Takie instalacje generują znaczące oszczędności i nie pogarszają warunków działania instalacji kotłowej. Charakteryzują się tym, że:

– odzyskane ciepło (wraz z entalpią skraplania) jest wykorzystywane w urządzeniach przy-kotłowych oraz do celów grzewczych (CO lub CWU)

– następuje zwiększenie sprawności kotłowni o ok.10 p.%, a więc obniża się zużycie paliwa i emisji CO2.

– instalacja WHR wypełnia zadanie mokrego usuwania gazów (SO2,Cl2,..) i popiołu ze spalin.

Wyniki przykładowej aplikacji instalacji odzysku ciepła WHR dla parowych kotłów gazowych 2x30t/h pracującej z obciążeniem >92% przez ok. 8400 h/rok z zastosowaniem baterii ekonomizerów KELVION przedstawiają się następująco:

– średni wzrost sprawności wytwarzania pary wynosi od 9,90 do 14,32 p.% i jest równy obniżeniu zużycia gazu ziemnego, a także obniżeniu emisji CO2,

– średnie obniżenie kosztów eksploatacji (zakup paliwa) wynosi od 480kPLN do 540kPLN/miesiąc,

– czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 6-7 miesięcy,

– skropliny po przechłodzeniu spalin utrzymane są w normach wody przemysłowej i są zawracane do stacji uzdatniania wody kotłowej,

– niezależny raport LZO potwierdza utrzymanie norm emisji dla spalin z gazu ziemnego.


Autor:

Kelvion Sp. z.o.o.

Last Updated on 27 stycznia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA