Jak korzystać z zielonej energii bez inwestowania we własne instalacje?

Jak korzystać z zielonej energii bez inwestowania we własne instalacje?

  • Zieloną transformację przyśpiesza nie tylko zmieniające się prawo o raportowaniu niefinansowym, ale i sami konsumenci, którzy wolą wybierać produkty firm rozwijających się w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo.
  • Aby zmniejszyć emisje CO2 swojego przedsiębiorstwa nie trzeba budować własnych źródeł wytwórczych. Firmy o dużej konsumpcji energii mogą nabyć ją bezpośrednio od wytwórcy OZE lub udostępnić inwestorowi ziemię czy dach pod farmę fotowoltaiczną.
  • Od 2026 roku raportowaniem niefinansowym zostaną objęte także niektóre spółki z sektora MŚP, ale i dla nich rynek ma gotowe rozwiązania oparte o zieloną energię.

Dziś tylko największe spółki są zobowiązane do publikowania sprawozdań dotyczących ich zrównoważonego rozwoju, w tym wykazywania, ile emisji CO2 rocznie produkują. Jednak już niedługo obowiązek ten będzie dotyczył także niektórych firm z sektora MŚP. Zgodnie z unijną dyrektywą CSRD, od 1 stycznia 2026 roku raporty niefinansowe (tj. sprawozdania CSR, raportowanie społeczne, środowiskowe) będzie musiała składać część dużych przedsiębiorstw, a także małe i średnie firmy notowane na giełdzie. Konieczność publikowania raportów niefinansowych to nie tylko wymóg prawa unijnego. Sprawozdania często brane są pod uwagę także między innymi podczas procesów przetargowych. Firmy, które mogą pochwalić się niskim śladem węglowym, otrzymują wyższe oceny w postępowaniu. Co więcej, duże firmy, które muszą składać raporty, coraz częściej chcą wykazywać zrównoważony rozwój także w obrębie swojego łańcucha dostaw. Co to znaczy w praktyce? Że do przestrzegania m.in. norm społecznych i środowiskowych zobowiązują także swoich podwykonawców. Korzystanie z zielonej energii to mniejsze emisje CO2 firmy, dlatego nie tylko największe przedsiębiorstwa chcą korzystać z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Oczywiście nie musi wiązać się to z inwestycją we własne panele fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe. Na rynku z powodzeniem funkcjonują różne modele współpracy dopasowane do wielkości i możliwości danego przedsiębiorstwa oraz przyjętej przez nie strategii zabezpieczania kosztów w firmie.

Rozwiązania dla dużego biznesu

Jedną z propozycji dla firm o dużej konsumpcji energii jest współpraca w ramach cPPA [ang. corporate power purchase agreement].

Kontrakty tego typu trwają zazwyczaj od 10 do 15 lat. Z punktu widzenia wytwórcy OZE, długi czas obowiązywania umowy to gwarancja wieloletniego odkupu energii z jego instalacji. Wpływa to na wiarygodność wytwórcy i zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania finansowania z banku. Z kolei korzyścią dla odbiorcy jest zielona energia oraz niezmienność jej ceny wobec wahań na rynku przez cały okres obowiązywania umowy –mówi Paweł Wierzbicki, dyrektor działu Origination, członek zarządu Axpo Polska.

Inną opcją dla dużych przedsiębiorstw jest możliwość wynajęcia swojego terenu lub dachu pod instalację solarną. Taki model współpracy również zakłada stałą cenę energii, poprzez którą spłacany jest inwestorowi koszt instalacji. Odbiorca energii pokrywa w ten sposób swoje zużycie energii (lub jego część), a nadwyżki wyprodukowanej energii odbiera spółka obrotu. Umowy tego typu zwykle mają długi okres obowiązywania, wynoszący od 15 do 20 lat, a po ich wygaśnięciu to odbiorca staje się wyłącznym właścicielem instalacji fotowoltaicznej.

Co z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw?

Małe i średnie firmy charakteryzują się zbyt niskim zużyciem energii, by nawiązać współpracę typu cPPA. Najczęściej też nie mają swojego lokalu lub jest on zbyt mały, by na jego dachu zamontować instalację fotowoltaiczną. Spółki obrotu przewidują jednak możliwość korzystania z zielonej energii także przez przedsiębiorców sektora MŚP i oferują im zakup energii z gwarancjami pochodzenia lub innymi dokumentami potwierdzającymi wytworzenie sprzedanej energii w instalacjach źródeł odnawialnych.

Dokumenty te poświadczają wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych. Wskazują także, jaka ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej została wytworzona w instalacjach OZE. Może dotyczyć to energii wyprodukowanej zarówno w elektrowniach słonecznych, jak i wodnych, wiatrowych czy wykorzystujących biomasę. Energię pokrytą gwarancjami pochodzenia przedsiębiorcy mogą zakupić od spółek obrotu w różnych modelach zakupowych: po stałej cenie lub zmiennej, gdzie koszt oparty jest o aktualne notowania giełdowe. Na bazie umowy, wolumen zużywany przez danego przedsiębiorcę jest w całości pokrywany dokumentami poświadczającymi wytworzenie energii w instalacjach OZE – wyjaśnia Katarzyna Bienias, dyrektorka sprzedaży dedykowanej MŚP, członkini zarządu Axpo Polska.

Zmieniające się podejście konsumentów

Nie tylko świat dużego biznesu oczekuje od największych firm odpowiedzialności za to, w jaki sposób się rozwijają i korzystają z zasobów. Obecnie także konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na to, czy przedsiębiorstwa odpowiedzialnie podchodzą do kwestii środowiskowych czy społecznych. Według danych Open Research[1], już 39% Polaków woli wybierać marki, które dbają o środowisko. Przejście firmy na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł nie tylko umożliwi wypełnienie obowiązków stawianych przez prawo unijne – pozwoli jednocześnie na efektywniejsze budowanie relacji z klientami, pomoże zbudować przewagę konkurencyjną i pozyskiwać nowych klientów.

Źródło: Axpo Polska


[1] Open Research, „Badanie świadomości ekologicznej Polaków”, Warszawa 2022.

Last Updated on 17 lipca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA