Nordkalk inwestuje w zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to idea, której podstawą jest Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjęta w 2015 roku przez wszystkie 193 kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obejmuje ona 5 obszarów:  ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Przedsiębiorstwa w swoich strategiach również uwzględniają potrzebę zrównoważonego rozwoju. Jedną z takich firm jest działająca w branży wydobywczej firma Nordkalk, właściciel 2 kopalni i czterech zakładów przetwórczych wapienia w Polsce.

Zmiany klimatyczne, ograniczone zasoby naturalne, zanikanie bioróżnorodności, zdrowie i bezpieczeństwo pracy, równość i dobrobyt ekonomiczny to główne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju. Przykład Nordkalk pokazuje, że kopalnia wapienia może i powinna wpisać w swoją strategię zrównoważony rozwój. Jest to nowoczesny i odpowiedzialny sposób prowadzenia działań biznesowych, uwzględniający interesy wszystkich stron. W ramach serii trzech artykułów przyjrzymy się, w jaki sposób Nordkalk realizuje ideę zrównoważonego rozwoju w największym swoim zakładzie – Miedziance.

Najwyższej jakości produkt

Nordkalk jest dostawcą wysokojakościowego, strategicznego dla polskiej gospodarki kamienia, wykorzystywanego w wielu branżach – od budownictwa i infrastruktury przez przemysł ciężki po rolnictwo. Przede wszystkim jednak produkty i rozwiązania oparte na wapieniu pełnią ważną rolę w oczyszczaniu wody pitnej i ścieków, gazów spalinowych z elektrowni i spalarni odpadów, a także zapobiegają wypłukiwaniu fosforu do rzek i jezior, chroniąc tym samym ich ekosystem. Wapień pełni funkcję oczyszczającą, wypełniającą i neutralizującą, a produkty wytworzone z jego użyciem są często wykorzystywane do poprawy parametrów ekologicznych. Zarówno na poziomie produkcji (działania operacyjne polegające na wydobyciu i przerobieniu wapienia) jak i właściwości produktu (kamienia) strategia Nordkalk uwzględnia postulaty zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim pod względem dbania o środowisko.

Zakład Miedzianka

W ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Nordkalk zrealizował w Miedziance szereg projektów mających na celu ochronę gatunków, niwelowanie uciążliwości związanych z prowadzeniem działalności, poprawą efektywności materiałowej i ograniczeniem odpadów oraz dbanie o środowisko naturalne. W 2015 roku w największym Zakładzie Nordkalk w Polsce ukończono budowę ekranów dźwiękoszczelnych. 700-metrowa bariera skutecznie tłumi hałasy, co jest istotne przede wszystkim dla gospodarstw znajdujących się w pobliżu zakładu. Dodatkowo wybudowano z materiałów dźwiękoszczelnych nową bramę, a także zainstalowano specjalne oktagonalne reduktory hałasu. Przeprowadzone inwestycje pozwoliły ograniczyć emisję hałasu wytwarzanego przez pojazdy poruszające się po drogach i placach zakładu.

Wydajność materiałowa

W wyniku inwestycji w Zakładzie Miedzianka udało się podnieść wydajność materiałową do 98 procent. Oznacza to mniejszą ilość odpadów i maksymalne wykorzystywanie surowca. Do 2035 roku celem jest 100-procentowana efektywność materiałowa we wszystkich zakładach Nordkalk, co oznacza, że firma będzie zużywać cały pozyskany ze złóż kamień. Dodatkowo w Zakładzie Miedzianka wdrożono program optymalizacji procesowej, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej, redukcja zapotrzebowania na energię z paliw kopalnych oraz redukcja emisji CO2.

Woda i środowisko

Nordkalk udostępnia infrastrukturę na potrzeby zaopatrywania części mieszkańców gminy Piekoszów i Chęciny w wodę pitną oraz rozważa dalsze inwestycje w tym obszarze. W 2019 roku, dbając o zachowanie bioróżnorodności, firma zorganizowała przenoszenie z obszaru złoża Ołowianka będącej pod ochroną żaby trawnej, tak aby zachować jej stanowiska lęgowe w województwie świętokrzyskim.


Autor:

Nordkalk Sp. z o.o.

Last Updated on 8 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA