„PGE Prowadzimy w zielonej zmianie” – PGE startuje z kampanią nowej strategii marki

„PGE Prowadzimy w zielonej zmianie” – PGE startuje z kampanią nowej strategii marki

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła kampanię wizerunkową „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie”. Nowe hasło, które od teraz będzie towarzyszyć logo PGE wskazuje na pozycję lidera zielonej zmiany na rynku elektroenergetycznym w Polsce, a jednocześnie podkreśla pomocną i opiekuńczą rolę, którą PGE wypełnia w stosunku do klientów i otoczenia społecznego.

„Wybór hasła >>PGE Prowadzimy w zielonej zmianie<< jest nieprzypadkowy. Jako PGE mamy argumenty, żeby odważnie mówić o tym, że prowadzimy w zielonej zmianie. Z jednej strony PGE to lider i najbardziej zaawansowana w dążeniu do neutralności klimatycznej grupa energetyczna w Polsce. Z drugiej strony, PGE to firma pomocna, opiekuńcza wobec klientów, służąca im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Aspirujemy do tego, aby marka PGE była postrzegana jako marka nowoczesna, dbająca o środowisko i działająca w zrównoważony sposób. W październiku ubiegłego roku przyjęliśmy strategię Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, którą konsekwentnie realizujemy. Wpisanie Zielonej Zmiany w markę PGE jest oczywiste i niezbędne oraz zobowiązuje nas, jako lidera transformacji energetycznej w Polsce do dalszych działań i budowania silnej polskiej marki” – dodaje.

Nowa Strategia Marki PGE, to także nowy format kreatywny i oparta na nim kampania reklamowa, w której głos zabierają zamieszkujące w Polsce zwierzęta. Poprzez zabawne dialogi i monologi zwierzęcych bohaterów wybrzmiewa głos zmian wprowadzanych przez Grupę PGE i ich pozytywny wpływ na życie wszystkich mieszkańców Polski.

Wybór zwierzęcych bohaterów spotów jest nieprzypadkowy. Inspiracją do kampanii była dotychczasowa aktywność PGE w zakresie ochrony środowiska, wsparcia dla polskich parków narodowych, takich jak Roztoczański Park Narodowy czy Biebrzański Park Narodowy oraz działań ochronnych na rzecz różnych gatunków zwierząt m.in. bocianów i sokołów.

W spotach natura została pokazana przestrzennie z pełną gamą kolorystyczną. Podstawowymi elementami do zbudowania odpowiedniej atmosfery były żywioły: wiatr i słońce. Inspiracją w realizacji były najlepsze filmy przyrodnicze. W spotach zostały wykorzystane przede wszystkim ujęcia najbardziej uznanych polskich filmowców przyrodników. Zwierzęcymi bohaterami kampanii są gatunki żyjące na terenie Polski, co dodatkowo wzmacnia wizerunek PGE, jako marki silnie związanej z polskością.

Spoty wizerunkowe pod nazwami „Wiatr zmian”, „Militarne mewy”, „PGE SPA” oraz „Wyliczanka” odnoszą się odpowiednio do biznesowej działalności PGE tj. budowy i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej i osiągnięcia do 2030 roku 2,5 GW i 6,5 GW do 2040 r., kontynuacji budowy mocy w fotowoltaice i osiągnięcia do 2030 roku 3 GW oraz rozbudowy mocy w lądowych elektrowniach wiatrowych o dodatkowy 1 GW do 2030 roku. Sporty produktowe pod nazwami „Stuknij w klawiaturę” i „Muzycy” odnoszą się do konkretnych ofert PGE Obrót: e-bok, e-faktura i e-sklep.

Kampania została zaplanowana we wszystkich kanałach mediowych – w telewizji, prasie, internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej. Główne kanały dotarcia to telewizja i internet – media o największym zasięgu, a jednocześnie umożliwiające szczegółowe mierzenie kampanii. Dopełnieniem strategii jest prasa i OOH, umożliwiające dotarcie do pozostałej części grupy docelowej.


Link do pierwszego spotu (kolejne spoty będą dodawane sukcesywnie w ramach postępowania kampanii): https://youtu.be/YSrz5_NjGTU


Landing page kampanii: https://www.pgeprowadzimywzielonejzmianie.pl


Nowa strategia marki PGE powstała w odpowiedzi na wyzwania rynkowe i oczekiwania klientów PGE. Po jej przyjęciu przez zarząd PGE, została zaplanowana ogólnopolska kampania reklamowa, uwzględniająca wiele kanałów mediowych, która zostanie wsparta działaniami Public Relations oraz działaniami w mediach społecznościowych. Kampania, oprócz celu wizerunkowego, będzie też promować produkty oferowane przez PGE Obrót.

Termin kampanii:

Kampania wizerunkowa PGE SA: 1.10.2021 r. – 31.10.2021 r.

Kampania produktowa PGE Obrót: 15.10.2021 r. – 14.11.2021 r.

Materiały wykorzystane w kampanii wizerunkowej PGE SA: spot 30”, 3 spoty 15”, formaty display, reklamy prasowe oraz siatki wielkoformatowe.

Materiały wykorzystane w kampanii produktowej PGE Obrót: spot 30” oraz spot 15”, formaty display, reklamy prasowe.

Za przygotowanie kreacji i produkcje materiałów do kampanii odpowiedzialna była agencja Publicis Sp. z o.o.

Kampania wizerunkowa „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie” odnosi się bezpośrednio do inwestycji realizowanych przez Grupę PGE zgodnie z założeniami Strategii Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku.

a) Grupa PGE będzie pionierem rozwoju i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej:

· cel to osiągnięcie w 2030 roku 2,5 GW – realizacja Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica,

· w 2040 roku ponad >6,5 GW – realizacja kolejnych projektów w aukcyjnym systemie wsparcia:

– Baltica 1: 1 GW,

– nowe lokalizacje: 3 GW.

b) Grupa PGE kontynuuje budowę lądowych mocy wiatrowych i fotowoltaiki oraz rozwój w segmencie małych instalacji:

· program PV – cel to osiągnięcie >3,0 GW do 2030 roku:

– rozwój organiczny z wykorzystaniem kompetencji Grupy,

– akwizycje projektów na etapie pozwolenia na budowę,

– budowa kompetencji serwisowych,

· program lądowych farm wiatrowych – cel to osiągnięcie >1,7 GW do 2030 roku:

– przygotowanie portfela nowych projektów zgodnych z regulacjami przestrzennymi,

– akwizycje operacyjnych farm wiatrowych oraz projektów na etapie pozwolenia na budowę,

– repowering istniejących aktywów,

· program instalacji dla klientów – cel to osiągnięcie 0,8 GW do 2030 roku:

– przygotowanie oferty budowy instalacji OZE dla klientów (on-site),

– instalacje dla samorządów i społeczności energetycznych,

– rozwój modelu off-site PPA,

– usługi bilansowania i magazynowania,

c) PGE daje możliwość skorzystania z internetowych rozwiązań: e-boka, e-faktury i e-sklepu.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

PGE Polska Grupa Energetyczna

Last Updated on 15 października, 2021 by Redakcja

KATEGORIA