Polski Dzień Długu Ekologicznego przypada już na 2 maja 2022 r.  Dassault Systèmes pomaga przemysłowi oszczędzać zasoby

Polski Dzień Długu Ekologicznego przypada już na 2 maja 2022 r. Dassault Systèmes pomaga przemysłowi oszczędzać zasoby

Gdyby wszyscy ludzie żyli tak jak mieszkańcy Polski, wszystkie zasoby naturalne, które Ziemia jest w stanie zregenerować w ciągu jednego roku, zostałyby zużyte na rok 2022 już 2 maja. Od tego dnia, Polskiego Dnia Długu Ekologicznego, zużycie zasobów naturalnych odbywa się kosztem Ziemi. Po krótkotrwałym wyhamowaniu w ubiegłym roku, termin ten znów przyspiesza do poziomu sprzed pandemii.

W związku z tym wyzwaniem, oprócz zaangażowania świata polityki i społeczeństwa, także gospodarka powinna nadać priorytet tematom zużycia zasobów i zrównoważonego rozwoju. Rosnące ceny surowców i energii w połączeniu z ograniczonymi zasobami wzmagają presję. W praktyce oznacza to konieczność ponownego przeanalizowania metod produkcji, optymalizacji łańcuchów dostaw oraz opracowywania produktów zrównoważonych w całym cyklu życia. Konsekwentne dążenie firm do cyfryzacji może pomóc w skutecznej ochronie klimatu i zasobów naturalnych, a jednocześnie pozwoli na utrzymanie konkurencyjności polskiego przemysłu.

Świat wirtualny stwarza wiele możliwości połączenia zrównoważonego rozwoju z duchem innowacyjności. Można w nim bez końca prowadzić prace rozwojowe i symulacyjne. Dzięki zastosowaniu wirtualnego bliźniaka, takiego jak 3DEXPERIENCE Twin firmy Dassault Systèmes, produkty lub całe procesy produkcyjne mogą być testowane w przestrzeni wirtualnej, pod kątem różnych czynników, takich jak skład materiału, dopuszczalne obciążenia, procesy i optymalizacje na podstawie wyników – bez konieczności budowania fizycznego prototypu. Wirtualne bliźniaki wnoszą tym samym ogromny wkład w ochronę klimatu i oszczędzanie zasobów.

Oprócz symulacji w przestrzeni wirtualnej ważne jest także sprawdzenie na wczesnym etapie, jaki będzie ślad ekologiczny produktu. Rozwiązania w zakresie oceny cyklu życia pozwalają firmom mocno zakorzenić zrównoważony rozwój w procesie rozwoju produktów. W ten sposób aspekty środowiskowe mogą być brane pod uwagę w całym łańcuchu wartości – od zużycia energii i wody po redukcję odpadów i recykling. Dlatego też Dassault Systèmes przedstawiło niedawno własne rozwiązanie, które wspiera firmy w precyzyjnym określaniu śladu ekologicznego ich produktów, a tym samym w bardziej świadomym i efektywnym korzystaniu z dostępnych zasobów. 

Korzystając z rozwiązań cyfrowych, firmy mogą nie tylko rozwijać zrównoważone innowacje, ale także wnieść istotny wkład w ochronę zasobów i klimatu. Ten wkład ma również znaczenie globalne: kraje uprzemysłowione, takie jak Polska, mają duży wpływ na datę Światowego Dnia Długu Ekologicznego, który jest obliczany na podstawie krajowych Dni Długu Ekologicznego, przypadających coraz wcześniej w ciągu roku. Podczas gdy w latach 70. ubiegłego wieku data ta wypadała jeszcze w grudniu, w 2021 roku ujemny bilans ekologiczny został osiągnięty już pod koniec lipca. Na bieżący rok nie obliczono jeszcze daty Światowego Dnia Długu Ekologicznego.

Więcej informacji: https://www.3ds.com


Autor:

Dassault Systèmes

Last Updated on 28 kwietnia, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA