W kierunku miejsc pracy ZERO WASTE

W kierunku miejsc pracy ZERO WASTE

Czyli jak zobowiązania Lyreco w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego pomogą wspólnie zrealizować ten cel

W latach 2020-2025 zobowiązujemy się uczynić gospodarkę o obiegu zamkniętym priorytetową dźwignią przyspieszającą opracowywanie zintegrowanych, zrównoważonych rozwiązań biznesowych dla naszych klientów. W 2020 roku przyjęliśmy 5 zobowiązań, aby pomóc naszym klientom w szybszym postępie w kierunku drastycznego zmniejszenia ilości odpadów nienadających się do recyklingu w miejscu pracy, a ostatecznie zmniejszenia ich wpływu na środowisko do ZERA.

Chcemy być pierwszą firmą w naszej branży z pełną gamą produktów gotowych do recyklingu. Do 2025 roku zaproponujemy alternatywę „gotowy do recyklingu” dla każdego produktu, który klient będzie chciał kupić. Takie produkty wykonane będą z materiałów, które będzie można ponownie wprowadzić do pełnego łańcucha wartości, z możliwością recyklingu ocenioną zgodnie z normami ISO.

Chcemy zapewnić zbiórkę artykułów, po wycofaniu z eksploatacji i ponownie wprowadzić zużyte materiały do łańcucha produkcyjnego. Chcemy dostarczyć każdemu klientowi rozwiązania zbiórki wszystkich nadających się do recyklingu produktów, zapewniając ich efektywny recykling i dostarczając informacje na temat ich przyszłego wykorzystania.

Chcemy usunąć ze sprzedawanych przez nas produktów wszystkie opakowania nie będące częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy istotnie ograniczyć użycie opakowań i wprowadzić dla każdego produktu zakaz stosowania opakowań plastikowych nienadających się do recyklingu.

Chcemy całkowicie zaprzestać używania plastiku jednorazowego lub nie będącego częścią obiegu zamkniętego we wszystkich naszych biurach. Już obecnie wprowadziliśmy zakaz stosowania plastiku jednorazowego użytku i nie będącego częścią obiegu zamkniętego we wszystkich naszych oddziałach, ponieważ wzorowe postępowanie jest warunkiem wstępnym zaangażowania naszych klientów.

Chcemy opracować normy gospodarki o obiegu zamkniętym dla branży miejsc pracy z europejskimi interesariuszami. Wraz z władzami europejskimi i kluczowymi podmiotami zajmującymi się gospodarką o obiegu zamkniętym już bierzemy udział w określeniu takich standardów dla miejsca pracy.


Autor:

Lyreco Polska

Last Updated on 2 lutego, 2022 by Łukasz

Udostępnij
KATEGORIA