W rocznicę przyjęcia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju Hiddenfjord, hodowla łososia atlantyckiego, świętuje radykalne obniżenie emisji dwutlenku węgla

W rocznicę przyjęcia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju Hiddenfjord, hodowla łososia atlantyckiego, świętuje radykalne obniżenie emisji dwutlenku węgla

Zastąpienie samolotów przewożących łososia statkami przynosi 94% obniżenie emisji CO2.

W ramach obchodów pierwszej rocznicy podjęcia zobowiązania do ograniczenia śladu węglowego, Hiddenfjord, rodzinna hodowla ryb z Wysp Owczych dostarczająca świeżego łososia do Ameryki Północnej i Europy, publikuje wyniki niezależnych badań potwierdzające niemal całkowite wyeliminowanie z działalności przewozowej emisji CO2.

10 października ubiegłego roku hodowla Hiddenfjord całkowicie zrezygnowała z korzystania z przewozów lotniczych, a tym samym, stała się pierwszym na świecie hodowcą łososia korzystającym wyłącznie z bardziej zrównoważonego, niskoemisyjnego przewozu towarów. W filmie wyprodukowanym by uczcić osiągnięcie tego kamienia milowego, firma szczegółowo pokazuje, w jaki sposób korzystanie ze statków dalekomorskich do zapewnienia ciągłych dostaw doskonałego w smaku, świeżego łososia klientom z Europy i Ameryki Północnej, przyczyniło się do osiągnięcia unikalnego, 94% obniżenia emisji dwutlenku węgla z zamorskiej działalności przewozowej na przestrzeni zaledwie jednego roku.

„Nie mamy wątpliwości, że łososia stworzono po to, aby pływał, a nie latał – powiedział prezes Atli Gregersen odnosząc się do wartej odnotowania inicjatywy spółki na rzecz ograniczenia emisji CO2. – Poza tym, jesteśmy przekonani, że spoczywa na nas odpowiedzialność nie tylko za dostarczenie możliwie najlepszej jakości łososia, ale także za dostarczanie go w sposób zrównoważony”.

Mimo że hodowla łososia ma znacznie mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko naturalne niż hodowle innych najbardziej popularnych mięs, znaczna część łososia hodowlanego przewożona jest drogą lotniczą. Transport lotniczy jest czynnikiem w największym stopniu przyczyniającym się do wielkości światowej emisji CO2. Raport norweskiej organizacji badawczej SINTEF z 2020 r. wykazał, że przewóz lotniczy wytwarza o około 50 razy więcej CO2 niż transoceaniczny przewóz towarów.

Dla Hiddenfjord osiągnięcie tego celu przy jednoczesnym utrzymaniu jakości łososia, nie było łatwe – wiązało się z wprowadzeniem procedur operacyjnych przepełnionych pomysłowością i nowatorskością. Aby osiągnąć wyznaczony cel spółka opracowała unikalny system przetwórstwa i chłodzenia służący zachowaniu świeżości łososia, musiała również przeorganizować cały, światowy łańcuch dystrybucji. Te innowacyjne działania, wsparte unikalnym, stosowanym w Hiddenfjord systemem bezstresowej hodowli, pozytywnie przyczyniły się do utrzymania wysokiej jakości łososia.

„Udowodniliśmy, że jakość naszego łososia jest równie doskonała, jak ta, którą zapewnia przewóz drogą lotniczą”, powiedział Gregersen ogłaszając wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Ośrodek Badań Konsumenckich.

W nieoznaczonym, organoleptycznym badaniu wyboru ponad 100 klientów nie było w stanie odróżnić łososia przewożonego drogą lotniczą i morską, ani ocenić go pod względem smaku, tekstury i zapachu.

„Dzięki opracowaniu unikalnego systemu przetwórstwa i chłodzenia oraz zoptymalizowaniu naszego procesu przewozu drogą morską, podczas którego dokonuje się stałej kontroli temperatury, utrzymaliśmy wysoką jakość hodowanego przez nas łososia oceanicznego, a nawet wydłużyliśmy jego świeżość”.

Motto Hiddenfjord brzmiące „Hodowany w środowisku naturalnym” odzwierciedla stosowane praktyki hodowlane doskonale wpisujące się w koncepcję zrównoważenia, w których ramach łososia hoduje się w zbiornikach położonych na otwartych wodach Oceanu Atlantyckiego okalających Wyspy Owcze, w połowie drogi między Islandią a Norwegią. Hiddenfjord słynie w świecie z hodowli prowadzonej na najbardziej oddalonych wodach oceanicznych. Hiddenfjord uzyskała certyfikat GLOBALG.A.P., niezależne, transparentne potwierdzenie stosowania odpowiedzialnych praktyk hodowlanych na każdym etapie produkcji.

Ponadto, łososia hodowanego w Hiddenfjord pakuje się zaledwie trzy godziny po odłowieniu, w hodowli nie stosuje się antybiotyków, hormonów ani GMO. Łososia pakuje się w wewnętrznej fabryce i utrzymuje w stałej, kontrolowanej temperaturze do chwili dostarczenia do klientów w ponad dwunastu państwach świata. Temperaturę, w której utrzymuje się łososia kontroluje się przez cały czas trwania przewozu drogą morską, co zapewnia jego świeżość w momencie dostarczenia i wydłuża termin przydatności do spożycia.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 31 października, 2021 by Redakcja

KATEGORIA