Zaangażowanie społeczne to jeden z priorytetów firmy Nordkalk

W 2019 roku Nordkalk rozpoczął cykliczne spotkania z przedstawicielami lokalnych społeczności w ramach Sesji Dialogu Społecznego. Inicjatywa ma na celu uporządkowanie współpracy z mieszkańcami miejscowości znajdujących wokół, m.in. Zakładu Miedzianka, nawiązanie relacji, poznanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

Budowanie wzajemnego zaufania, transparentność, zaangażowanie społeczne na poziomie regionalnym i szukanie sposobów na dwustronną komunikację to jedne z najważniejszych zadań współczesnych organizacji. Rola tych aktywności rośnie w branżach takich jak wydobywcza, które mierzą się z problematyką oddziaływania na środowisko.

Jednym z narzędzi wykorzystywanych w komunikacji z lokalnymi społecznościami są Sesje Dialogu Społecznego, które pozwalają na ustrukturyzowanie kontaktów, zapewniają pełną transparentność działań i ustaleń na linii firma-mieszkańcy, a także – przede wszystkim – umożliwiają obustronny dialog, który jest tak istotny w przypadku spraw spornych.

Pomysł narodził się w 2019 roku i był wynikiem refleksji, że choć jako Nordkalk dużo robiliśmy dla mieszkańców, to niewiele osób miało świadomość, jak bardzo firma angażuje się w pomoc w regionie. Dodatkowo nie byliśmy w stanie zidentyfikować wszystkich lokalnych potrzeb, to z kolei powodowało, że nie zawsze wszyscy mieli wiedzę dotyczącą tego, jak działamy, gdzie możemy pomóc, jakie są nasze plany – tłumaczy Dominik Budny, specjalista ds. komunikacji w Nordkalk Polska. – Głównym celem organizacji Sesji Dialogu Społecznego było prowadzenie transparentnej komunikacji nastawionej na współdziałanie z mieszkańcami i jednostkami samorządowymi. Z perspektywy prawie tych dwóch lat uważamy, że to się udało – dodaje.

Jak działa Dialog Społeczny Nordkalk?

Do udziału w Sesjach Dialogu Społecznego zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych społeczności z miejscowości sąsiadujących z Zakładem Miedzianka w gminach Piekoszów i Chęciny – sołtysi z Bławatkowa, Charężowa, Gałęzic, Skałki, Zajączkowa i Miedzianki. Przedstawiciele zostali poproszeni o przesłanie propozycji pomysłów i inicjatyw lokalnych, w które może również zaangażować się Nordkalk. Zgłaszane pomysły i inicjatywy muszą spełniać określone wymogi, aby przejść do fazy projektowej i mogły być zrealizowane: są istotne dla danej społeczności i został wykazany interes społeczny w ich realizacji, są długofalowe – dają trwały efekt w społeczności, nie są nastawione na zysk i dotyczą co najmniej jednego z obszarów aktywności firmy w obszarze zaangażowania społecznego (sportu, edukacji, infrastruktury, ochrony środowiska, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu). Dodatkowo, priorytetowo są traktowane inicjatywy, które są zbieżne z działalnością Nordkalk i dają możliwość wykorzystania surowca, stwarzają możliwość udziału pracowników firmy w formie wolontariatu i są realizowane w partnerstwie z innym podmiotem (np. organizacją, grupą mieszkańców, szkołą).

Głównym ciałem odpowiedzialnym za wybór i ocenę inicjatyw, a w konsekwencji realizację projektów jest Rada Dialogu Społecznego. Rada składa się z 3 przedstawicieli mieszkańców wybranych podczas sesji i 3 pracowników Nordkalk.

Wśród projektów zgłaszanych i realizowanych przez firmę Nordkalk jest, m.in. naprawa dróg, budowa altany do spotkań mieszkańców, budowa studni, rewitalizacje przystanków i inne działania, które wpływają pozytywnie na komfort życia mieszkańców regionu.

Cieszę się, że jako Nordkalk mamy możliwość angażowania się w życie lokalnych społeczności, której jesteśmy integralną częścią. Wspólne działanie nastawione na obopólną korzyść zawsze przynosi dobre efekty. Razem po prostu możemy więcej. Jestem przekonany, że długofalowo przełoży się to na obopólną satysfakcję i dobre relacje z mieszkańcami w duchu zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie społeczne to jeden z priorytetów firmy Nordkalk – mówi Piotr Maciak, prezes zarządy firmy Nordkalk Polska.


Autor:

Nordkalk Polska

Last Updated on 19 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA