Zrównoważony rozwój jako droga do poprawy jakości życia przyszłych pokoleń?

W 2015 roku minął termin realizacji Milenijnych Celów Rozwoju wyznaczonych przez światowych przywódców w 1990 roku. Była to okazja do podsumowań i postawienia pytań o kolejne cele. Czy jednak Cele Zrównoważonego Rozwoju są szansą na dotarcie do najbardziej potrzebujących dzieci? Czy rzeczywiście ich realizacja poprawi jakość życia przyszłych pokoleń?

Dzięki Milenijnym Celom Rozwoju osiągnęliśmy ogromny postęp w poprawie sytuacji dzieci na świecie. Od 1990 roku 2,6 mld ludzi uzyskało dostęp do źródeł czystej wody. Umieralność dzieci poniżej 5. roku życia spadła o ponad połowę. Liczba niedożywionych maluchów zmniejszyła się o 41%. Niestety, mimo tych osiągnięć nadal dzieci z najuboższych rodzin są dwa razy bardziej narażone na śmierć przed ukończeniem 5. roku życia niż ich rówieśnicy z rodzin lepiej sytuowanych. Mają też o wiele mniejsze szanse, by nauczyć się czytać.

Przy obecnej skali postępu oraz rosnącej liczbie ludności na świecie szacuje się, że:

  • do 2030 r. o 68 mln wzrośnie liczba dzieci, które umrą z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać;
  • w 2030 r. 119 mln dzieci będzie niedożywionych;
  • w 2030 r. pół miliarda ludzi na świecie nie będzie miało dostępu do sanitariatów;
  • niemal 100 lat upłynie, zanim wszystkie dziewczęta z ubogich rodzin mieszkających w Afryce Subsaharyjskiej zdobędą wykształcenie średnie.
Fot. UNICEF
Przekładanie zobowiązań w czyny

Według UNICEF to właśnie dobro najbardziej pokrzywdzonych dzieci wszyscy powinniśmy brać pod uwagę w pierwszej kolejności. Organizacja proponuje usprawnienie procesu gromadzenia danych, by zidentyfikować dzieci najbardziej narażone na wykluczenie. Jednocześnie lepszy system edukacji, opieki medycznej i społecznej są kluczowe, aby zapewnić pomoc większej liczbie dzieci. Z kolei mądre inwestycje dostosowane do potrzeb dzieci mogą przynieść korzyści zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie.

Przykładem konkretnych działań jest rejestracja dzieci po narodzeniu, którą UNICEF aktywnie wspiera i promuje. Jest to jednocześnie jeden z celów Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona zapewnienie wszystkim osobom tożsamości prawnej. W praktyce dla dzieci oznacza to lepszy dostęp do edukacji i opieki medycznej.

Innym przykładem jest „Deklaracja z Kolonii”, którą w październiku br. podpisało ponad 100 prezydentów miast z 40 krajów świata, w tym z Polski. Zobowiązali się oni do poprawy warunków życia dzieci w miastach, zwiększenia ich szans na rozwój i podniesienia poziomu dobrobytu. Wydarzenie odbyło się podczas zainicjowanego przez UNICEF międzynarodowego Szczytu Miast Przyjaznych Dzieciom. Jest to jeden z nielicznych przykładów przyspieszania postępów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym.

Fot. UNICEF/Haidar

Prawdziwą miarą naszych działań będzie każde dziecko, które przestanie żyć w ubóstwie. Każda matka, która przeżyje poród. Każda dziewczynka, która nie straci dzieciństwa z powodu wczesnego małżeństwa. Dziś równe szanse dla dzieci, to większy postęp globalny jutro.


Autor:

UNICEF Polska

Last Updated on 1 lutego, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA