Aby chronić środowisko naturalne w Dubaju, Shanghai Electric wprowadza praktyki ekologicznego budownictwa

Shanghai Electric odgrywa kluczową rolę we wspomaganiu państw, które przystąpiły do inicjatywy Pasa i Szlaku (IPS) w budowie infrastruktury niskoemisyjnej i opartej na czystej energii, a także wdrażaniu praktyk ekologicznego budownictwa, które są przejawem dążenia do ochronienia ekosystemów i zminimalizowania szkodliwego wpływu budownictwa na siedliska zwierząt. Przyświecające Shanghai Electric zobowiązanie do ochrony środowiska naturalnego doprowadziło do nawiązania współpracy między inżynierami spółki i ekologami, której celem jest ochronienie lokalnej przyrody, które wpisuje się w dążenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich do przyspieszenia tempa osiągania celów zeroemisyjności poprzez zrealizowanie projektu największej na świecie słonecznej elektrowni termicznej, która zaspokoi zapotrzebowanie na energię lokalnych mieszkańców.

Shanghai Electric, jako oficjalny partner pawilonu chińskiego na Światowych Targach Dunaj Expo 2020, uczestniczyło w realizacji czwartego etapu Parku Solarnego Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Projekt, obejmujący budowę zakładu wykorzystującego skoncentrowaną energię słoneczną (CSP) o mocy 700 MW i zakład oparty na ogniwach fotowoltaicznych (PV) o mocy 250 MW, zajmuje powierzchnię 44 kilometrów kwadratowych, co odpowiada powierzchni 6162 boisk do gry w piłkę nożną. W centrum obiektu CSP stanie wieża słoneczna o mocy 100 MW i o wysokości 262 metrów – najwyższy tego typu obiekt na świecie – przewiduje się, że po ukończeniu budowy, obiekt będzie dostarczał czystą energię do ponad 320000 gospodarstw domowych w Dubaju i zmniejszy emisję CO2 o 1,6 mln ton.

Podczas planowania i prowadzenia prac budowlanych, jednym z nadrzędnych celów przyświecających Shanghai Electric było ocalenie lokalnej bioróżnorodności. Z pomocą ekspertów z dziedziny ochrony przyrody i ekologii, spółka przedsięwzięła szereg środków prowadzących do usprawnienia zarządzania środowiskiem naturalnym oraz zagwarantowania bezpieczeństwa ekosystemu flory i fauny. Na etapie planowania prac budowlanych Shanghai Electric przeprowadziło zakrojone na szeroką skalę badania i analizy lokalnych siedlisk zwierząt i roślin, które doprowadziły do opracowania projektu przemieszczenia fauny i flory.

We współpracy z lokalnymi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, Shanghai Electric powołało wyspecjalizowany zespół, którego zadaniem było przeanalizowanie zwyczajów zwierząt oraz opracowanie metody skutecznego wyprowadzenia dzikich zwierząt poza plac budowy. Zespół podjął decyzję o ogrodzeniu placu budowy i ustawienie pojemników z wodą i karmą przy przejściach oddalonych o 200 metrów, za których pomocą postanowiono zwabić zwierzęta i bezpiecznie przenieść je w inne miejsca. W ten sposób Shanghai Electric zdołało ochronić niezliczoną liczbę chronionych gatunków zwierząt, występujących wyłącznie w Dubaju, w tym jaszczurek, wielbłądów, antylop szablastych i lisów.

W uznaniu wkładu Shanghai Electric w ochronę środowiska naturalnego podczas realizacji projektu CSP w Dubaju, Grupa ds. Ochrony Środowiska w Emiratach, największa organizacja niedochodowa zajmująca się ochroną środowiska w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w 2020 i 2021 r., zaprosiła Shanghai Electric do udziału w wydarzeniu odbywającym się pod nazwą „Sadzimy drzewa dla Emiratów”, podczas którego w imieniu Shanghai Electric, w Emiracie Ras Al Khaimah zasadzono osiem drzew cedrowych.

-Projekt realizowany w Dubaju zajmuje duży obszar zamieszkany przez wiele dzikich gatunków roślin i zwierząt, a to wymagało przedsięwzięcia szeregu skomplikowanych środków niezbędnych do zachowania lokalnej bioróżnorodności w nienaruszonym stanie. Zespół wziął pod uwagę wszystkie czynniki, które mogły zagrażać przyrodzie, mając na uwadze ochronę lokalnego ekosystemu, ale też konieczność wspomożenia rządu Dubaju w osiągnięciu celu neutralności węglowej do 2050 r. – powiedział Zhao Hui, dyrektor projektu realizowanego w Dubaju.

Aby spełnić zobowiązanie do wzięcia odpowiedzialności za środowisko naturalne, Shanghai Electric wzięło pod uwagę również środki prowadzące do ocalenia zasobów i ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego przez odpady powstałe podczas prac budowlanych. Zespół Shanghai Electric zebrał plastikowe i szklane butelki, puszki i wkłady do drukarek, aby zapewnić, że od samego początku prac budowlanych zostaną one poddane recyklingowi, a w wyniku tych działań, liczba odpadów poddanych recyklingowych w 2021 r. trzykrotnie przekroczyła liczbę odnotowaną w poprzednim roku.

Dążąc do uporania się ze światowymi zmianami klimatu, Shanghai Electric, światowy lider energii odnawialnej, dokonuje transformacji światowego koszyka energetycznego, promując ekologiczny rozwój i rozpoczynając rewolucję w dziedzinie energii wiatrowej i fotowoltaicznej. W przyszłości Shanghai Electric będzie kontynuować innowacyjną działalność w dziedzinie technologii przyjaznych dla środowiska, wykorzystując produkty oparte na czystej energii do torowania drogi ku ogólnoświatowemu przejściu na bardziej zrównoważoną gospodarkę.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 29 grudnia, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA