Eurodeputowani chcą wspólnej polityki cyberobronnej w UE

Eurodeputowani chcą wspólnej polityki cyberobronnej w UE

Parlament Europejski zaapelował o kompleksowy zestaw instrumentów i spójną politykę informatyczną w ramach Wspólnoty, a także o lepszą koordynację wojskowej cyberobrony w celu wzmocnienia odporności UE na tego rodzaju zagrożenia.

Wspólna polityka cyberobrony i pogłębienie współpracy państw członkowskich UE w zakresie zdolności operacyjnych to kluczowe kwestie, niezbędne do rozwoju pogłębionej i wzmocnionej Europejskiej Unii Obrony, podkreślili europosłowie w przyjętym w tym tygodniu sprawozdaniu. Tekst przyjęto 591 głosami za, przy 65 głosach przeciw oraz 26 wstrzymujących się.

„W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się stały wzrost liczby wrogich operacji w cyberprzestrzeni. UE i jej państwa członkowskie muszą zwiększyć swoje zdolności obronne, aby móc skutecznie reagować na te zagrożenia. Dlatego kluczowe znaczenie ma zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi i instytucjami UE, NATO, USA oraz z innymi partnerami strategicznymi” – podkreślił sprawozdawca dokumentu, estoński eurodeputowany Urmas Paet.

Przypominając, że w swoim orędziu o stanie Unii 2021 Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła potrzebę stworzenia unijnej polityki cyberobrony, eurodeputowani podkreślili, że do realizacji tego celu konieczne jest przezwyciężenie obecnego rozdrobnienia i złożoności ogólnej architektury cybernetycznej UE oraz wypracowanie wspólnej wizji osiągnięcia bezpieczeństwa i stabilności w cyberprzestrzeni.

Parlament Europejski zalecił powołanie wspólnej jednostki ds. cyberprzestrzeni, w celu poprawy wymiany informacji między instytucjami, organami oraz agencjami UE i zapewnienia bezpiecznej i szybkiej sieci informacyjnej.

Zwracając uwagę na częste podwójne wykorzystanie (cywilne i wojskowe) potencjału cybernetycznego, posłowie do PE z zadowoleniem przyjęli plan działania Komisji dotyczący synergii między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym. W przeciwieństwie do innych dziedzin wojskowych, infrastruktura cyberprzestrzeni jest w większości własnością prywatnych przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się w dużej mierze poza jurysdykcją UE. Prowadzi to do uzależnienia państw UE od stron trzecich pod względem przemysłowym i technologicznym. Eurodeputowani ostrzegają zatem, że UE musi stać się bardziej suwerenna technologicznie, wprowadzając innowacje i inwestując więcej w zdolności i personel cyberobrony.

W sprawozdaniu wezwano również do wspólnych i skoordynowanych reakcji na cyberataki, które muszą obejmować również NATO, tak aby reakcje te mogły prowadzić do nałożenia sankcji na wrogie podmioty zagrażające euroatlantyckim interesom bezpieczeństwa. Eurodeputowani wyrazili również zaniepokojenie systemowym agresywnym zachowaniem w cyberprzestrzeni, demonstrowanym zwłaszcza przez Chiny, Rosję i Koreę Północną, w tym licznymi cyberatakami na instytucje rządowe i firmy prywatne.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 31 października, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA