Istotna zmiana w systemie waloryzacji. Po dialogu przyszedł czas na reakcję

Istotna zmiana w systemie waloryzacji. Po dialogu przyszedł czas na reakcję

W przetargu na realizację odcinka S19 Lutcza – Domaradz, zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury, podwyższony został limit waloryzacji, który został określony na poziomie (+/-) 10 proc. Oznacza to, że maksymalna dopłata bądź korekta wyniesie nie więcej niż 10 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z przyszłym wykonawcą. Wcześniej wzorcowy limit waloryzacyjny wynosił (+/-) 5 proc.

Zwiększenie limitu poruszane podczas dialogu z branżą

Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o zwiększeniu limitu w oparciu o przedstawioną przez GDDKiA analizę danych statystycznych. Obejmowały one m.in. ceny materiałów budowlanych oraz zakładane prognozy rynkowe, w tym projekcje inflacji publikowane przez Narodowy Bank Polski. Jest to także dowód na wsłuchanie się w głos przedstawicieli branży wykonawczej. Podczas organizowanych cyklicznie spotkań wyrażali oni potrzebę wprowadzenia modyfikacji limitu waloryzacji z uwagi na tempo wzrostu cen materiałów i robót budowlanych. Decyzja o podwyższeniu limitu waloryzacji pokrywa się więc z postulatami branży.

Zwiększenie limitu do 10 proc. jest możliwą aktualnie do przyjęcia korektą. Dotyczyć będzie wszystkich przetargów ogłaszanych w tym roku na zadaniach realizowanych w systemie „Projektuj i buduj”. Uwzględniając tę zmianę, wykonawcy będą mogli składać wyważone i dobrze skalkulowane oferty.

-Przetarg na realizację S19 pomiędzy Lutczą i Domaradzem to pierwsza inwestycja z uwzględnieniem nowego limitu waloryzacji. Podczas spotkań z branżą rozmawialiśmy o waloryzacji kontraktów. Dla firm wykonawczych to obecnie jedna z kluczowych kwestii – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Ryzyko…pół na pół

Pozostałe zasady waloryzacji nie zmieniają się. Przy jednoczesnej zmianie limitu podział ryzyk pół na pół pozostaje bez zmian. Przypomnijmy, że jedną połowę ryzyka związanego ze wzrostem kosztów realizacji kontraktów przejmują wykonawcy, a drugą połowę zamawiający (GDDKiA). Oznacza to, że waloryzacji podlega 50 proc. wartości kontraktu. Takie podejście pozwala zapobiec sytuacji niekontrolowanego i nieograniczonego wzrostu kosztów inwestycji drogowych.

Mechanizm działa od 2019 r.

Warto przy tym zauważyć, że wprowadzony w 2019 r. mechanizm waloryzacji odpowiednio reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Na bieżąco sprawdzamy wskaźniki waloryzacyjne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w kontekście najnowszych danych rynkowych. Nasi eksperci obserwują i analizują m.in. ceny paliwa, cementu, asfaltu, stali i kruszywa, a także średnie wynagrodzenie pracowników branży. I to właśnie na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę.

Jak działa waloryzacja

Waloryzacja przewiduje, że jeżeli wzrosną koszty wykonawców, wzrośnie również ich wynagrodzenie. Z kolei, jeżeli ceny spadną, wykonawcy „podzielą się zyskiem” wynikającym z tego faktu z zamawiającym. Tak skonstruowany mechanizm waloryzacji zabezpiecza zarówno wykonawców, jak i Skarb Państwa.

Zasady waloryzacji obejmują zarówno generalnych wykonawców, jak również podwykonawców wykonujących roboty budowlane i stanowią narzędzie ochrony tych drugich. Wprowadzone w 2019 r. zmiany dotyczą umów zawartych zarówno pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, jak również pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami.

Jak wyglądała waloryzacja w 2020 r.

W 2020 r., z tytułu waloryzacji płatności za roboty budowlane na realizowanych przez GDDKiA kontraktach, wykonawcy otrzymali ok. 235,7 mln zł. Waloryzacja działa w obie strony, dlatego w tym samym roku płatności na rzecz wykonawców zmniejszono o ok. 1,5 mln zł.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 8 lutego, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA