NCBR ogłosiło VIII edycję programu GOSPOSTRATEG

NCBR ogłosiło VIII edycję programu GOSPOSTRATEG

29 marca ruszy nabór wniosków w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2022 r.

Zamawiającym w VIII edycji konkursu jest Ministerstwo Infrastruktury. Zgodnie ze wskazanym przez resort zagadnieniem badawczym NCBR zaprasza do zgłaszania projektów zamawianych pod nazwą „Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów – BAT”.

– Dalszy rozwój technologii związanych z pojazdami autonomicznymi wymaga odpowiednich narzędzi. Dlatego zamawiamy na rzecz Ministerstwa Infrastruktury nowatorskie rozwiązanie, dzięki któremu opracowane zostaną procedury i scenariusze testowe. Ich ogólnopolska baza będzie następnie udostępniona zainteresowanym przedsiębiorcom. Będą mogli oni w efekcie tworzyć własne rozwiązania i konkurować wiedzą i jakością z podmiotami zagranicznymi w tej niezwykle perspektywicznej dziedzinie. Dzięki dobrej współpracy z ministerstwem nabór wniosków zostanie otwarty już w marcu – powiedział dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie autorskiej bazy zawierającej scenariusze testowe dla charakterystycznych warunków drogowych występujących w Polsce, które będą podstawą do testowania systemów percepcji w pojazdach autonomicznych (AV). Proponowaną innowacją projektu jest gromadzenie danych w polskich warunkach drogowych uwzględniających specyficzne oznakowanie oraz rozwiązania planistyczne i drogowe. Przygotowane scenariusze pozwolą sprawdzać działanie systemów percepcji i sterowania pojazdem dla wybranych kontekstów otoczenia drogi, co pozwoli rozwijać i testować oprogramowanie nowych rozwiązań sterowania automatycznego w warunkach symulacyjnych – wiernie odwzorowujących rzeczywiste sytuacje drogowe. Oprogramowanie sterujące AV musi uwzględniać: organizację ruchu, znaki i sygnalizację świetlną, inne pojazdy na drodze, pieszych, rowerzystów i inne formy transportu na drodze. AV powinny jednocześnie być w stanie poradzić sobie z brakującymi informacjami, np. zabrudzonymi znakami drogowymi oraz wykazywać się zdolnością do radzenia sobie w nietypowych sytuacjach: korki, wypadki czy roboty drogowe.

Budżet VIII edycji wynosi 10 mln zł. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń (maksymalnie pięć podmiotów). Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową NCBR w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową od ponad dekady łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR realizuje szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.


Autor:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Last Updated on 15 marca, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA