NDI przebuduje 5-kilometrowy odcinek DK91

Spółki NDI oraz NDI Sopot we współpracy z SP Sine Midas Stroy, przebudują odcinek DK91 pomiędzy Markowicami a Brudzowicami, który stanowi alternatywę dla autostrady A1. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego na sieci TEN-T.

Odcinek DK91 jest zlokalizowany w granicach województwa śląskiego. Przebiega przez miejscowości Winowo, Zabijak i Brudzowice. Droga wymaga poprawy przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Potrzebna jest wymiana konstrukcji drogi, która zostanie dostosowana do wymogów nośności 11,5 t/oś. W ramach przebudowy zostanie zamknięte między innymi niebezpieczne skrzyżowanie z ul. Leśną w Zabijaku. Rozpocznie się także budowa dwóch zatok do przeprowadzania kontroli pojazdów przez służby. W trakcie robót powstaną tymczasowe przejazdy technologiczne pomiędzy jezdniami, które umożliwią przeprowadzenie ruchu dwukierunkowego po jednej z jezdni.

Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) zapewnia spójność terytorialną inwestycji infrastrukturalnych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. TEN-T ma na celu poprawę działania jednolitego rynku wewnętrznego oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego regionu. Usprawnia także swobodny przepływ osób oraz towarów. Przebudowa DK91 w ramach tego systemu, oznacza stworzenie spójnej sieci transportowej o wysokich parametrach technicznych.

Inwestycja obejmie jednocześnie przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowę zatok autobusowych, remont poboczy i nawierzchni na obiekcie inżynierskim, budowę chodników, rowów czy kanalizacji deszczowej. Wykonane zostaną również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ochrony środowiska oraz budowa kanałów technologicznych, czy oświetlenia drogi.

– Cieszymy się z możliwości wykonania kolejnego projektu drogowego na terenie Śląska. Realizacja tego projektu poszerza wachlarz inwestycji infrastrukturalnych w naszym portfelu z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. To kluczowa inwestycja nie tylko dla mieszkańców województwa śląskiego. Droga Krajowa 91 jest przecież alternatywą dla autostrady A1 – mówi Prezes Grupy NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska.

Czas na realizację kontraktu to 13 miesięcy prac i dodatkowo tzw. okresy zimowe. Do czasu rozpoczęcia robót nie będzie wliczany okres zimowy od 16 grudnia do 15 marca.

Wartość kontraktu to 69 029 304,87 zł brutto.


Autor:

Grupa NDI

Last Updated on 25 stycznia, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA