Nowe przepisy podatkowe dotyczące spółek nieruchomościowych w Polsce

Nowe przepisy podatkowe dotyczące spółek nieruchomościowych w Polsce

Ostatnie dwa lata przyniosły znaczące zmiany w zakresie opodatkowania spółek nieruchomościowych w Polsce. Wraz z nowymi przepisami wprowadzono krajową definicję spółki nieruchomościowej, nałożono obowiązek raportowania struktury udziałowców spółek nieruchomościowych, ograniczono amortyzację podatkową oraz zmieniono zasady poboru podatku przy transakcji zbycia udziałów.

Raportowanie struktury udziałowców

Od 2021 r. spółki nieruchomościowe mają obowiązek przekazywać organom podatkowym informacje dotyczące ich bezpośrednich i pośrednich udziałowców, w tym liczby posiadanych przez nich udziałów lub praw. Informacje te powinny zostać przekazane polskim organom podatkowym do 31 marca r. (lub do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jeśli nie jest on równy kalendarzowemu). Natomiast, tegoroczny termin na raportowanie został wyjątkowo wydłużony do 30 września 2022 r. Obowiązek jest nieskomplikowany w przypadku prostych struktur, ale może stanowić wyzwanie dla polskich spółek nieruchomościowych, które znajdują się nisko w strukturze wielopoziomowych międzynarodowych grup kapitałowych.

Zmiany zasad poboru podatku od zysku ze zbycia udziałów

Na polskie spółki nieruchomościowe został nałożony ciężar poboru podatku od transakcji zbycia udziałów. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że polska spółka nieruchomościowa jest płatnikiem od transakcji, w której przenoszone są jej własne udziały. Aby zadośćuczynić temu obowiązkowi, spółka nieruchomościowa powinna pobrać środki na zapłatę podatku od udziałowca. Zmiana zasad poboru podatku ma szczególnie istotne znaczenie w przypadkach, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwarta między Polską a państwem rezydencji udziałowca zawiera klauzulę nieruchomościową, np. polsko-holenderska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie przyjętego protokołu.

Ograniczenie możliwości dokonywania amortyzacji podatkowej

Nowy Polski Ład wprowadził przepis ograniczający możliwość dokonywania amortyzacji podatkowej przez spółki nieruchomościowe, zgodnie z którym amortyzacja podatkowa nie powinna być wyższa niż amortyzacja księgowa. Co więcej, interpretacja przepisu stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców, w szczególności w sytuacji, gdy amortyzacji nie ujmuje się dla celów księgowych (to jest w przypadkach, gdy nieruchomość jest traktowana jako inwestycja, a jej wartość jest wyceniana na zasadach rynkowych). W takim przypadku pojawia się wątpliwość, czy występuje prawo do amortyzacji podatkowej.

Mechanizm pay-and-refund WHT

Po trzech latach oczekiwania, 1 stycznia 2022 r. został wprowadzony w Polsce nowy mechanizm poboru podatku u źródła. Podatek obliczony z zastosowaniem stawki podstawowej (19 lub 20 proc.) powinien być odprowadzany od dywidend, odsetek i należności licencyjnych przekraczających 2 mln zł. Polskie spółki nieruchomościowe mogą uniknąć zapłaty tego podatku jedynie pod warunkiem uzyskania od organów podatkowych opinii o stosowaniu preferencji lub podpisania specjalnego oświadczenia o wypłacanych należnościach przez członka zarządu, odpowiadającego osobiście na podstawie przepisów karnoskarbowych za prawdziwość oświadczenia.


Autor:

VISTRA Poland

Last Updated on 11 kwietnia, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA