PE przedstawili zalecenia ws. szybszego wdrażania morskiej energetyki wiatrowej

PE przedstawili zalecenia ws. szybszego wdrażania morskiej energetyki wiatrowej

W przyjętym w środę sprawozdaniu europosłowie przedstawili zalecenia dotyczące szybszego wdrażania morskiej energetyki wiatrowej.

W dokumencie, który stanowi odpowiedź na komunikat Komisji Europejskiej, podkreślono, że osiągnięcie celów na lata 2030 i 2050 wymaga szybszego rozwoju energii z morskich źródeł odnawialnych (ORE). Zaznaczono przy tym, że przestrzeń morska i wybrzeża muszą być zarządzane w bardziej zrównoważony sposób.

Europosłowie twierdzą, że gospodarka o zerowych emisjach netto wymaga wprowadzenia energii odnawialnej na niespotykaną dotąd skalę. Zwracają uwagę na pilną potrzebę poprawy i rozbudowy istniejącej infrastruktury, wskazując przy tym, że wiele państw członkowskich pozostaje w tyle, jeśli chodzi o przechodzenie na energię odnawialną.

Europosłowie podkreślają również znaczenie skrócenia procedur uzyskiwania pozwoleń i wzywają państwa członkowskie do ustanowienia przejrzystego procesu i rozważenia wprowadzenia limitów czasowych na wydawanie pozwoleń tam, gdzie jest to konieczne.

Europarlamentarzyści zauważają, że UE jest liderem technologicznym w sektorze produkcji OZE i może oczekiwać znacznego bodźca gospodarczego poprzez wspieranie rozwoju produkcji czystej energii. Ich zdaniem fundusz odbudowy NextGenerationEU stanowi wyjątkową okazję do zmobilizowania kapitału uzupełniającego inwestycje prywatne.

Europosłowie twierdzą, że morskie farmy wiatrowe mogą przynieść korzyści morskiej bioróżnorodności, jeśli zostaną zaprojektowane i zbudowane w sposób zrównoważony. Muszą przy tym współistnieć z innymi rodzajami działalności, takimi jak rybołówstwo i transport morski. Według posłów do PE, należy dołożyć starań, aby społeczeństwo zaakceptowało morską energetykę wiatrową oraz przekonać obywateli, że energia odnawialna jest kluczem do osiągnięcia niezależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw.

Zdaniem eurodeputowanych, kluczowe jest projektowanie, rozwój i wdrażanie odnawialnej energii morskiej w sposób zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz odnawialny, ponieważ potrzebne są znaczne ilości metali i minerałów. Wzywają do wprowadzenia w całej UE zakazu składowania z formie odpadów wycofanych z użytku łopat turbin wiatrowych do 2025 roku.

Sprawozdanie zostało przyjęte 518 głosami do 88, przy 85 głosach wstrzymujących się.

Według Komisji Europejskiej produkcja energii z morskich źródeł odnawialnych we wszystkich basenach morskich UE może wynieść co najmniej 60 GW do 2030 roku i 340 GW do 2050 roku. W sprawozdaniu podkreślono również, że koszt morskiej energii wiatrowej spadł drastycznie w ciągu ostatnich dwóch dekad (spadek o 48 proc. w latach 2010-2020) i jest obecnie jednym z najbardziej konkurencyjnych źródeł energii. Jednak bez wycofania paliw kopalnych i dotacji do nich, zdaniem europosłów, niemożliwe będzie osiągnięcie celów UE w zakresie energii odnawialnej i ograniczenia globalnego ocieplenia do mniej niż 1,5°C do końca wieku.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 17 lutego, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA