Polskie startupy już niedługo w Nevadzie. Jedyny taki program akceleracyjny z USA

Polskie startupy już niedługo w Nevadzie. Jedyny taki program akceleracyjny z USA

Startupy uczestniczące w programie akceleracyjnym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze Stanem Nevada właśnie zaprezentowały się przed inwestorami z Polski i USA. Wystąpienia odbyły się podczas Demo Day w Warszawie. Już tylko krok dzieli polskich innowatorów od wyjazdu do Nevady, który otworzy szansę zaistnienia na rynku amerykańskim i globalnym.

Działanie akceleracyjne NCBR-NAP ma umożliwić rozpoczęcie długofalowej współpracy między firmami i instytucjami z Polski i Stanu Nevada w różnych obszarach innowacyjności takich jak np. medycyna, edukacja, innowacyjne rolnictwo. Ma to przyczynić się do komercjalizacji oferowanych rozwiązań technologicznych oraz wspierania kooperacyjnych form działalności B+R.

Solidna dawka wiedzy

Luty 2022 roku to czas kluczowego etapu w programie NCBR-NAP, bezpośrednio poprzedzającego wybór startupów, które wezmą udział w akceleracji w Nevadzie. W połowie miesiąca w Warszawie odbył się Bootcamp Warsaw, będący dla startupów czasem intensywnych warsztatów, pracy
w grupach, konsultacji eksperckich i dyskusji. W ciągu 4 dni spotkań z ekspertami z Polski i USA firmy poznały również ofertę i specyfikę Stanu Nevada.

Ta dawka wiedzy miała posłużyć startupom do przygotowania swoich wystąpień podczas Demo Day, który odbył się 24 lutego.

-Dziesięć podmiotów spośród reprezentowanych przez Państwa będzie miało szansę wziąć udział w programie akceleracyjnym w Reno i Las Vegas w Nevadzie. Ale o tym, kto to będzie zadecydują dzisiejsze wystąpienia i prezentacje. – mówiła podczas otwarcia Demo Day Agnieszka Ratajczak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w NCBR – W czasie Bootcamp Warsaw uczyli się Państwo, jak najlepiej promować i sprzedawać swój innowacyjny produkt lub usługę na rynku amerykańskim. Jak pozyskać zagranicznego inwestora, jak zarejestrować firmę w USA. Teraz nadszedł czas, aby sprawdzić swoje umiejętności w praktyce i spróbować szczęścia w Srebrnym Stanie, jak nazywana jest Nevada. Życzę powodzenia – dodała.

O tym, że NCBR dostrzega wyzwania stojące przed nauką i biznesem mówił również Adam Kostrzewa, prezes Akces NCBR, spółki, która jest nową inicjatywą Centrum, mającą wspierać komercjalizację i uzupełniającą ofertę Centrum o działanie dotąd nieobecne.

– Przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR” powstało z myślą o projektach dotyczących zaawansowanych technologii, z istotnym wkładem B+R, budujących konkurencyjność polskiej gospodarki. Chcemy w ten sposób wypełnić lukę w formule wspierania działalności badawczo-rozwojowej skierowanej na komercjalizację – wśród dotąd dostępnych narzędzi i programów klienci NCBR nie znajdowali instrumentu, który obok możliwości finansowania oferowałby wsparcie poprzez wiedzę i mentoring, potrzebne do przygotowania skutecznego modelu biznesowego dla danego przedsięwzięcia. Pracujemy nad uruchomieniem, jeszcze w tym roku, pierwszych programów akceleracyjnych, opartych na przejrzystych zasadach uczestnictwa i skutecznych instrumentach wsparcia. – powiedział Adam Kostrzewa, prezes zarządu Akces NCBR sp. z o.o. – Będziemy równocześnie wykorzystywać wieloletnią ekspertyzę NCBR w sferze B+R, łącząc ją z doświadczeniami biznesowymi i rynkowymi, aktywizując podaż wartościowych polskich projektów B+R do komercjalizacji. Ponadto Akces NCBR będzie sięgać do najlepszych praktyk międzynarodowych ośrodków wspierania B+R i innowacji, dążąc do zapewnienia polskim naukowcom i przedsiębiorcom najlepszej wiedzy oraz szans na umiędzynarodowienie przygotowywanych rozwiązań i projektów – dodał.

Czas na dobrą autoprezentację

Podczas Demo Day każdy podmiot miał kilka minut na prezentację typu „elevator pitch”, czyli w zwięzłej, ale przekonującej formule, po której nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi. Swoje wystąpienia wygłosiły następujące startupy: GAW Sp. z o.o., Prime Bit Games SA, Expansio Sp. z.o.o., Flex and Robust Systems Sp. z.o.o., Ideal Bistro Sp. z.o.o., Flyzone Sp. z.o.o., Veo Sp. z o.o., SOLHOTAIR Sp. z o.o., Nanoo Printers Sp. z o.o., Weartech Solutions Sp. z o.o., Salesbook Sp. z o. o. Wymienione firmy oferują różnorodne rozwiązania i produkty takie jak: gry komputerowe, kodowanie dla dzieci, usługi dla branży vendingowej, smartwatche dla branży HoReCa, aplikacje sprzedażowe, gogle nawigacyjne, technologię nanodruku, kolektory słoneczne, inkubator dla nasion i roślin, technologie magazynowania wodoru, innowacje dla branży budowlanej.

Teraz prezentacje uczestników zostaną poddane ocenie. Komisja Oceniająca w porozumieniu z Biurem Gubernatora Stanu Nevada ds. Rozwoju Gospodarczego przyzna każdemu podmiotowi punkty zgodnie z regulaminem programu. Dziesięć najwyżej ocenionych startupów zostanie zaproszonych do udziału w procesie akceleracji prowadzonym na terenie Stanu Nevada.

Sam proces akceleracji potrwa kilka dni, a jego program ramowy będzie dostosowany do profilu wybranych startupów. Akceleracja będzie uwzględniała wsparcie mentorów dopasowanych do etapu rozwoju startupów, organizację spotkań z firmami i instytucjami gospodarczymi oraz wizyt studyjnych w globalnych korporacjach zlokalizowanych w Stanie Nevada

Fenomen polsko-nevadyjskiej współpracy

Za proces akceleracji odpowiada Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego, które podczas Demo Day reprezentował dr hab. Paweł Pietrasieński, prof. SGH, pełniący w Biurze funkcję Dyrektora ds. Handlu Międzynarodowego.

– NCBR-Nevada Acceleration Program jest pierwszym tego typu projektem realizowanym na podstawie Memorandum o Współpracy pomiędzy Polską a stanem Nevada. Jest to także jedyny program akceleracyjny pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i USA, który adresowany jest do firm z całej Polski. – mówił prof. Paweł Pietrasieński – Szczególna wartość tego projektu to starannie wyselekcjonowane wsparcie mentorskie dla firm z Polski, które ma pomóc w skutecznym wejściu na rynek amerykański oraz, na co liczymy wraz z NCBR, również globalny – dodał.

Uczestnicy Demo Day dowiedzieli się również, że koncepcja tego wielofazowego programu akceleracyjnego oparta jest na opracowanym w SGH przez prof. Pietrasieńskiego tzw. modelu „4C”.

– Na model ten składają się: konkurencyjny charakter prowadzonego naboru (Competitive admission); grupowaniu uczestników w tzw. kohorty (Cohorts of scaleups), cykliczny charakter projektu (Cyclical program) oraz czwarte „C” czyli „Customer development” – ten dobrze znany w Zatoce San Francisco termin oznacza rozwijanie lub wręcz kreowanie rynku dla promowanych produktów czy rozwiązań – wyjaśnił prof. Pietrasieński.

Fenomen współpracy Nevady z Polską to przykład sukcesu nie tylko w wymiarze regionalnym. Pomimo pandemii COVID-19 tylko w tym roku i tylko w zorganizowanych grupach Nevadę odwiedzi ponad 200 polskich firm. Wspólne projekty badawcze prowadzone są m.in. pomiędzy SGH i Uniwersytetem Nevady w Reno, a dzięki aktywnemu wsparciu m.in. ze strony NCBR, mają doprowadzić do wymiany niemal setki badawczy i studentów po obu stronach.

Więcej o działaniu akceleracyjnym NCBR-NAP na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/inne-inicjatywy

Pilotażowa edycja programu NCBR-NAP została uruchomiona przez Centrum w 2020 roku. Celem programu jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i Stanu Nevada poprzez akcelerację wyłonionych w konkurencyjnej procedurze, zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych na rynku amerykańskim, przy skorzystaniu z doświadczenia mentorów ze Stanu Nevada i związanych z nimi instytucji.


Autor:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Informacje o autorze:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową od ponad dekady łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR realizuje szereg programów krajowych
i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Last Updated on 24 lutego, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA