Pracownicy NCBR przekażą nagrodę EUIPA na pomoc dla Ukrainy

Pracownicy NCBR przekażą nagrodę EUIPA na pomoc dla Ukrainy

W związku z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę, pracownicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zdecydowali o przeznaczeniu 25 tys. euro pochodzących z nagrody European Innovation Procurement Awards (EUIPA) na wsparcie działań pomocowych na rzecz Ukrainy.

– W całej Polsce trwa ogólnonarodowa mobilizacja na rzecz pomocy Ukrainie. Gratuluję i dziękuję pracownikom NCBR, którzy postanowili dołożyć swoją „cegiełkę” do tego wielkiego i wspaniałego zrywu pomocowego. Wszystkie tego typu działania i inicjatywy to kolejny dowód na olbrzymią moc partnerstwa, współpracy, solidarności i prostej ludzkiej życzliwości – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektora NCBR. – Ukraina to dla NCBR ważny partner we współpracy badawczo-rozwojowej, z którym łączy nas m.in. potrzeba harmonijnego, zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego. Do naszych ukraińskich przyjaciół i partnerów kierujemy przy tej okazji wyrazy pełnego wsparcia i solidarności  – dodaje dyrektor Kopoczek.

Nagroda EUIPA została przyznana Centrum w listopadzie 2021 za innowacyjną strategię zamówień publicznych, w ramach której NCBR prowadzi Przedsięwzięcia z obszaru Europejskiego Zielonego Ładu.

– W obliczu tak poważnego kryzysu gospodarczego i humanitarnego, nie możemy zostać obojętni. Chcemy wesprzeć naszych sąsiadów i okazać solidarność z narodem ukraińskim – mówi Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR, odpowiedzialnego za wdrażanie innowacyjnej formuły zamówień przedkomercyjnych, wyróżnionej nagrodą EUIPA. – Od ponad 2 lat intensywnie pracujemy na rzecz rozwijania nowoczesnych form wspierania innowacji. Cieszymy się, że pozytywne efekty tej pracy i otrzymanej dzięki temu nagrody posłużą tym, którzy teraz najbardziej potrzebują realnej pomocy. Decyzję o przekazaniu nagrody podjął wspólnie cały zespół zaangażowany w projekt bez chwili zastanowienia. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować z takimi ludźmi – dodaje.

W listopadzie ub.r. NCBR informowało, że otrzymało nagrodę w pierwszej edycji konkursu European Innovation Procurement Awards za nowatorskie finansowanie innowacji. Była to pierwsza edycja konkursu EUIPA, zorganizowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji w ramach programu Horyzont Europa. NCBR ubiegało się o nagrodę w kategorii „Strategia zamówień innowacyjnych”. Jury konkursu doceniło strategię nowatorskich zamówień, które Centrum zastosowało do przeprowadzenia dziewięciu przedsięwzięć badawczych, realizujących założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Przedsięwzięcia te realizowane są od grudnia 2020 roku ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.


Autor:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Informacje o autorze:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową od ponad dekady łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR realizuje szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Last Updated on 2 marca, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA