Rok 2021 był bardzo dynamiczny na rynku kredytów i pożyczek w Polsce

Rok 2021 był bardzo dynamiczny na rynku kredytów i pożyczek w Polsce

Rok 2021 był bardzo dynamiczny na rynku kredytów i pożyczek w Polsce. Zrealizował się optymistyczny scenariusz aktywności na rynku finansowym, co pozytywnie zaskoczyło rynek. Akcja kredytowa w 2021 r. osiągnęła łączną wartość na poziomie 187,6 mld zł i była wyższa o 33% niż w 2020 r.

Trzeba podkreślić, że wpływ na taki wynik miały kredyty bankowe udzielane na wysokie kwoty we wszystkich produktach kredytowych. Z perspektywy portfela kredytów, dominującą rolę odegrały hipoteki. Polacy, których zdolność kredytowa była wówczas wysoka ze względu na niskie stopy procentowe, chętnie zaciągali kredyty. Wysokie ceny na rynku nieruchomości niejako wymusiły wnioskowanie o wyższy kredyt. Średnia kwota udzielanego kredytu mieszkaniowego wzrosła w ub.r. o 14% r/r. Perspektywy na rok 2022 nie rysują się już tak optymistycznie. Jak wynika z badań na zlecenie BIK, u 64% Polaków budzą obawy dotychczasowe wzrosty stóp procentowych i perspektywa kolejnych podwyżek. Osłabi to zdolność kredytową osób ubiegających się o finansowanie w bankach. Dla 80% badanych powodem do niepokoju jest także wzrost stałych kosztów utrzymania, opłat za gaz, prąd, wodę.

To, co wpłynie na rynek kredytowy w tym roku, jest ściśle związane ze zmiennością i niepewnością  wobec przyszłej sytuacji gospodarczej, pandemicznej i fiskalnej. Choć sprzedaż kredytów w 2022 r. nadal szacujemy na wysokim poziomie, to jednak nie przewidujemy pobijania rekordów. Zakładamy wręcz spadek rzędu 10% wartości przyznawanych kredytów hipotecznych, umiarkowany wzrost szacujemy w kredytach ratalnych nieznacznie powyżej 5%, natomiast w kredytach gotówkowych – powrót do poziomów sprzed pandemii i lekki trend wzrostowy w granicach 3-5%. 


Autor:

Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Last Updated on 6 kwietnia, 2022 by Janusz Gil

KATEGORIA