Rozbudowa drogi wojewódzkiej 512 na ostatniej prostej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 512 na ostatniej prostej

Kierowcy, którzy korzystają z drogi z Pieniężna do Bartoszyc, już wkrótce będą mogli odetchnąć. Rozbudowa prawie 50-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 512 dobiega końca. Wykonano już 90 procent wszelkich prac, w tym przebudowano most w Pełtach i wybudowano nowy w Wiewiórkach.

Inwestycja realizowana jest na terenie dwóch powiatów – braniewskiego i bartoszyckiego, w województwie warmińsko-mazurskim. Inwestorem jest Województwo Warmińsko Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, a generalnym wykonawcą konsorcjum spółek z grupy NDI. Nadzór nad projektem pełni firma SWECO.

Wykonano m.in. obwodnicę Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy oraz korekty łuków poziomych i pionowych drogi 512, wybudowano i przebudowano skrzyżowania drogowe, mosty i przepusty, zatoki autobusowe, chodniki, miejsca postojowe, oświetlenia uliczne, a także odwodnienia pasa drogowego.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania – fragment od Pieniężna do Górowa Iławeckiego oraz od Górowa Iławeckiego do Bartoszyc.

110 tys. ton mas bitumicznych

Aktualnie zaawansowanie projektu jest na poziomie ok. 90 procent.  Wykonano wszystkie dodatkowe wzmocnienia podłoży i znaczną część robót bitumicznych, co oznacza, że położono ok. 110 tys. ton masy, a do położenia pozostało jedynie ok. 12,5 tys. ton. Zrealizowano też większość robót ziemnych, elementów ulic, przebudowę kolizji teletechnicznych, energetycznych, sieci wodociągowej, gazowej i deszczowej. Przebudowano również most w Pełtach i wybudowano nowy w Wiewiórkach nad rzeką Elmą. Wykonano wszystkie, czyli 92 przepusty pod jezdnią główną.

– Pierwsze zadanie, czyli fragment Pieniężno – Górowo Iławeckie jest na ukończeniu. Trwają tam jeszcze ostatnie roboty wykończeniowe, takie jak umacnianie rowów elementami betonowymi i humusowania, wykonywanie z kostki brukowej i bitumu stanowiska do ważenia pojazdów, ścieżki rowerowej w Górowie. Dokańczane są prace przy zatoce postojowej i chodnikach z dodatkowym odwodnieniem oraz przy oświetleniu w miejscowości Zięby – mówi Robert Wąsewicz, kierownik budowy z NDI.

Z kolei na drugim odcinku ustawiane są m.in. krawężniki i obrzeża oraz wykonywane są chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Na ukończeniu są również rowy wraz z ich umocnieniami i humusowaniem.

Do czerwca koniec

Jak przyznają budowniczowie, realizacja tej inwestycji postawiła przed nimi szereg wyzwań

– Największym wyzwaniem w tym projekcie była logistyka związana z dostarczaniem materiałów i ograniczona sieć dróg, po których dowożono materiały do budowy poszczególnych odcinków. Dodatkową trudnością okazało się natomiast wystąpienie wielu miejsc o odmiennych, od zakładanych w dokumentacji, warunkach gruntowo-wodnych – mówi Marta Szydłowska dyrektor projektu.

Rozbudowa drogi 512 jest już jednak na ostatniej prostej. Na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie do wykonania została warstwa ścieralna w kilometrze 11, nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej i bitumu oraz nawierzchnia bitumiczna na ścieżce rowerowej w Górowie. Poza tym należy dokończyć ustawianie oznakowania pionowego i wykonania oznakowania poziomego. Do realizacji są także prace wykończeniowe przy rowach, płotki naprowadzające dla płazów, nasadzenia drzew oraz dokończenie budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Pluty.  Na odcinku Górowo Ił. – Bartoszyce, dokończane będą chodniki i zatoki autobusowe w miejscowości Tolko i Spytajny, stanowisko ITD. w kilometrze 36, a także warstwa ścieralna od kilometra 41 do 47, zjazdy, płotki, nasadzenia i umocnienia rowów.

NDI zakończy prace w czerwcu tego roku.


Autor:

Grupa NDI

Udostępnij
KATEGORIA