Schneider Electric laureatem konkursu „Firma Dobrze Widziana”

Firma Schneider Electric, lider cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, została wyróżniona w plebiscycie „Firma Dobrze Widziana”. Konkurs jest organizowany przez Business Centre Club. Nagroda stanowi potwierdzenie długofalowych działań Schneider Electric na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Celem plebiscytu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie spółek, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny i adresują potrzeby wszystkich swoich interesariuszy: pracowników, klientów, partnerów i społeczności lokalnych. Konkurs przyczynia się także do poszerzania wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz skutecznych metod komunikowania o nastawieniu firm wobec działalności społecznej.

– W Schneider Electric działamy na rzecz świata pozytywnego dla klimatu. Przyspieszyliśmy o 5 lat, z 2030 roku do 2025 roku, nasze starania zmierzające do osiągnięcia neutralności węglowej. Nieustannie inwestujemy w innowacyjne rozwiązania i opracowujemy takie, które zapewniają bezpośrednią i trwałą dekarbonizację nie tylko dla nas, ale też dla naszych partnerów i klientów. Pomagamy klientom w byciu eko-odpowiedzialnymi. Potwierdzeniem naszych wysokich kompetencji w tym zakresie jest fakt, że zdobyliśmy pierwsze miejsce w rankingu Corporate Knights 2021 w obszarze zrównoważonego rozwoju – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Schneider Electric na klaster Europy Środkowo-Wschodniej.

Firma Schneider Electric w ogłoszonej na lata 2021-2025 nowej strategii kontynuuje działania w zakresie odpowiedzialnej społeczności. Czyni to w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Schneider Electric opiera swoją działalność społeczną na trzech zdefiniowanych wartościach. Jednym z nich jest edukacja w temacie różnorodności. Firma jest miejscem przyjaznym dla wszystkich i dąży do włączenia społecznego każdej grupy i jednostki, działając w duchu inkluzywności. Kolejną kwestią jest dbałość o tereny zielone, na przykład poprzez czynny udział w zalesianiu zdegradowanych obszarów. Trzeci aspekt wiąże się z ograniczeniem odpadów i nieustanną edukacją pracowników na płaszczyźnie troski o środowisko.

– Ogromnie cieszy nas fakt, że kapituła konkursu „Firma Dobrze Widziana” doceniła starania Schneider Electric w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Każdy pracownik naszej organizacji może liczyć na pełne zrozumienie, akceptację oraz wsparcie. W Schneider Electric promujemy proekologiczne postawy i zachowania. Pracownicy chętnie i z oddaniem angażują się w inicjatywy na rzecz planety i otoczenia, w którym żyją. Wierzymy, że liczą się nawet małe kroki. Z myślą o środowisku wyeliminowaliśmy z biura jednorazowe naczynia i kubki. Ograniczamy zużycie papieru w firmowych drukarkach. Stworzyliśmy miejsca, w których pracownicy mają możliwość oddania elektrośmieci typu baterie i żarówki. Jesteśmy również otwarci na wszelkie nowe eko-inicjatywy i regularnie wdrażamy kolejne pomysły, dzięki którym możemy lepiej zatroszczyć się o środowisko – dodaje Adrianna Sosnowicz, dyrektorka HR na klaster Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej o konkursie „Firma Dobrze Widziana” na stronie Business Centre Club.


Autor:

Schneider Electric

Last Updated on 1 grudnia, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA