Startuje konkurs na granty dla młodych naukowców w Programie LIDER

Startuje konkurs na granty dla młodych naukowców w Programie LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje Liderek i Liderów innowacji, którzy wyróżniają się naukowymi pomysłami i mają potencjał, by pełnić rolę kierowników projektów badawczo-rozwojowych. Do zdobycia są granty w wysokości nawet do 1,5 mln zł na realizację jednego projektu.

Nabór wniosków do XIII edycji Programu LIDER rozpocznie się 23 maja br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na granty dla naukowców przeznaczy 80 mln zł. Konkurs skierowany jest do badaczek i badaczy, których wyniki prac badawczo-rozwojowych mogą być wdrożone w gospodarce i którzy spełniają się w roli kierowników kilkuosobowych zespołów lub mogą, dzięki udziałowi w konkursie, rozwinąć swoje kompetencje lidera grupy badawczej.

– Wspieranie rozwoju młodych naukowców w zarządzaniu, planowaniu i samodzielnym prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych to działania, na które kładziemy nacisk w  ramach programu LIDER. Dzięki temu możliwe będzie wzmacnianie kompetencji kadry naukowej, a także zwiększenie szans na wdrażanie najbardziej obiecujących wyników badań w gospodarce, co przełoży się na poprawę jakości życia całego społeczeństwa i wzrost konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej – mówi Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Naukowiec na realizację swojego projektu może uzyskać do 1,5 mln zł finansowania z NCBR. Wnioski składane w konkursie mogą dotyczyć tematów ze wszystkich dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, rolniczych, a także społecznych i humanistycznych.

– Innowacje, które służą gospodarce i poprawie dobrostanu społeczeństwa, powstają w każdej dziedzinie nauki. Dlatego Program LIDER jest szeroko otwarty dla naukowców, którzy zajmują się różnymi zagadnieniami badawczymi, a przy tym potrafią wskazać komercyjne zastosowanie wyników swoich prac – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR.

Trzynasta edycja programu skierowana jest do młodych naukowców, którzy są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat. Ubiegający się o grant w Programie LIDER naukowcy muszą ponadto wykazać się ponadprzeciętnym dorobkiem naukowym (w porównaniu do osiągnięć innych naukowców na podobnym etapie kariery). Projekt musi być realizowany we współpracy z polską jednostką, która zatrudni Lidera, a także pozostałych członków zespołu badawczego przez cały okres realizacji projektu. Takimi jednostkami mogą być uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, centra badawcze PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe czy podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

O Programie LIDER

Realizacja Programu LIDER przyczynia się do rozwoju Liderów: zarówno ich kompetencji, jak i karier naukowych. Program daje im możliwość zdobycia doświadczenia w zarządzaniu projektem badawczo-rozwojowym, dzięki czemu formuje potencjalnych kierowników przyszłych projektów finansowanych przez Centrum. Pozwala też zbudować kadrę badawczą, zespół zdolny do realizacji badań o charakterze aplikacyjnym.Realizacja projektu w ramach Programu LIDER wpływa na rozszerzanie portfolio prac młodych naukowców o badania aplikacyjne. Jednocześnie młodzi naukowcy zdobywają kompetencje i doświadczenie, które umożliwiają im ubieganie się o wsparcie bardziej zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych.

Termin naboru wniosków w XIII edycji Programu LIDER to: od 23 maja 2022 r. do 30 czerwca  2022 r. (do godziny 16:15). Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym do obsługi Wniosków i Projektów w Programie LIDER – LSI (link do systemu będzie aktywny od 23 maja 2022 r.).

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Edukacji i Nauki, kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.


Autor:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Last Updated on 6 kwietnia, 2022 by Janusz Gil

KATEGORIA