W 2030 r. Lafarge w Polsce będzie liderem zrównoważonego budownictwa

Ponad dwukrotne zmniejszenie emisji CO₂ w porównaniu z 1990 r., poszerzenie portfolio zielonych rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa, 100 proc. zielonej energii, bezpieczne przetwarzanie 2,2 mln ton odpadów, retencja wody w zakładach produkcyjnych, wzmacnianie różnorodności środowiska oraz bezpieczeństwo i rozwój społeczności – to tylko niektóre cele strategii zrównoważonego rozwoju, które Lafarge chce osiągnąć w Polsce do 2030 r.

Dynamiczna urbanizacja – wg szacunków ONZ w 2050 r. niemal 70 proc. ludzi będzie mieszkać w miastach – wymaga zrównoważonego budownictwa. Dlatego Lafarge w Polsce wyznaczył cele strategii zrównoważonego rozwoju do 2030 r. obejmujące klimat i energię, gospodarkę obiegu zamkniętego, środowisko oraz społeczności lokalne.

Nadrzędny cel to redukcja emisji CO₂ do 55 proc. w porównaniu z rokiem 1990. Pomogą w tym długofalowe projekty inwestycyjne takie jak modernizacja Cementowni Małogoszcz, która pozwoli zmniejszyć emisje CO₂ zakładu o 20 proc. Jednocześnie 100 proc. energii w zakładach Lafarge będzie pochodzić z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł – farm fotowoltaicznych i wiatrowych czy z odzysku ciepła. Powstająca farma fotowoltaiczna o mocy 30MW w Wierzbicy zaspokoi 10 proc. zapotrzebowania energii do produkcji cementu.

Już teraz Lafarge wprowadza przyjazne dla środowiska rozwiązania budowlane, takie jak betony ECOPact (50 proc. mniejszy ślad węglowy w porównaniu ze standardowym betonem towarowym) czy zielone cementy ECOPlanet (30-50 proc. mniejszy ślad węglowy niż czysty cement portlandzki).

Do 2030 r. Lafarge będzie bezpiecznie przetwarzać rocznie 0,5 mln ton odpadów – jako źródło paliwa alternatywnego do produkcji ciepła. Będzie więc wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego, zmniejszając ilość opadów na składowiskach i minimalizując użycie węgla. Dodatkowo Lafarge zwiększy wykorzystanie produktów ubocznych z innych gałęzi przemysłu jako surowca do produkcji cementu – do 1,7 mln ton z obecnych 1,2 mln ton. Ponadto, 1 mln ton kruszyw będzie pochodzić z betonu uzyskanego z rozbiórek.

W 2030 r. zmniejszy zużycie wody o 15 proc. m.in. dzięki inwestycjom w retencję i recykling wody. Już teraz 90 proc. zakładów stosuje rozwiązania wykorzystujące recyklingową wodę. Lafarge przywraca naturze tereny pokopalniane, z zachowaniem ich bioróżnorodności. Do tej pory oddano środowisku niemal 1160 ha.

Rozwój i bezpieczeństwo lokalnych społeczności wokół zakładów z których pochodzą pracownicy i podwykonawcy jest dla Lafarge bardzo ważny. Celem firmy jest tworzenie bezpiecznego miejsca pracy w zakładach i na drogach dążąc do 0 wypadków. Jednocześnie Fundacja Lafarge WSPÓLNIE będzie dalej wspierać ich rozwój dążąc do realizacji w 2030 r. 100 projektów dla społeczności lokalnych rocznie oraz angażując minimum 30 proc. pracowników w wolontariat. Wszystkie działania zakładów Lafarge i fundacji oparte są o plany współpracy z lokalnymi społecznościami, a do 2030 roku działania te mają objąć 1 mln beneficjentów.

Strategia zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce jest spójna z celami Grupy Holcim, która jako pierwsza na świecie firma w sektorze cementowym podpisała deklarację Net-Zero, podejmując się tym samym ambitnego wyzwania redukcji emisji CO₂ o 20% w porównaniu z 2018 rokiem. Jednocześnie
cele spójne są z zobowiązaniami europejskiej branży cementowej zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.


Autor:

Lafarge

Last Updated on 4 stycznia, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA