Wypłyń na szerokie wody i zdobądź grant w 3. konkursie INNOGLOBO. Wsparcie NCBR w ekspansji na rynki zagraniczne.

Wypłyń na szerokie wody i zdobądź grant w 3. konkursie INNOGLOBO. Wsparcie NCBR w ekspansji na rynki zagraniczne.

INNOGLOBO to międzynarodowy program otwarty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej. Swoboda przy wyborze zagranicznego partnera oraz dowolność tematyki to jego największe atuty. Celem jest udzielenie wsparcia polskim podmiotom w ich ekspansji na rynki zagraniczne w zakresie rozwijania, adaptacji czy implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w szerokim kontekście geograficznym. Do tej pory uruchomiono już dwa konkursy. W 3 edycji do rozdania jest w sumie 10 mln zł. Nabór wniosków ruszył 31 marca br. Czym INNOGLOBO wyróżnia się spośród innych programów w ofercie NCBR?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w swojej ofercie ma wiele rozmaitych inicjatyw dających szeroki wybór możliwości realizacji projektów z zagranicznymi partnerami. Przy czym obejmują one zwykle określoną grupę państw współpracujących, a ich tematyka badawcza jest najczęściej z góry sprofilowana. Dlaczego więc program INNOGLOBO jest inny? Ponieważ zdecydowanie poszerza możliwości współpracy z zagranicznymi podmiotami, nie ograniczając ich potencjału.

Bez ograniczeń tematycznych

Polscy innowatorzy: firmy, konsorcja, uczelnie, jednostki badawcze oraz inne organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę mogą aplikować w ramach programu INNOGLOBO, uzyskując możliwość finansowania projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także tych zupełnie niszowych. Rezultaty ich prac mogą być skomercjalizowane bez ograniczeń geograficznych, co daje polskim podmiotom szansę szybkiego wejścia z wypracowanym w toku prac B+R produktem na rynek międzynarodowy.

INNOGLOBO to program stworzony dla innowatorów, którzy chcą odnieść sukces na dużą skalę, który nie ogranicza potencjału. Pomaga kreatywnie wykorzystać sieć kontaktów międzynarodowych nawiązywanych przez polskie podmioty. Jest odpowiedzią na rosnące potrzeby i postępującą globalizację. Swobodny wybór partnera na całym świecie jest tym atutem, który został niezmiernie doceniony przez naszych Wnioskodawców, a którego brakowało w ramach innych dostępnych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.” – powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Standardowymi wymogami stawianymi wnioskodawcom tym programie jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego, który może pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Nabór wniosków ruszył 31 marca br. i potrwa do 30 września br. Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na dofinansowanie polskich inicjatyw w ramach 3. konkursu programu INNOGLOBO budżet w wysokości 10 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez wnioskodawcę wyniesie 400 tys. zł, a maksymalna – 1,5 mln zł.

Współpraca polsko-niemiecka w ramach INNOGLOBO

W myśl pogłębienia współpracy na arenie polsko-niemieckiej, w ramach tegorocznej 3. edycji konkursu INNOGLOBO, podjęto współpracę z agencją AiF Projekt GmbH, tym samym otwierając drogę niemieckim partnerom do uzyskania dofinansowania dla realizowanych przez nich zadań w ramach projektów INNOGLOBO. AiF odnosi sukcesy jako agencja zarządzająca niemieckimi federalnymi programami finansowania skierowanymi do MŚP. Świadczą pełen zakres usług w zakresie doradzania innowacyjnym przedsiębiorstwom i ich partnerom badawczym w zakresie możliwości finansowania, przyjmowania i oceny wniosków projektowych, podejmowania decyzji o finansowaniu i wydatkowania środków.

Oni już zdobyli

Pierwsze edycja konkursu INNOGLOBO zakończyła się 30 listopada 2021 roku. Wśród projektów wybranych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania w 1. konkursie INNOGLOBO znalazły się przedsięwzięcia o wyjątkowo innowacyjnym potencjale, m.in. takie jak:

  • Projekt: Opracowanie innowacyjnej stałej postaci produktu leczniczego o silnym działaniu przeciwbólowym i właściwościach zniechęcających do nadużywania opioidów (Transfer of Science Sp. z o.o.)
  • Projekt: Innowacyjna technologia doustnego dostarczania małych fragmentów niekodującego RNA (microRNA) jako czynnika aktywnego w klinicznych dodatkach paszowych, dla koni cierpiących na syndrom metaboliczny i ochwat (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej)
  • Projekt: Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu Zasilaną Hybrydowymi Kolektorami Fotowoltaiczno-Cieplnymi (Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia)
  • Projekt: Nowoczesne dodatki zeolitowo-tlenkowe do zastosowań w technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych o zwiększonej odporności na działanie czynników środowiskowych (Politechnika Lubelska)

W tej chwili dobiega końca ocena zgłoszonych wniosków do dofinansowania w 2. konkursie INNOGLOBO. Niebawem zostanie ogłoszona lista wybranych projektów.

Więcej informacji o 3. Konkursie INNOGLOBO: https://www.gov.pl/web/ncbr/iii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo

Wyszukiwarka Partnerów „PartFinder”: https://partfinder.ncbr.gov.pl/


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR realizuje szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Last Updated on 11 kwietnia, 2023 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA