Wzmacnianie współpracy między producentami i dostawcami

Wzmacnianie współpracy między producentami i dostawcami

Aby uniknąć ograniczania działalności lub czasowego zamykania zakładów produkcyjnych w przypadku poważnych zakłóceń, producenci potrzebują wzmocnić relacje w ramach swoich globalnych sieci strategicznych dostawców. Światowy kryzys wywołany pandemią COVID-19 jest czasem nie tylko jednoczenia się organizacji, ale także wezwaniem do refleksji nad ich szeroko pojętymi zadaniami i celami w łańcuchu wartości.

Działalność producentów stale narażona jest na ryzyko opóźnień w dostawach. Kiedy to następuje, firmy planujące w oparciu o stałe parametry oraz zakładające, że zdolność produkcyjna jest nieskończona (Infinite Capacity Planning), są narażone na chaos i mierzenie się z zakłóceniami przekraczającymi możliwości skorygowania. Zmiana paradygmatu i uwzględnienie w procesie planowania ograniczonych i skończonych zasobów produkcyjnych (Finite Capacity Planning) oddaje bardziej realistyczny obraz łańcucha dostaw. Poprzez uwzględnienie w planie wszystkich istniejących ograniczeń – od wąskich gardeł i niedoborów materiałów, po harmonogramy konserwacji – organizacja uzyskuje jaśniejszy obraz swojego realnego potencjału produkcji. Planowanie w tym modelu jest również bardziej zwinne (agile), ponieważ pozwala planistom na dokładniejszy wgląd w dostępne zasoby i inne kluczowe szczegóły operacyjne, które można modyfikować w przypadku wystąpienia zakłóceń.

Wybuch epidemii COVID-19 jest przykładem tego typu kryzysowej sytuacji. Jednak istotne zakłócenia nie zawsze są spowodowane przez ogólnoświatowy kryzys. Zdarza się również, że wstrząsy w jednym kraju mogą mieć znaczący wpływ na producentów na całym świecie.

Na przykład, klęska żywiołowa, jaką spowodowało trzęsienie ziemi i tsunami w regionie Tōhoku w Japonii w 2011 r. wywołała poważne skutki dla wielu gałęzi przemysłu, nawet takich, dla których zakłady produkcyjne zlokalizowane były poza terytorium Japonii. Producenci zdali sobie sprawę z tego, że nie mieli planów awaryjnych w odniesieniu do materiałów czy produktów o krytycznym znaczeniu dla ich działalności.

Dziesięć lat później, wiele łańcuchów dostaw nadal nie zostało połączonych z sieciami partnerów. To pozwoliłoby na efektywną współpracę i podejmowanie lepszych decyzji.

WZMACNIANIE WSPÓŁPRACY

Dobrze zarządzana relacja pomiędzy producentem a dostawcą będzie skutkowała lepszą jakością i obsługą zamówienia, ograniczonym ryzykiem i niższymi kosztami. Wdrażając ten model, producenci muszą widzieć także strukturalne ryzyka i szanse w sieciach dostawców, jednocześnie monitorując ich kondycję i czasy realizacji zleceń.

Osiągnięcie tego poziomu transparentności wymaga komunikacji i współpracy wszystkich interesariuszy na każdym poziomie. Ważne jest udostępnianie prognoz, harmonogramów produkcji, stanu zapasów, planów dotyczących transportu oraz innych ważnych informacji. Nie chodzi jedynie o przekazanie ogólnej informacji. Ostatecznym celem jest podejmowanie lepszych decyzji dotyczących całego przedsiębiorstwa.

PLANOWANIE W NIEPEWNYCH CZASACH

W bieżącym roku prognozowanie zapotrzebowania jest znaczącym, ale nie jedynym wyzwaniem. Zmiany zachodzą często również w harmonogramach produkcji.

Aby móc stawić czoła niepewnym czasom, producenci potrzebują rozwiązania, które dostarczy im zintegrowany plan produkcji, obejmujący wiele zasobów produkcyjnych i linii montażowych znajdujących się na terenie zakładu. Taki plan musi również uwzględniać zasady i całą istotną wiedzę planistyczną.

Przykładem takiego rozwiązania jest DELMIA Quintiq od Dassault Systèmes, inteligentne rozwiązanie planistyczne, które może tworzyć wiele różnych harmonogramów, propagujących i wyświetlających skutki zmian, decyzji i zakłóceń, w czasie rzeczywistym, w odniesieniu do wszystkich etapów produkcji. DELMIA Quintiq stanowi pojedynczy, wydajny pakiet oprogramowania, który można w pełni skonfigurować w celu sprostania wszystkim wyzwaniom – jest to ważna funkcja każdego narzędzia służącego do planowania w dzisiejszym zróżnicowanym środowisku produkcyjnym. DELMIA Quintiq pomogła wiodącym firmom na świecie poprawić wydajność operacyjną, pokonać złożone ograniczenia, zoptymalizować zasoby i zwiększyć produkcję bez zwiększania nakładów kapitałowych. Dzięki temu inteligentnemu rozwiązaniu do planowania producenci mają możliwość:

Symulacji różnych scenariuszy planowania oraz pomiaru ich wpływu na wskaźniki KPI
• Identyfikacji wartości dodanej, mierzonej za pomocą KPI, co pozwala na ilościowe określenie zysku wszelkich modyfikacji i skwantyfikowanie scenariuszy
• Wykorzystania tych KPI w decyzjach planistycznych i inicjatywach optymalizacyjnych, a tym samym wpływania na wyniki firmy w przyszłości
• Współpracy w czasie rzeczywistym, co daje planistom jednoznaczną informację o czasach realizacji zleceń przez dostawców
• Oceny alternatywnych scenariuszy w czasie rzeczywistym w oparciu o planistyczne KPI w przypadku modyfikacji planów produkcji
• Pokazania wpływu scenariuszy na powiązane procesy, gdy występują pomiędzy nimi zależności czasowe

Planowanie i podejmowanie decyzji w złożonym środowisku nie może zależeć jedynie od szacunków planisty i wcześniejszych doświadczeń, czy też po prostu od heurystyki. Najlepsze decyzje mogą wynikać jedynie ze wsparcia potężnego narzędzia, które obliczy wszelkie możliwe scenariusze i dostrzeże potencjał dla wartości dodanej.


Autor:

Dassault Systèmes

Last Updated on 22 lutego, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA