Zrównoważony transport jest możliwy

Każdego dnia obserwujemy coraz większy wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie społeczeństwa oraz biznesu. Z tego też względu, my przedsiębiorcy, nie możemy być obojętni i musimy podjąć konkretne działania zmierzające do redukcji wpływu działalności firmy na środowisko. W dzisiejszych czasach działalność biznesowa nie może opierać się wyłącznie na strategii składającej się tylko z aspektów ekonomicznych. Ważne są przede wszystkim realne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Świadomi wyzwań, z jakimi w tym obszarze zmaga się branża TSL, od kilku lat konsekwentnie wdrażamy rozwiązania prośrodowiskowe. Zdajemy sobie jednak sprawę, że przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, niemniej wierzymy, że każde, nawet najmniejsze działanie, przybliża nas do wyznaczonego ambitnego celu.

Aktywnie poszukujemy zrównoważonych rozwiązań w transporcie drogowym. Chociaż na ten moment całkowicie wolne od emisji CO₂ rozwiązania są w bardzo wczesnej fazie rozwoju, to jednak staramy się testować oraz wdrażać najbardziej proekologiczne metody transportu. Stopniowo wprowadzamy do naszej floty auta zasilane na gaz, a także testujemy możliwość wykorzystania aut elektrycznych w dystrybucji lokalnej. Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z dostawcami nad udoskonalaniem dostępnych już rozwiązań. Dzięki partnerskiemu działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju jesteśmy w stanie osiągać znacznie lepsze rezultaty w tym obszarze. Poprawiamy również nasze wewnętrzne procesy dotyczące np. optymalizacji ładunków, czyli zwiększania efektywności wykorzystania floty.

Z uwagą śledzimy także trasy naszych ciężarówek i planujemy je w taki sposób, aby były one jak najbardziej optymalne. Między innymi dzięki takim działaniom znacznie zmniejsza się ślad węglowy (per kg) transportowanych ładunków.

Pandemia COVID-19 pokazała nam bardzo wyraźnie, jak ważne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz cyfryzacji. Dzięki temu, że od kilku lat systematycznie skupiamy się na rozwoju w zakresie IT, nasza firma nie tylko szybciej dostosowała się do nowej rzeczywistości i była bardziej odporna na zawirowania rynkowe, ale także potrafiliśmy wykorzystać ten wymagający dla nas wszystkich moment na przyspieszenie pracy nad kolejnymi udoskonaleniami. Już dzisiaj większość naszych klientów korzysta z faktur elektronicznych, dzięki czemu w ujęciu rocznym oszczędzamy znaczne ilości papieru. W najbliższych miesiącach planujemy również wdrożenie tego rozwiązania dla naszych przewoźników. Automatyczne fakturowanie sprawi, że proces ten będzie mógł odbywać się w pełni cyfrowo. Nie bez znaczenia jest także uruchomiona pod koniec 2020 roku aplikacja dedykowana kierowcom i klientom – SUUS TRACKER – dzięki której większość informacji przekazywana jest w formie elektronicznej. Już teraz dostrzegamy bardzo duże zalety tego rozwiązania, nie tylko w obszarze visibility, ale również w zakresie poprawy bezpieczeństwa i optymalizacji pracy kierowców oraz spedytorów.

Ważnym zakresem działalności ROHLIG SUUS Logistics jest także wdrażanie prośrodowiskowych rozwiązań w logistyce kontraktowej. Chociaż wciąż jesteśmy na początku drogi do zrównoważonej działalności, to już teraz w naszych magazynach funkcjonuje np. inteligentne oświetlenie LED, świetliki dające więcej światła dziennego, a także obiekty posiadają globalny certyfikat BREEAM, wyznaczający standardy w projektowaniu zrównoważonym i ekologicznym budownictwie. W kolejnych krokach planujemy m.in. inwestycję w panele fotowoltaiczne na dachach czy też wykorzystanie deszczówki do podlewania trawników.

Chociaż przed całą branżą TSL jest jeszcze bardzo długa droga w kierunku zrównoważonego biznesu, to jednak wierzymy, że zrównoważony transport jest możliwy, tylko wymaga dużego zaangażowania całego środowiska, a także inwestycji w nowoczesne technologie.


Autor:

ROHLIG SUUS Logistics

Last Updated on 20 stycznia, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA