MFiPR o wsparciu innowacji w budżecie UE.7

MFiPR o wsparciu innowacji w budżecie UE.7

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Rozpoczął się 7. Kongres Klastrów Polskich. Uczestnicy spotkania szukają recepty na powrót na ścieżkę dynamicznego rozwoju gospodarczego. O możliwych formach wsparcia innowacji mówiła podczas otwarcia wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jednym z kół zamachowych gospodarki są szeroko rozumiane innowacje oraz przedsiębiorczość. O konkurencyjności gospodarki w dużym stopniu decyduje to, w jakim zakresie jest ona w stanie generować i rozwijać nowe technologie. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają klastry, tworząc środowisko dla współpracy przedsiębiorstw, instytucji badawczych czy samorządów –rozpoczęła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak zauważyła wiceszefowa w resorcie funduszy i polityki regionalnej firmy działające w klastrach są bardziej innowacyjne niż firmy nie należące do sieci, rejestrują więcej znaków towarowych i ubiegają się o więcej patentów, a także współpracują i eksportują więcej od firm spoza klastrów.

W nowym budżecie UE na lata 2021-2027 na wsparcie innowacyjnej, opartej na pracach B+R gospodarki przeznaczymy prawie 11,4 mld euro, z czego blisko 8 mld euro będzie dostępnych w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. To następca Programu Inteligentny Rozwój – dodała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program krajowy, który skierowany będzie do wszystkich przedsiębiorców. W najbliższych latach stanowił będzie źródło wsparcia projektów innowacyjnych, badawczo-rozwojowych, zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, łączących naukę z biznesem. Oferta dostępna w Programie została tak przygotowana, aby pomóc przedsiębiorcom finansować cały proces B+R+I, wspierać przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiać rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, czy umożliwiać finansowanie projektów wysokiego ryzyka, a także wspierać „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw. Wsparcie w programie będzie udzielane w formie zarówno bezzwrotnych dotacji, jak również w formie instrumentów finansowych oraz mieszanych form wsparcia.

„Nowe programy europejskie na lata 2021-2027. Finansowanie rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie Covid-19” to hasło 7. Kongres Klastrów Polskich, który odbywa się od 4 do 5 listopada.

Last Updated on 5 listopada, 2021 by Redakcja

KATEGORIA