Monika Michalska, Commercial Manager w Geocycle Polska: Służymy ochronie środowiska i wspieramy strategię zrównoważonego rozwoju

Monika Michalska, Commercial Manager w Geocycle Polska: Służymy ochronie środowiska i wspieramy strategię zrównoważonego rozwoju

Geocycle to spółka-córka Lafarge, która zajmuje się pozyskiwaniem surowców alternatywnych i wykorzystuje nowoczesne technologie realizując ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Czy mogłaby Pani opowiedzieć coś więcej o specyfice działalności Geocycle?

Geocycle zostało powołane, żeby zmniejszać zużycie paliw i surowców konwencjonalnych w zakładach Lafarge oraz bezpiecznie zagospodarowywać odpady, które nie nadają się do recyklingu. W Geocycle staramy się wykorzystywać jak największą ilość odpadów – robimy to z sukcesami, ponieważ rocznie przetwarzamy w obu naszych cementowniach 0,4 mln ton odpadów, których nie można poddać recyklingowi. Dodatkowo, nadzorujemy cały proces produkcji paliw alternatywnych, czyli specjalnie wyselekcjonowanych odpadów, którymi zastępujemy węgiel w procesie produkcji cementu, tak, żeby cały proces odzysku energii odbywał się w sposób bezpieczny i kontrolowany. Działalność Geocycle służy także ochronie środowiska i wspieraniu strategii zrównoważonego rozwoju – prowadzimy akcje edukacyjne dla lokalnych społeczności, oprowadzamy wycieczki po terenie naszego Zakładu na Kujawach, pokazujemy proces przetwarzania odpadów na energię. Wszystko po to, żeby pokazać, jaką rolę odgrywa cementownia w procesie zagospodarowywania odpadów.

Dlaczego w strukturach Grupy Holcim jest taka spółka jak Geocycle? Co łączy branżę cementową z gospodarką odpadową?

Globalnie Geocycle działa we wszystkich krajach, gdzie Grupa Holcim prowadzi działalność – misją jest redukcja emisji CO2 z produkcji cementowej i maksymalizacja udziału paliw alternatywnych w strumieniu energetycznym zasilającym wszystkie cementownie Grupy na świecie. Branża cementowa jest związana z gospodarką odpadową i stanowi istotny filar circular economy (gospodarki obiegu zamkniętego – GOZ), ponieważ korzysta z odpadów, których nikt inny nie chce wykorzystywać – w celu zmniejszenia udziału węgla w procesie wypału klinkieru. Warto zaznaczyć, że znakomitą większość odpadów używanych do produkcji paliw z odpadów stanowią odpady pochodzenia komunalnego, nienadające się do recyklingu. Dodatkowo, przebieg procesu współspalania jest bezodpadowy – cementownia jest zatem ostatnim ogniwem „domykającym” system gospodarki odpadami. Dzięki temu, że w strukturach Lafarge w Polsce została powołana dedykowana spółka, mamy pewność, że odpady trafiające do naszych zakładów zostały faktycznie prawidłowo wyselekcjonowane dla naszych potrzeb, ale również odpowiednio „zaopiekowane” w procesie ich przetwarzania i współspalania przez wyspecjalizowanych ekspertów.

Z czego pozyskuje się paliwo alternatywne wykorzystywane w Państwa firmie? Jakie warunki musi spełniać tworzywo, aby nadawało się do odzysku?

Najważniejszą kwestią jest fakt, że zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami recykling stoi nad odzyskiem energetycznym i my w pełni to respektujemy. Wykorzystujemy tylko te odpady, które nie nadają się do ponownego przetworzenia, a które zgodnie z prawem są również „za dobre” do składowania. Do recyklingu w Polsce trafiają tylko nieliczne frakcje, takie jak butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej czy kosmetykach. Wszystkie inne opakowania trafiają do strumienia paliw alternatywnych i my wykorzystujemy te odpady najlepiej jak potrafimy. Nawet w procesie recyklingu powstają pewne pozostałości, które nie mogą być przetworzone – wtedy również podejmujemy się przetworzenia takich odpadów na paliwa. Ze względu na to, że pozostałości po spalaniu paliw alternatywnych wbudowują się w struktury klinkieru i stanowią składnik cementu oraz zastępują bardzo energetyczny surowiec jakim jest węgiel, kluczową kwestią jest dla nas jakość. Przy podejmowaniu współpracy zwracamy szczególną uwagę na sposób wysortowania oraz sposób magazynowania odpadów tak, żeby niewłaściwy surowiec nie spowodował zakłócenia procesu produkcji.


Monika Michalska
Commercial Manager w Geocycle Polska

Monika Michalska od 8 lat w strukturach Lafarge w Polsce, specjalizuje się w paliwach alternatywnych i tematyce odpadowej. W Geocycle odpowiada za zakup paliw alternatywnych oraz odpadów dla Cementowni Małogoszcz i Cementowni Kujawy. Jest absolwentką Inżynierii Środowiska na AGH w Krakowie i studiów podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywała m.in. w Ministerstwie Środowiska w dep. Gospodarki odpadami, gdzie poznała specyfikę branży od strony regulacyjnej i administracyjnej. W social mediach znana jako Pani od odpadów, gdzie prowadzi działalność edukacyjną nt. segregacji odpadów i racjonalnego podejścia do ekologii.

Last Updated on 16 listopada, 2021 by Łukasz

KATEGORIA