PE: szczyt klimatyczny ONZ i rozmowy z wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców

PE: szczyt klimatyczny ONZ i rozmowy z wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców

Podczas gdy delegacja parlamentarna przebywa w tym tygodniu na konferencji klimatycznej ONZ COP26 w Glasgow, w Brukseli rozpoczyna się w środę dwudniowa sesja plenarna, na której wystąpi m.in. wysoki komisarz ONZ ds. uchodźców.

Szczyt klimatyczny ONZ COP26 Delegacja Parlamentu Europejskiego przebywa na konferencji klimatycznej ONZ COP26, która obydwa się w szkockim Glasgow. Europosłowie postulują, by przyspieszyć działania na rzecz klimatu na świecie. PE nalega na zobowiązanie się wszystkich krajów G20 do neutralności klimatycznej do roku 2050 i wygospodarowanie co najmniej 100 miliardów dolarów rocznie na finansowanie działań klimatycznych dla krajów rozwijających się.

Wysoki komisarz ONZ ds. uchodźców w PE Wysoki komisarz ONZ ds. uchodźców Filippo Grand wygłosi w środę przemówienie na sesji plenarnej; odbędzie też rozmowy z przedstawicielami grup politycznych.

Konkluzje Rady Europejskiej z października 2021 r. Reakcja UE na kryzysy zdrowia publicznego, praworządność w Polsce, ceny energii, migrację i handel będą tematami, które posłowie do PE omawiali podczas debaty z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem na szczycie UE w dniach 21-22 października. Na środę przewidziano oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej w tej  sprawie.

Jawność podatków korporacyjnych Nowe prawo zobowiązujące międzynarodowe korporacje do publicznego zadeklarowania, jakie podatki płacą w każdym kraju UE na rzecz władz publicznych i podatkowych, znane również jako publiczne raportowanie wg kraju ma uzyskać ostateczną zgodę europosłów. Debata na ten temat odbędzie się w środę, a  głosowanie w czwartek.

Agencja UE ds. Azylu  Posłowie powinni wyrazić ostateczną zgodę na utworzenie Agencji UE ds. Azylu. Dawny Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) zostanie przekształcony w pełnoprawną agencję i będzie miał większe uprawnienia w zakresie ułatwiania współpracy między państwami członkowskimi (głosowanie czwartek).

Wolność mediów (SLAPP) Europosłowie przedstawią w czwartek serię propozycji mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu, jakie stwarzają dla dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego Strategiczne Procesy Sądowe Przeciwko Partycypacji Społecznej (SLAPP).

PE o faktycznym zakazie aborcji w Polsce Europosłowie przyjmą rezolucję w pierwszą rocznicę „faktycznego zakazu aborcji w Polsce”. PE zauważa, że kontrowersyjny wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego ograniczył legalną aborcję jedynie do przypadków gwałtu, kazirodztwa lub zagrożenia życia ciężarnej. Głosowanie odbędzie się w czwartek.

Europejskie partie polityczne i fundacje Parlament Europejski ma przyjąć zalecenia, których celem jest wzmocnienie demokracji w Europie. Wśród propozycji jest np. zniwelowanie biurokracji, zwiększenie przejrzystości darowizn i wstrzymanie funduszy dla partii, które nie przestrzegają wartości unijnych. Debata i głosowanie w tej sprawie odbędą się w czwartek.

Sygnalistka Facebooka Posłowie do PE omówili w poniedziałek z sygnalistką Facebooka Frances Haugen negatywny wpływ modeli biznesowych dużych firm technologicznych na użytkowników i społeczeństwo oraz sposób, w jaki można temu zaradzić dzięki unijnemu prawodawstwu cyfrowemu. Wysłuchanie publiczne zorganizowała Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów we współpracy z kilkoma innymi komisjami.

Last Updated on 10 listopada, 2021 by Redakcja

KATEGORIA