BNP Paribas Real Estate wspiera Fifth Wall w procesie wprowadzenia pierwszego funduszu PropTech firmy na rynek europejski

Fifth Wall, największa na świecie firma venture capital, której głównym obszarem działalności są rozwiązania technologiczne dla branży nieruchomości, podjęła współpracę z BNP Paribas Real Estate w zakresie rozpoczęcia działalności firmy na rynku europejskim poprzez wprowadzenie na niego Fifth Wall Real Estate Technology European Fund („Fundusz”), pierwszego europejskiego funduszu PropTech firmy. Ta kalifornijska firma założona w 2016 roku zarządza ponad 1,2 mld dolarów pozyskanych od interesariuszy z branży nieruchomości za pośrednictwem kilku funduszy. Inwestycja w Fundusz jest dla BNP Paribas Real Estate posunięciem o strategicznym znaczeniu opartym na założeniu, iż innowacyjne rozwiązania technologiczne będą w przyszłości odgrywać kluczową rolę w tworzeniu lepszych budynków i miast.

Wprowadzenie Funduszu na europejski rynek jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji strategii Fifth Wall możliwym dzięki sukcesowi odniesionemu przez firmę na rynku północnoamerykańskim, a otwierającym europejskim firmom drzwi do USA i poza nimi.

Działalność Funduszu ma na celu przede wszystkim identyfikację i inwestowanie w najbardziej obiecujące europejskie startupy z branży PropTech oraz przyśpieszenie wdrażania europejskich innowacji w dziedzinie nieruchomości, tym samym powielając skuteczny schemat działania wdrożony przez utworzone wcześniej fundusze Fifth Wall skupiające się głównie na inwestowaniu w startupy mające swoje siedziby w USA.

Sytuacja kryzysowa w sferze zdrowia publicznego stała się katalizatorem pewnych trendów jeszcze przed pandemią COVID-19, w tym cyfryzacji, gospodarki niskoemisyjnej i zwinnej metodyki pracy, czyli we wszystkich obszarach, w odniesieniu do których BNP PRE przyjmuje stanowisko, iż rozwiązania technologiczne będą mieć kluczowe znaczenie dla ich propagowania i dalszego rozwoju w ich zakresie.

Partnerstwo z Fifth Wall pozwoli BNP Paribas Real Estate zidentyfikować innowacyjne rozwiązania technologiczne i potencjalnych partnerów, dzięki którym spółka będzie mogła świadczyć usługi na rzecz swoich klientóww efektywniejszy sposób. Przyczyni się to do wzmocnienia istniejącej kultury innowacyjności i wspierania rozwoju wydajniejszych środowisk zbudowanych, a jednocześnie usprawni zarządzanie budynkami i w pozytywny sposób wpłynie na doświadczenie użytkownika.

Ponadto w ramach współpracy BNP Paribas Real Estate i Fifth Wall będą szukać możliwości współinwestowania w innowacyjne rozwiązania oraz badać potencjał podjęcia współpracy gospodarczej z innymi podmiotami.

Oprócz zaangażowania obu firm w technologię, kolejną kwestią niezmiernie ważną dla obydwu organizacji jest idea odpowiedzialności biznesu w zakresie aspektów środowiskowych i społecznych. Fifth Wall został przyznany certyfikat B Corp, czyli certyfikacja dla firm spełniających najwyższe standardy w zakresie potwierdzonych inicjatyw społecznych i środowiskowych prowadzących przez organizację.

Zaangażowanie w nowy fundusz europejski Fifth Wall wyznacza kolejny etap w rozwoju ekosystemu naszej organizacji, co jest kluczowe dla wdrożenia naszej strategii innowacyjności. Uruchomienie tego funduszu inwestycyjnego pozwoli nam wspierać dalszy rozwój międzynarodowych startupów z branży PropTech, z którymi w ostatnich latach mieliśmy okazję nawiązać korzystne z punktu widzenia obydwu stron partnerstwa, a także rozwiązania proponowane przez nie na terenie Europy. Ponadto innowacyjne rozwiązania oferowane przez te postępowe firmy otwierają również nowe możliwości przed naszymi klientami i sektorem nieruchomości. Konieczność podjęcia pewnych działań na czas obecnego bezprecedensowego kryzysu pokazuje, iż ten strategiczny krok sprawi, że będziemy lepiej przygotowani do sprostania nowym wyzwaniom i stworzenia lepszych miejsc do życia i pracy w przyszłości.

Thierry Laroue-Pont, Chief Executive Officer of BNP Paribas Real Estate

W momencie powstawania Fifth Wall w 2016 roku amerykańskie firmy działające w sektorze nieruchomości zaczynały dopiero dostrzegać, iż inwestowanie w technologię jest niezbędne dla przyszłości ich działalności. W ciągu ostatnich trzech lat ten sam proces zaczął zachodzić w Europie, a teraz w grupie podmiotów wspierających Fifth Wall na całym świecie, która obecnie obejmuje 60 inwestorów z sektora nieruchomości z 14 krajów takich jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Niemcy i Finlandia, z radością witamy również BNP Paribas Real Estate. Cieszymy się na współpracę z BNP Paribas Real Estate mającą na celu transformację działalności tej organizacji poprzez technologię i innowację.

Brendan Wallace, Współzałożyciel i Partner Zarządzający Fifth Wall

Cieszymy się, że w ramach grupy naszych inwestorów europejskich z branży nieruchomości możemy teraz współpracować z BNP Paribas Real Estate. Współpraca ta ma na celu identyfikację, inwestowanie w oraz wspieranie najbardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla branży nieruchomości, czyli z tzw. obszaru PropTech, mających szansę zrewolucjonizować branżę. Uważamy, że europejski rynek PropTech jest niedoceniany i istnieje tu jeszcze ogromne pole do rozwoju. Z niecierpliwością czekamy na inwestycje w nową generację wizjonerskich przedsiębiorców, których działalność może przynieść korzyści BNP Paribas Real Estate i całemu globalnemu ekosystemowi PropTech.

Roelof Opperman, Dyrektor Zarządzający Fifth Wall

Autor:

BNP Paribas Real Estate

Last Updated on 16 lutego, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA