Coface: Badanie płatności firm w Polsce 2021

Opóźnienia płatnicze skróciły się w trakcie pandemii dzięki działaniom pomocowym. Jednak czarne chmury nadciągają.

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii COVID-19, a jej oddziaływanie na polską gospodarkę stało się największym zagrożeniem dla przedsiębiorstw. Aby złagodzić wpływ trudnej sytuacji gospodarczej na przedsiębiorstwa, wprowadzono różnego typu działania pomocowe wpierające płynność, takie jak zwolnienia i odroczenia podatków oraz składek ZUS. W rezultacie, mimo tak rozległego kryzysu gospodarczego, opóźnienia w płatnościach pomiędzy przedsiębiorstwami skróciły się. Badanie płatności Coface wskazuje, że przedsiębiorstwa w Polsce doświadczają średnich zaległości płatniczych sięgających 48 dni, czyli o 9 dni krócej niż w badaniu przeprowadzonym rok wcześniej. Niestety, w 2021 roku działania pomocowe będą wygaszane i aż 2/3 firm spodziewa się pogorszenia działalności biznesowej w bieżącym roku.

Piąta edycja badania Coface dotyczącego płatności wśród firm w Polsce została przeprowadzona w listopadzie 2020 roku. W tym czasie Polska znalazła się w szczytowym momencie pandemii ze znacznie wyższą liczbą zachorowań na COVID-19 niż podczas pierwszej fali koronawirusa.

Opóźnienia płatności są standardową praktyką w polskim biznesie

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w 2020 r. średnie opóźnienia płatności zmniejszyły się do 48 dni. To o ponad 9 dni krócej niż w poprzednim badaniu Coface przeprowadzonym w listopadzie 2019. Wszystkie branże odnotowały krótsze opóźnienia płatności niż w 2019 r. Największa poprawa miała miejsce w transporcie (skrócenie o 44 dni). Najmniejsza poprawa została odnotowana w branży farmaceutycznej (skrócenie o 1,4 dni). Branża rolno-spożywcza nadal doświadcza najkrótszych opóźnień (32,7 dni).

Niemniej jednak, opóźnienia płatności są standardową praktyką w polskim biznesie. Zaledwie 2,4 proc. firm zadeklarowało, że nie doświadczyło zaległości w spływie należności od swoich kontrahentów. Przeterminowane płatności są obecne zwłaszcza w branży energetycznej i budowlanej – sięgają średnio, odpowiednio 80,5 dni i 78,9 dni.

Długie przeterminowania opóźnione o ponad 6 miesięcy stanowią istotną część obrotów firm w Polsce, jednak udział ten uległ obniżeniu na przestrzeni ostatnich lat. Nagromadzone łączne należności opóźnione o ponad pół roku i stanowiące równowartość ponad 10 proc. rocznego obrotu zostały wskazane przez 11 proc. przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, wobec 16 proc. rok wcześniej (15 proc. w 2018 r., 18 proc. w 2017 r. i 21 proc. w 2016 r.).

COVID-19. Pomimo ożywienia gospodarczego przewidywanego w 2021 r., firmy mają obawy odnośnie ich działalności

Rok 2020 okazał się bardzo trudny dla polskiej gospodarki ze względu na wpływ pandemii COVID-19. Zgodnie ze wstępnymi danymi polska gospodarka skurczyła się o 2,8 proc. w 2020 r., ale Coface szacuje, że w bieżącym roku wzrośnie już o 4 proc. W rezultacie, w drugiej połowie 2021 r. nominalna wartość polskiego PKB powinna osiągnąć poziom przedkryzysowy.

By ograniczyć negatywny wpływ pandemii na działalność gospodarczą firm, wprowadzono zróżnicowane działania pomocowe. Przedsiębiorstwa, które wzięły udział w badaniu Coface najczęściej korzystały z narzędzi wspierających płynność – zwolnienia i odroczenia płatności podatków i składek ZUS oraz wsparcia dla rynku pracy: świadczenia postojowe i dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Niemniej jednak, 43 proc. firm nie skorzystało z żadnych form pomocy.

„Przeprowadzone przez Coface badanie płatności wśród przedsiębiorstw w Polsce potwierdziło, że sytuacja płynnościowa firm nie uległa znacznemu pogorszeniu. Dzięki szerokiemu zakresowi instrumentów wsparcia średnie opóźnienia w płatnościach zmniejszyły się w listopadzie 2020 do 48 dni (z 57 dni odnotowanych rok wcześniej)” – mówi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. „Jednak, tak jak środki wsparcia okazały się pomocne w roku poprzednim, tak ich wycofanie w roku bieżącym może spowodować szybkie pogorszenie dosyć optymistycznego obrazu sytuacji płynnościowej firm w Polsce” dodaje.

Pomimo poprawy sytuacji płynnościowej, większość przedsiębiorstw stwierdziło, że wpływ pandemii na polską gospodarkę stanowi dla nich najbardziej istotne zagrożenie. Przedsiębiorstwa oczekują, że skutki pandemii będą zauważalne z opóźnieniem. Ponadto, działania pomocowe będą wygaszane, gdy ożywienie gospodarcze będzie coraz bardziej widoczne. W rezultacie firmy, które wzięły udział w badaniu spodziewają się, że będzie to miało wpływ na sytuację płynnościową, zwłaszcza że ponad połowa z nich skorzystała z działań wspierających płynność. Zgodnie z badaniem Coface, 7 na 12 branż oczekuje wzrostu nieterminowych płatności w najbliższych miesiącach. Powoduje to także pesymistyczną ocenę firm odnośnie bieżącego roku.


Autor:

Coface Poland

Last Updated on 18 lutego, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA