Człowiek na pierwszym miejscu

Potrzeba akumulacji kapitału w obszarze cyfryzacji i przemysłu 4.0 była wielokrotnie podkreślana na przestrzeni ostatnich lat. Już w 2017 roku wyniki badań McKinsey Global Institute wskazywały, że digitalizacja ma ogromny wpływ na warunki i sposób pracy. Na przełomie 2019/2020 roku Komisja Europejska i Bank Światowy w swoich raportach zwracały uwagę na potrzebę większych inwestycji w transformację cyfrową zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Dopiero jednak konieczność zmierzenia się z wyzwaniami pandemii COVID-19 spowodowała większy nacisk na digitalizację i rozwiązania przemysłu 4.0. Jak wynika z niedawnego raportu PWC przedsiębiorcy dywersyfikując swoją działalność postanowili zwiększyć nakłady na „lepsze cyfrowe doświadczenia klientów i nowe cyfrowe modele biznesowe”.

W obliczu tych danych nie dziwi, że 21 lipca 2020 roku przywódcy Unii Europejskiej zdecydowali przeznaczyć 750 mld euro na walkę z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa oraz 1074,3 mld euro na inwestycje w latach 2021-2027. Środki te mają pomóc w złagodzeniu ryzyka bezrobocia, wspomóc obszar służby zdrowia i podtrzymać funkcjonowanie najbardziej narażonych na wstrząsy gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw. A głównymi obszarami wparcia ma być właśnie transformacja cyfrowa i ekonomiczna.

Na rynku dostępnych jest wiele systemów wspierających digitalizację w prawie każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Szukając optymalnych narzędzi warto zwrócić uwagę na doświadczenie dostawcy i jakość implementacji jego rozwiązań. Dobrze wybrać firmę, która jest jednocześnie producentem software’u do obsługi określonych procesów – wówczas mamy pewność najwyższej ekspertyzy i szerokich możliwości wykorzystania oprogramowania dla korzyści przedsiębiorstwa. W obszarze obsługi procesów kadrowo-płacowych taką firmą jest Unit4 Polska.

Jeden system, wiele rozwiązań

Firma Unit4 Polska od wielu lat promuje digitalizację w zakresie procesów HR oferując pełen wachlarz usług kadrowo-płacowych. Daje możliwość instalacji oprogramowania u Klienta – tzw. on-premise, w chmurze – jako usługę dla Klienta oraz udostępnia outsourcing kadrowo-płacowy, tzw. BPO (inaczej HRO), co daje Klientowi pełen wybór w zależności od celów biznesowych. Produkowana przez Unit4 Polska aplikacja TETA, pisana specjalnie na rynek polski, jest najlepiej dostosowana dla dużych przedsiębiorstw z punktu widzenia bardzo złożonych zmian prawnych.

Wyznaczając nowe trendy w obszarze cyfryzacji, Unit4 Polska we współpracy z Asseco, jako pierwsza (i do tej pory jedyna) w Polsce wprowadziła w swoim systemie podpis kwalifikowany – taki jaki do tej pory wykorzystywano głównie na linii pracodawca-państwo. Wdrożenie tego rozwiązania pozwala na składanie wniosków i podpisywanie dokumentów umów za pośrednictwem urządzeń mobilnych i całkowitą rezygnację z obiegu dokumentów papierowych.

Systemy oferowane przez Unit4 Polska pozwalają na lepszą współpracę managerów z pracownikami oraz ułatwiają employee engagement, bardzo trudny do zmierzenia, szczególnie podczas pracy zdalnej. Zapewniają też nowoczesne rozwiązania planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem kompetencji koniecznych na różnych stanowiskach.

Digitalizacja służąca człowiekowi

Digitalizacja i przemysł 4.0 mają na celu zwiększenie efektywności i wydajności pracy oraz podniesienie konkurencyjności firm. Podczas wprowadzania rozwiązań, które pomogą sprostać nowej rzeczywistości należy pamiętać jednak, że w centrum zmian zawsze powinien być człowiek. Zwracają na to uwagę twórcy raportu Deloitte, Global Human Capital Trends, czy autorzy artykułu Will you define the new normal or watch it unfold z Ernst&Young przypominając, że transformacja cyfrowa ma pomagać człowiekowi, a nie go zastępować. Firma Unit4 Polska ma bardzo podobną filozofię działania zawartą w haśle People Experience. Oferuje swoje rozwiązania opierając się na tezie, że digitalizacja i przemysł 4.0 powinny wnosić do firm przede wszystkim polepszenie doświadczenia pracownika w kontakcie z pracodawcą. Od zatrudnienia, poprzez onboarding i rozwój kariery, aż do jej ewentualnego zakończenia. Employee experience czy raczej people experience, oparcie wzrostu na realizacji wartości dodanej dla Klienta, zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw Klientów, dzięki odciążeniu pracowników z najbardziej monotonnych czynności – to cele strategiczne firmy Unit4.


Autor:

Unit4 Polska

Last Updated on 24 lutego, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA