Discovery Life Sciences uzupełnia szeregi kadry zarządzającej.

Discovery Life Sciences uzupełnia szeregi kadry zarządzającej.

Aby sprawnie zrealizować zamiar pozyskania najlepiej wykwalifikowanych pracowników, wdrożyć ogólnoświatowe programy rozwoju organizacyjnego i wzmocnić zaangażowanie w sprzyjanie różnorodności i włączeniu w miejscu pracy, spółka podejmuje dynamiczne działania na rzecz zwiększenia liczebności kadry kierującej zasobami kadrowymi.

HUNTSVILLE, Alabama, 21 października 2021 r. /PRNewswire/ — Spółka Discovery Life Sciences™ (Discovery), the Biospecimen and Biomarker Specialists™, ogłosiła dziś zwiększenie potencjału kadry kierowniczej oraz realizację strategicznych planów służących poszerzeniu zespołu operacyjnego w odpowiedzi na największe jak dotąd, ogólnoświatowe zapotrzebowanie na oferowane przez nią produkty i usługi.

Spółka Discovery zatrudniła ostatnio Katelyn Petti Hokenberg, której powierzono stanowisko dyrektor działu kadr, i która będzie kierowała wdrożeniem strategii rozwoju przewidującej nabór pracowników z całego świata oraz zatrudnienie tych najlepiej wykwalifikowanych. Głównym obszarem jej zaangażowania będzie dążenie do osiągnięcia wspólnego sukcesu czemu służyć ma wdrożenie kompleksowych programów ukierunkowanych na szkolenie i rozwój oraz zaangażowanie pracownika, a jednocześnie, na rozszerzanie zakresu wdrożonej już w spółce polityki różnorodności, równości i włączenia.

„Motywowanie i zadowolenie pracowników to klucz do zbudowania zespołu, który skutecznie ze sobą współpracuje i wspólnie realizuje zadania zmierzające do osiągnięcia wspólnego celu umożliwienia naszym klientom szybszego objęcia pacjentów w potrzebie nowymi procedurami terapeutycznymi – powiedziała Hokenberg. – Rozwój i dokonania spółki Discovery są imponujące, jestem zatem zaszczycona, że dano mi możliwość stania się jej częścią”.

Hokenberg wnosi do Discovery ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie progresywnego kierowania zasobami kadrowymi. Ostatnio odpowiadała za ogólnoświatowy rozwój organizacyjny Merz Aesthetics, a podjęte przez nią działania zaowocowały otrzymaniem przez spółkę nagrody za kulturę pracy i kompleksowy rozwój organizacyjny. Powołała również grupy pracownicze zajmujące się przywództwem kobiet, różnorodnością i globalnym włączeniem, a także odpowiedzialnością społeczną w otoczenia korporacyjnym.

„Discovery może się poszczycić niezwykle utalentowanym zespołem. Nasi klienci nieprzerwanie to potwierdzają konfrontując nas z coraz większym zapotrzebowaniem na oddelegowywanie do nich naszych pracowników, którzy pomogliby im w prowadzeniu programów badawczo-rozwojowych dotyczących nowych metod diagnozowania i leczenia – powiedział dyrektor generalny Discovery Glenn Bilawsky. – Powierzenie Katelyn wdrożenia strategii naszej rozwoju naszych kadr jest gwarancją dalszego skupiania się na tworzeniu otoczenia sprzyjającego włączeniu, współpracy i szkoleniu. Nasi pracownicy zasługują na to, aby spółka w której pracują zaoferowała im możliwość pogłębiania wiedzy technicznej i rozwijania umiejętności przywódczych, dzięki którym będą mogli osiągnąć cele zawodowe w przyjaznym, produktywnym i bezpiecznym miejscu pracy. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasi pracownicy są źródłem naszej różnorodności i czynnikiem decydującym o naszym szybkim rozwoju i sukcesie”.

Discovery Life Sciences to podmiot specjalizujący się w gromadzeniu danych biologicznych i badań nad biomarkerami prowadzący również największy na świecie komercyjny biobank oraz zarządzający siecią laboratoriów świadczących unikalne usługi w zakresie multiomicznych badań nad biomarkerami, które przyczynią się do szybszego opracowania nowych terapii chorób nowotworowych, zakaźnych i innych rzadkich i złożonych stanów chorobowych. Spółka jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek oraz specjalistycznych multiomicznych usług analitycznych do programów badań, opracowywania i produkcji terapii komórkowych i genowych.

HudsonAlpha Discovery® to dział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, uznane na świecie laboratorium świadczące usługi w zakresie upowszechniania najnowocześniejszych technologii badań nad genomem, które kompleksowo wspierają odkrycia, badania translacyjne i kliniczne.

Zespół Discovery ukierunkowany na działalność naukową współpracuje z klientami na rzecz stworzenia innowacyjnego, konsultacyjnego podejścia do pokonywania barier i szybszego osiągania pożądanych wyników w zakresie badań i rozwoju zgodnie z potrzebami rynku. Nauka do Państwa usług – Science at your Service™!


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 31 października, 2021 by Redakcja

KATEGORIA