Niski poziom wiedzy finansowej powstrzymuje Polaków przed inwestowaniem na giełdzie. Ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia dla tysiąca chętnych

Niski poziom wiedzy finansowej powstrzymuje Polaków przed inwestowaniem na giełdzie. Ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia dla tysiąca chętnych

Zaledwie 7 proc. Polaków uważa, że ich wiedza na temat inwestowania, giełdy i rynku kapitałowego jest duża lub bardzo duża – wynika z cyklicznego badania Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW. Dane Komisji Europejskiej pokazują z kolei, że w skali UE Polska zajmuje szóste miejsce od końca pod względem poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa. – Trzeba przede wszystkim poszerzać wiedzę i umiejętności Polaków po to, aby byli bardziej świadomi i potrafili samodzielnie korzystać z instrumentów oferowanych na rynku finansowym – mówi Alina Bączar, wiceprezeska zarządu Fundacji GPW. Jedną z ukierunkowanych na to inicjatyw jest szkolenie Santander Szkoła Giełdowa GPW & SGH 2024 – bezpłatny kurs z inwestowania na giełdzie, przygotowany przez Santander Bank Polska razem ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Fundacją GPW. Zapisy właśnie ruszyły.

W ostatnim badaniu „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023”, opublikowanym przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW, dokładnie 1/3 respondentów zadeklarowała, że brak im wiedzy z zakresu inwestowania. Polacy źle oceniają też swoją wiedzę na temat zasad funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych.

– Tylko 7 proc. badanych uznaje, że ich wiedza na temat inwestowania, giełdy i rynku kapitałowego jest duża lub bardzo duża, natomiast ponad 60 proc. twierdzi, że ich wiedza w tym zakresie jest mała lub bardzo mała – mówi agencji Newseria Biznes Alina Bączar.

 Przed inwestowaniem na giełdzie Polaków powstrzymuje złożona, trudna sytuacja gospodarcza i polityczna, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Żeby dobrze inwestować na giełdzie, trzeba mieć też odpowiednie kompetencje. Niestety Polacy w większości jeszcze tych kompetencji nie mają – ocenia dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Z badania wynika też, że zdecydowanie najlepiej znanym instrumentem notowanym na GPW są akcje (91 proc. wskazań) i obligacje (66 proc.). Znajomość ETF-ów notowanych na warszawskiej giełdzie zadeklarowało tylko 7 proc. respondentów. Natomiast najważniejsze powody wyboru spółki, w którą badani chcieliby zainwestować, to jej sytuacja biznesowa (42 proc.) oraz opinia innych uczestników rynku (41 proc.), jednak najmłodsi respondenci najczęściej nie umieli odpowiedzieć na to pytanie. Największe obawy związane z inwestowaniem to przede wszystkim brak wystarczającej wiedzy (68 proc.), lęk przed ryzykiem (29 proc.) i przed poniesieniem strat (28 proc.).

– W pierwszej kolejności warto poszerzać wiedzę i umiejętności Polaków po to, aby byli bardziej świadomi i potrafili samodzielnie korzystać z instrumentów oferowanych na rynku finansowym. Stąd też inicjatywy, które pozwalają wypełniać tę lukę, przekazać i poszerzać wiedzę na temat giełdy, inwestowania, rynku kapitałowego i dostępnych na nim instrumentów – mówi Alina Bączar.

Jedną z takich inicjatyw jest szkolenie Santander Szkoła Giełdowa GPW & SGH 2024​ – bezpłatny kurs z inwestowania na giełdzie, przygotowany przez Santander Bank Polska razem ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Fundacją GPW. Program został opracowany przez praktyków i wykładowców akademickich w taki sposób, aby pozwolić uczestnikom zdobyć wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych oraz zasad, które pomogą im swobodnie poruszać się na rynku inwestycyjnym.

– Żyjemy w turbulentnych czasach, zmiany są gwałtowne i trudne do przewidzenia, natomiast inwestowanie na giełdzie jest długofalowe. Dlatego też trzeba rozumieć mechanizmy rynkowe i mechanizmy funkcjonowania giełdy. I właśnie w tym celu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych oraz Santander Bank Polska już po raz trzeci organizuje takie kursy – mówi prof. Piotr Wachowiak.

 Program przekazuje wiedzę na temat inwestowania – dodaje wiceprezeska Fundacji GPW. – W ubiegłym roku przeszkoliliśmy w Polsce w tym zakresie 400 osób – zarówno takich, które dopiero rozpoczynają przygodę z giełdą, jak i tych, które potrzebują swoją wiedzę poszerzyć i ugruntować. W tym roku zamierzamy przeszkolić kolejny tysiąc uczestników, co świadczy o dynamicznym rozwoju tego projektu. 

Zapisy na kurs Szkoła Giełdowa możliwe są na platformie Santander Open Academy i potrwają do 6 maja br. Dostępnych jest 1 tys. miejsc, a program jest skierowany do wszystkich osób pełnoletnich mieszkających w Polsce. Do wyboru są dwa kursy: dla początkujących i średniozaawansowanych – można zrealizować jeden z nich lub oba, jeden po drugim. Ich uczestnicy otrzymają trzymiesięczny dostęp do ponad 30 godzin nagrań szkoleń przygotowanych przez SGH i Fundację GPW oraz wezmą udział w dwóch webinariach poprowadzonych przez Pawła Danielewicza, analityka Santander Biura Maklerskiego, oraz oraz dr. hab. Waldemara  Rogowskiego, profesora i wykładowcę SGH, głównego analityka Biura Informacji Kredytowej.

– Najlepsi uczestnicy otrzymają również możliwość uczestnictwa w praktycznym warsztacie inwestowania, który będzie ostatnim elementem tego kursu, realizowanym w sali notowań GPW – zachęca Alina Bączar.

 Myślę, że to szkolenie spełni oczekiwania osób biorących w nim udział, które po jego zakończeniu będą mogły odpowiedzialnie inwestować na giełdzie – dodaje rektor SGH.

Szkolenie Santander Szkoła Giełdowa GPW & SGH 2024 to jedna z inicjatyw wpisujących się w ideę tegorocznego Roku Edukacji Finansowej, którego organizatorzy wskazują na potrzebę szerokiego wsparcia edukacji finansowej Polaków. Z cyklicznych badań Komisji Europejskiej wynika bowiem, że w skali UE Polska zajmuje szóste miejsce od końca pod względem poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa. 

Szkolenie jest kolejnym z działań, którymi Grupa Santander wspiera zrównoważony rozwój nakierowany na eliminację wykluczenia społecznego. Jak podkreślają jej przedstawiciele, trwające od 27 lat zaangażowanie w edukację, przedsiębiorczość i zwiększanie szans na zatrudnienie to sposób na wyróżnienie się na tle innych instytucji finansowych na świecie. Bank przeznaczył na ten cel ponad 2,2 mld euro i we współpracy z 1,3 tys. uczelniami udzielił wsparcia ponad milionowi osób i firm. Został także uznany za jedną z instytucji, które w największym stopniu przyczyniają się do zmieniania świata na lepsze według rankingu magazynu Fortune „Change the World” 2023.

Przeczytaj także: Świadomość inwestycyjna mocno wzrosła w ciągu kilku ostatnich lat. Kobiety inwestują nieco ostrożniej niż mężczyźni


Źródło: biznes.newseria.pl

Last Updated on 13 marca, 2024 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS