Nordkalk liderem ekonomii społecznej województwa świętokrzyskiego w kategorii „Biznes prospołeczny”

Nordkalk liderem ekonomii społecznej województwa świętokrzyskiego w kategorii „Biznes prospołeczny”

Firma Nordkalk otrzymała zaszczytny tytuł Lidera Ekonomii Społecznej. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a wyróżnienia przyznawane są za szczególne działania na rzecz ekonomii społecznej, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. To najważniejsze wyróżnienie za działania CSR przyznawane w regionie świętokrzyskim!

Nagrody w konkursie przyznawane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Inicjatywa skierowana jest do samorządów, biznesu i podmiotów ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych, współpracy różnych jednostek – od samorządów, przez instytucje po prywatny biznes. Konkurs to również wypracowanie skutecznych rozwiązań wsparcia włączenia społecznego poprzez propagowanie idei odpowiedzialności społecznej. 

W kategorii „BIZNES PROSPOŁECZNY”, dn. 27 września 2021 roku nagrodę otrzymała firma Nordkalk, która w województwie świętokrzyskim posiada dwie kopalnie i dwa zakłady przeróbki wapienia. – Jest to dla nas szczególne wyróżnienie. Od lat prowadzimy szereg działań, których wspólnym mianownikiem są wartości zrównoważonego rozwoju, pomoc mieszkańcom miejscowości wokół zakładów, współpraca i budowanie dialogu. Bardzo cieszę się, że nasze liczne inicjatywy zostały zauważone i docenione przez samorząd – mówi Piotr Maciak, Prezes Zarządu Nordkalk Sp. z o.o. – Wśród naszych najistotniejszych działań jest projekt Dialogu Społecznego, który rozpoczęliśmy w 2019 roku. Ma on na celu zbudowanie efektywnej i dwustronnej komunikacji z mieszkańcami. W ramach projektu realizujemy szereg inicjatyw, takich jak naprawa nawierzchni dróg, budowa chodników, altan do spotkań, renowacja studni czy przystanków autobusowych. Prośby i pomysły spływają do nas poprzez przedstawicieli lokalnych społeczności  – dodaje Piotr Maciak.

Firma organizuje cykliczne sesje Rady Dialogu Społecznego, która odpowiedzialna jest za wybór koordynację realizacji projektów. Do realizacji kwalifikują się pomysły spełniające określone warunki. Muszą one dotyczyć przynajmniej jednego z obszarów aktywności Nordkalk: sportu, edukacji, infrastruktury, ochrony środowiska, kultury i włączenia społecznego. Jednocześnie, projekty te są istotne dla danej społeczności, ich charakter jest długotrwały oraz nie mogą być nastawione na zysk.


Autor:

Nordkalk

Last Updated on 15 października, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA