Nordkalk zainwestował w Polsce ponad 150 mln złotych

Nordkalk zainwestował w Polsce ponad 150 mln złotych

Nowoczesne zarządzanie zakładem wydobycia i produkcji kruszyw stanowi nie lada wyzwanie. Branża „białego górnictwa” mierzy się z wizerunkiem sektora, gdzie próżno szukać innowacji. Nic bardziej mylnego. W ostatniej dekadzie przedsiębiorstwa wdrożyły szereg innowacji, zarówno na poziomie technologii produkcji jak i zarządzania. Dobrym przykładem jest firma Nordkalk.

Szacuje się, że roczne wydobycie kruszyw w Polsce oscyluje wokół 300 mln ton. Rynek kruszyw jest dość mocno rozproszony, funkcjonuje na nim wiele mniejszych zakładów, zdecydowana większość produkuje na rynek krajowy. Jest to jeden z istotnych sektorów polskiej gospodarki, dostarczający strategiczne i niezbędne z punktu widzenia jej rozwoju surowce, w tym wapień.

Skandynawska jakość, polska skuteczność zarządzania

Nordkalk jest spółką o skandynawskich korzeniach, która w Polsce działa od lat 90-tych. Przełomem był zakup Kieleckich Zakładów Przemysłu Wapienniczego w Miedziance. Następnie firma weszła w okres intensywnych inwestycji w modernizację zakładów przeróbczych i kopalni wapienia, które ma w swoim portfolio Nordkalk w Polsce. W sumie, w ciągu całej działalności firmy w Polsce, zainwestowano ponad 154 miliony złotych w unowocześnienie produkcji i modernizację systemów zarządzania.

Jesteśmy w Polsce jednym z największych producentów wapienia z dostępem do własnych zasobów. Wapień jest jednym ze strategicznych surowców dla gospodarki, wykorzystywanym w wielu kluczowych branżach – od budownictwa, przez przemysł po rolnictwo i energetykę – mówi Piotr Maciak, prezes zarządu Nordkalk Polska. – Ważna rola, jaką odgrywają producenci wapienia w Polsce, nie byłaby możliwa bez intensywnych wysiłków modernizacyjnych. Inwestycje miały na celu optymalizację produkcji, ograniczenie odpadów wg zasady „zero waste”, wprowadzenie nowych kategorii produktu, poprawę bezpieczeństwa pracowników, a także ograniczenia emisyjności, wpływu działalności na środowisko i mieszkańców – dodaje.

Jako przykład firma podaje nową linię produkcyjną uruchomioną w Wolicy. – Zainwestowaliśmy w nowoczesny semimobilny zestaw krusząco-sortujący, w skład którego wchodzą: stacja kruszenia, stacja przesiewania, kosz zasypowy oraz przenośniki taśmowe. Semimobilność zestawu oznacza możliwość przenoszenia go na różne poziomy kopalni, zależnie od dostępności surowca, co pozwala znacząco optymalizować procesy produkcyjne – mówi Piotr Maciak. Kolejne przykłady pochodzą z inwestycji w zakładzie w Sławnie i w największym z zakładów, Miedziance.

Dzięki inwestycjom Nordkalk dostarcza wysokojakościowe kruszywo. Kruszywa Nordkalk (LS frakcje 2/8 oraz 8/16) wykorzystywane są do produkcji betonu, galanterii betonowej, elementów prefabrykowanych oraz kostki brukowej.

Kluczowe znaczenie dla odbiorców tego produktu ma jego jednorodny skład chemiczny, powodujący powstawanie dodatkowego wiązania hydratacyjnego pomiędzy zaczynem cementowym a kruszywem; poprawia to parametry wytrzymałościowe betonu i wpływa na oszczędność cementu – tłumaczy Piotr Maciak.Prosto z natury

Kruszywa LS to kruszywa naturalne, płukane, wytwarzane na bazie łamanego kamienia wapiennego ze złoża Ostrówka w Miedziance. Materiał jest zaliczany do grupy dewońskich osadowych skał węglanowych, powstałych ponad 400 milionów lat temu. Surowiec ten charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizycznymi, o czym świadczy jego wytrzymałość na ściskanie, która wynosi 80-140 MPa. Wysoka jakość materiału skalnego znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w jakości kruszyw produkowanych na jego bazie.

Współpraca badawcza z uczelniami

Nordkalk współpracuje na bieżąco z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką Łódzką. Owocem współpracy z łódzką uczelnią były m. in. testy i badania nowoczesnej linii granulacji w Sławnie. Ich celem było opracowanie unikatowej technologii granulowania oraz dobranie odpowiedniego lepiszcza, umożliwiającego uzyskanie prawidłowych parametrów fizyko-mechanicznych.

W zakładzie w Sławnie produkowany jest granulat nawozowy na bazie wysokiej jakości kamienia wapiennego z  okresu późnej jury wydobywanego w sąsiadującej kopalni. Przy zastosowaniu maszyn niemieckiej firmy Eirich i zawansowanemu technologicznie know-how Nordkalk, możliwe jest dostarczanie wapna nawozowego w postaci granulatu na potrzeby branży rolniczej w Polsce i na rynki eksportowe. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 25 mln zł. Ze względu na innowacyjność projektu opracowanego przy udziale Politechniki Łódzkiej inwestycja mogła zostać włączona do strefy ekonomicznej – mówi Piotr Maciak.

Nowoczesne zarządzanie

Firma wdraża również nowoczesne systemy zarządzania, mające na celu zapewnienie jakości produktu, efektywności funkcjonowania zakładów oraz bezpieczeństwa pracowników. Nordkalk posiada m. in. Certyfikat Jakości ISO 9001, Certyfikat Środowiskowy ISO 14001, Certyfikat BHP OHSAS 18001. Powyższymi certyfikatami objęta jest cała Grupa Nordkalk. W 2019 roku firma w Zakładzie w Miedziance wdrożyła program optymalizacji organizacyjno-kosztowej, polegający na szczegółowej analizie wszystkich procesów w firmie pod kątem optymalizacji produkcji, co przełożyło się na efektywniejsze wykorzystanie maszyn, usprawnienie transportu wewnątrzzakładowego oraz wydajność materiałową sięgającą 98 proc.


Autor:

Piotr Maciak, Prezes Zarządu Nordkalk Polska


Last Updated on 17 maja, 2021 by Łukasz

Udostępnij
KATEGORIA