Płynność finansowa największym wyzwaniem przedsiębiorców w 2021 roku

Płynność finansowa największym wyzwaniem przedsiębiorców w 2021 roku

Ostatni rok upłynął pod znakiem pandemii i był ogromnym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców. Z badania „Rok z COVID-19 oczami polskich przedsiębiorców”, przeprowadzonego w styczniu 2021 roku przez firmę doradczą Ernst & Young wynika, że ponad połowa polskich firm zrezygnowała z inwestycji w 2021 roku. Aż 78 proc. ankietowanych firm uważa, że obecna sytuacja gospodarcza w kraju, w porównaniu do stanu sprzed pandemii, nie jest sprzyjająca.

Gdzie przedsiębiorcy upatrują przyczyn swoich problemów z płynnością finansową? Najczęściej podawane były zatory płatnicze (64 proc.), brak przychodów z powodu lockdownu (62 proc.), rezygnacja z usług przez klientów (59 proc.) oraz wydłużony czas płatności za faktury (44 proc.).

Jeśli chodzi o sposoby radzenia sobie z tymi problemami, sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie. Jakie działania podejmują właściciele firm, aby sprostać wyzwaniom, jakie postawiła przed nimi pandemia? Niestety znaczna część z nich, bo aż 59 proc. sięgnęła po własne oszczędności. Niemal ⅓ firm (29 proc.) rok po pandemii wciąż deklaruje problemy z płynnością finansową, a nawet wzrost zadłużenia firmy (27 proc.).

Chwilowe poprawienie sytuacji dzięki działaniom pomocowym

Programy rządowe i działania pomocowe wspierające płynność finansową stanowią oczywiście mocne wsparcie dla wielu przedsiębiorców. Mam tu na myśli np. zwolnienia czy odroczenia podatków oraz składek ZUS. Wprowadzenie tych działań przyczyniło się do skrócenia opóźnień w płatnościach. M.in. dzięki takim działaniom sytuacji płynnościowa nie uległa znacznemu pogorszeniu.

Badanie płatności Coface wskazuje, że przedsiębiorstwa w Polsce doświadczają średnich zaległości płatniczych sięgających 48 dni, czyli o 9 dni krócej niż w badaniu przeprowadzonym rok wcześniej. Teoretycznie jest to bardzo dobra wiadomość, ale należy pamiętać że pomoc rządowa to działania krótkoterminowe i w 2021 roku takie działania mają być wygaszane. W związku z tym aż 2/3 firm spodziewa się pogorszenia działalności biznesowej w 2021 roku. Według badania Coface aż 7 na 12 branż oczekuje wzrostu nieterminowych płatności w najbliższych miesiącach.

Bezcenna płynność finansowa

W sytuacji, gdy coraz więcej firm ma problemy z płynnością finansową, faktoring może być wsparciem nie do przecenienia. Każda szybko opłacona faktura może zrobić ogromną różnicę i jest na wagę złota. Tym bardziej, że w okresie pandemii banki były mniej skłonne do udzielania przedsiębiorcom kredytów.

Faktoring pomaga zapobiegać zatorom płatniczym. Dzięki tej usłudze przedsiębiorca może natychmiast uzyskać należności z wystawionych faktur. Oznacza to, że może otrzymać pieniądze, które de facto już zarobił, ale są one, na kilka tygodni bądź nawet miesięcy, zamrożone w wystawionej fakturze. To zdecydowanie największa zaleta faktoringu. W przypadku faktoringu przedsiębiorca może dowolnie rozporządzać środkami, a nie przeznaczyć je na z góry określone cele.

Faktoring cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród małych i średnich firm, bo jest stosunkowo łatwo dostępny. Dla faktora największe znaczenie ma specyfika branży przedsiębiorcy, portfel kontrahentów i jego stopień dywersyfikacji a także ocena portfela należności. Z faktoringu SMEO może skorzystać nawet przedsiębiorca który nie generuje zysków czy ma niewielkie zadłużenia widoczne w Biurze Informacji Kredytowej.

Faktoring – nowoczesne narzędzie do zarządzania biznesem

Faktoring to nie tylko koło ratunkowe w przypadku chwilowych problemów z płynnością finansową. Tę usługę można wykorzystać do lepszego zarządzania biznesem i szybszego rozwoju firmy. Firma faktoringowa monitoruje wszystkie należności a także weryfikuje kontrahentów. W ten sposób przedsiębiorca zyskuje cenny czas, który może spożytkować na rozwój biznesu. Można też dzięki temu uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, które mogą wyniknąć jeśli podejmie się współpracę z nierzetelnym kontrahentem.

Warto spojrzeć na faktoring strategicznie. Przekazując faktury do finansowania natychmiast po ich wystawieniu mamy dostęp do gotówki, którą możemy od razu przeznaczyć na bieżące działania czy inwestycje. Koszt faktoringu można na starcie wkalkulować w cenę własnej usługi lub sprzedawanego towaru. W ten sposób można zaoferować kontrahentom możliwość dłuższych terminów płatności. Kosztem nieco wyższej ceny tacy kontrahenci mają o wiele dłuższy czas na spłatę zobowiązania, co jest często kluczowe przy wyborze partnera biznesowego. W ten sposób przedsiębiorca zyskuje przewagę konkurencyjną i może łatwiej pozyskiwać nowych klientów.

Z faktoringu SMEO można skorzystać także bezpośrednio z innych platform, na przykład z niektórych systemów do fakturowania online. To bardzo wygodne rozwiązanie. Przedsiębiorca w jednym miejscu może wystawić fakturę i od razu przekazać ją do finansowania. Jest to możliwe dzięki architekturze naszych systemów, która pozwala na modułową integrację z partnerami. Dzięki temu mogą oni poszerzyć swoje portfolio produktowe, oferując przy tym dodatkowe korzyści przedsiębiorcom.


Autor:

SMEO S.A.

Last Updated on 24 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA