Podwaliny cyfrowej transformacji. Jak zbudować organizację opartą na danych

W danych kryje się ogromny potencjał. Obecnie w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej przedsiębiorstwa starają się wykorzystać ten potencjał do poprawy swojej pozycji rynkowej i coraz odważniej sięgają po zdobycze sztucznej inteligencji (AI) i Data Science, by zapewnić sobie pozycję lidera.

Sukcesy cyfrowych czempionów, takich jak Amazon, Uber czy Netflix niemal w całości opierają się na danych klientów – umiejętnie wykorzystywanych przez nich do generowania wartości dodanej i ekspansji na nowe obszary cyfrowego ekosystemu. Coraz wyraźniej widać, że „pieniądz podąża za danymi”. Utrzymanie konkurencyjności wymaga od przedsiębiorstw pełnego wykorzystania swoich danych cyfrowych już nie tylko po to, by działać wydajniej, ale przede wszystkim, żeby identyfikować i wykorzystywać nowe możliwości biznesowe.

Dlaczego strategie biznesowe powinny opierać się na danych?

Obecnie firmy pozyskują duże ilości nieustrukturyzowanych danych, takich jak dokumenty tekstowe, pliki audio i wideo oraz emaile i grafiki. Analitycy przewidują, że do 2022 r. ponad 50% danych przedsiębiorstwa będzie tworzonych i przetwarzanych poza centrum danych lub chmurą, a do 2025 r. odsetek ten wzrośnie do 75%. Dane stanowią centralny element każdego procesu transformacji cyfrowej.

Jak zatem organizacje mogą wykorzystać posiadane oceany danych do tworzenia innowacji oraz rozwijania działalności i pozyskiwania nowych źródeł przychodów? Nieustrukturyzowane dane to niewiele więcej, jak tylko strumień niepołączonych ze sobą informacji. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak nadanie im sensu: nie sposób spożytkować drzemiącego w danych potencjału bez usprawnienia i integracji procesów przepływu i przetwarzania danych w ramach całej organizacji i jej łańcucha dostaw. Aby sztuczna inteligencja i Data science mogły zadziałać, potrzebna jest elastyczna, zwinna i wydajna struktura.

Dlaczego monetyzacja danych jest trudna?

Analityka uważana jest powszechnie za czarodziejską różdżkę, która pozwala cudownie zmieniać dane w strumień przychodów. Szybko jednak okazuje się, że nie jest to wcale takie proste, a wdrażane przez organizacje projekty transformacyjne zaczynają grzęznąć w nieprzewidzianych trudnościach. Pomimo świadomości potencjału zasobów informacyjnych, większość organizacji początkowo słabo radzi sobie z identyfikacją współzależności pomiędzy danymi, opracowaniem modelu zarządzania informacjami we wszystkich lokalizacjach (obiekty fizyczne, chmury lub jedno i drugie), ochroną danych przed utratą czy wdrożeniem odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz wykorzystaniem AI i Data Science do pozyskiwania potrzebnych przedsiębiorstwu informacji.

Budowanie organizacji opartej na danych z Fujitsu

Oparty na danych, realizowany wspólnie z Fujitsu projekt transformacji cyfrowej składa się z czterech kluczowych obszarów i jest ukierunkowany na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Każda z warstw ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia procesu transformacji. Wartość ekonomiczna stanowi bezpośredni efekt właściwych wyborów oraz zastosowania zdobyczy data science i AI, podczas gdy same wybory zależą od prawidłowego doboru strategii i architektury.

1. Określenie punktu wyjścia dla transformacji danych

Podejmując współpracę, Fujitsu stara się w pierwszej kolejności ocenić bieżącą sytuację organizacji. W tym celu razem ze wszystkimi interesariuszami z całej organizacji przeprowadzamy warsztaty, na których wspólnie analizujemy dostępne dane oraz aktualny sposób ich wykorzystania, a także uważnie przyglądamy się środowiskom, w których działa dana organizacja. Na tym etapie ważne jest również omówienie strategii biznesowej oraz oczekiwanych wyników projektu. W efekcie powstaje dokument opisujący punkt wyjścia dla całego procesu, przyszłą architekturę danych, środki ich ochrony oraz technologie Data Science i AI niezbędne do uzyskania oczekiwanej wartości.

2. Tworzenie docelowej architektury danych

W tym przypadku wyzwaniem pozostaje stworzenie architektury, która pozwala na pełny dostęp i kontrolę danych w urządzeniach peryferyjnych, infrastrukturze firmy i chmurze. Żadne pojedyncze rozwiązanie nie jest w stanie od ręki zapewnić wdrożenia rozproszonej architektury danych. Wymaga to zakrojonej na szeroką skalę integracji sprzętu i oprogramowania oraz współpracy z dostawcami usług w chmurze. Fujitsu wspólnie z klientem definiuje docelową architekturę, analizując hybrydowy krajobraz pod kątem platform, nośników danych, obciążenia zadaniami i zarządzania danymi.

3. Ochrona i zabezpieczenie danych

Analiza danych w czasie rzeczywistym i wykorzystanie AI to obecnie kluczowy element umożliwiający monetyzację danych. Ten etap transformacji ma na celu zdefiniowanie metod z obszaru Data Science i Machine Learning, które w sposób efektywny kosztowo wspierać będą dynamiczne modele danych oraz obsługiwać dane o różnym formacie i objętości, jednocześnie umożliwiając prowadzenie w czasie rzeczywistym ich analizy. W tej fazie procesu opracowywane są rozwiązania, które pozwolą pozyskać niedostępne wcześniej informacje kryjące się w posiadanych przez organizację danych, których koszty przechowywania organizacja już ponosi.

4. Generowanie wartości ekonomicznej

Proces transformacji cyfrowej oznacza większe wymogi w zakresie ochrony danych oraz bezpieczeństwa. Nie chodzi tu tylko o przygotowanie kopii zapasowych, ale o ochronę integralności danych oraz zapewnienie, że będą one dostępne za każdym razem, gdy firma będzie ich potrzebować. Fujitsu wspólnie z klientami analizuje istniejące problemy, pomagając opracować rozwiązania z obszaru ochrony danych oraz systemów bezpieczeństwa, które działając w trybie ciągłym zapewniają skuteczną ochronę przed zewnętrznymi zagrożeniami. Co ważne, ochrona danych musi być również realizowana na platformach służących do ich gromadzenia, aby stworzyć źródła informacji, które mogą być bezpiecznie wykorzystywane przez analityków i AI.

Sukces zbudowany na danych

Fujitsu współpracuje z klientami w każdym aspekcie transformacji w kierunku przedsiębiorstwa opartego na danych i na wszystkich etapach realizacji tego projektu, poczynając od wstępnych konsultacji aż po opracowanie i wdrożenie rozwiązań. Wiele organizacji skorzystało już z doświadczenia Fujitsu, by odblokować kryjący się w danych potencjał i wykorzystać go do poprawy swoich wyników.


Więcej informacji na stronie: fujitsu.com/data-transformation


Autor:

Dariusz Kwieciński, dyrektor zarządzający Fujitsu w regionie Europy Wschodniej

Last Updated on 24 lutego, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA