Polacy coraz chętniej inwestują w akcje

Polacy coraz chętniej inwestują w akcje

Statystyki nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Polscy inwestorzy częściej spoglądają w kierunku akcji i ETF-ów. Coraz większy odsetek klientów XTB stanowią inwestorzy operujący na rynku kapitałowym. Obecnie ten kierunek lokowania wolnych środków może stać się jeszcze bardziej popularny. Wszystko za sprawą nowego produktu polskiego fintechu.

Ma 34 lata, jest mężczyzną i przeważnie inwestuje za pomocą smartfona. W portfelu inwestycyjnym posiada siedem spółek – tak na podstawie statystyk XTB można opisać inwestora akcyjnego w Polsce. To pokazuje, że obraz typowego maklera, którego mogliśmy oglądać w hollywoodzkich produkcjach ulega zmianie. Co więcej, trend ten może zostać utrzymany, a wszystko za sprawą zmniejszania się progu wejścia dla inwestorów.

Polacy coraz chętniej spoglądają w kierunku akcji i ETF-ów

Zainteresowanie rynkiem kapitałowym jest na rekordowych poziomach. Wystarczy spojrzeć na dane KDPW[1], które pokazują, że spotykamy się z rekordową liczbą rachunków maklerskich. Te same statystyki wskazują na przełom w 2020 roku, kiedy to można było odnotować znaczący przyrost nowych inwestorów giełdowych.

Ten trend potwierdzają również dane zaprezentowane przez XTB. Jeszcze w 2020 roku zaledwie 34 proc. klientów polskiego fintechu stanowili inwestorzy nabywający akcje oraz fundusze ETF. Natomiast w 2022 roku odsetek ten na polskim rynku stanowi już 44 proc.

Nasz kraj w tym trendzie nie jest odosobniony. Przyglądając się danym udostępnionym przez XTB można zobaczyć, iż zwiększone zainteresowanie rynkiem kapitałowym jest zauważalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Rekordy pod względem zainteresowania akcjami oraz ETF-ami bije Rumunia, w której odsetek tych inwestorów to aż 55 proc. Ponad połowa inwestorów tym kierunkiem lokowania kapitału interesuje się także w Czechach (51 proc.)

Źródło: dane z platformy XTB za 2022 rok

Co ciekawe, profil inwestora różni się nieco ze względu na region czy kraj. Polscy inwestorzy akcyjni na platformie XTB są wyraźnie młodsi (34 lata) niż np. w Hiszpanii (40 lat). W przypadku naszego kraju zauważalne jest, iż średnia wieku z roku na rok obniża się. Jeszcze w 2020 roku było to 36 lat, a rok później 35 lat. Zauważalna jest również inna tendencja – systematycznie rośnie zainteresowanie akcjami i ETF-ami wśród kobiet. Obecnie stanowią one 10 proc. tych inwestorów, natomiast jeszcze trzy lata temu było to 8 proc.

Źródło: dane z platformy XTB za 2022 rok

Warto również podkreślić, że coraz mocniej dostrzegalna jest zmiana sposobu inwestowania na rynku kapitałowym. Jeszcze niedawno mogło wydawać się, iż możliwość zawierania transakcji online sprzed własnego komputera jest szczytem niezależności inwestorów indywidualnych. Teraz jednak i to ulega zmianie. Obecnie przeważać zaczynają transakcje zawierane za pomocą smartfonów. To wyraźnie pokazuje przemianę w operowaniu klientów na rynku inwestycyjnym.

Źródło: dane z platformy XTB za 2022 rok

Ostatnie lata to czas wzmożonego zainteresowania inwestowaniem w akcje oraz ETF-y. Pandemia COVID-19, szalejąca inflacja oraz wysokie stopy procentowe spowodowały, że wiele osób zdecydowało się samodzielnie zainwestować wolne środki – mówi Omar Arnaout, prezes zarządu XTB. – Akcje przez lata wydawały się być dla wielu inwestorów indywidualnych czymś niedostępnym. Jednak ten stereotyp wraz z biegiem lat uległ zmianie. Dzisiaj już wiele barier wejścia zostało zminimalizowanych, m.in. przez popularyzację edukacji związanej z inwestowaniem czy też rozwojem cyfryzacji – tłumaczy Arnaout.

Inwestowanie dostępne jak nigdy wcześniej

Wśród barier wejścia dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z akcjami oraz ETF-ami najczęściej wyróżnia się dwa czynniki. Pierwszym z nich jest wiedza, a drugim kapitał potrzebny na zbudowanie odpowiednio zbilansowanego portfela inwestycyjnego. Dlatego XTB dąży do tego, aby te przeszkody jak najbardziej zminimalizować. Platforma inwestycyjna od lat słynie z oferowania bezpłatnej edukacji finansowej dla swoich klientów, dostarczania aktualnych danych rynkowych, organizowania spotkań LIVE z analitykami oraz konferencji edukacyjnej – XTB Investing Masterclass. W ten sposób fintech dba o to, aby inwestorzy korzystający z platformy byli odpowiednio przygotowani do lokowania swoich oszczędności.

Teraz zminimalizowana zostanie również kolejna bariera, jaką był brak odpowiedniego kapitału. XTB do swojej oferty wprowadza nowy produkt – Akcje Ułamkowe. Od 15 maja inwestorzy w Polsce nie muszą nabywać całej akcji, a mogą zainwestować jedynie w jej część i to już od 10 złotych. W ten sposób inwestorzy będą mogli łatwiej budować swoje portfele inwestycyjne oraz uzyskają możliwość pełnego równoważenia rachunku. Co więcej, start nowego produktu w Polsce zbiega się również z rozszerzeniem oferty dostępnych Akcji Ułamkowych, m.in. o spółki z GPW. Obecnie będzie to 926 spółek z parkietów zarówno europejskich, jak i amerykańskich. Ponadto, dostępnych będzie 136 europejskich ETF-ów.

Mogę powiedzieć, że wdrożenie Akcji Ułamkowych na kolejnych rynkach przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania tym produktem. Jest on wykorzystywany zarówno przez osoby chcące zebrać doświadczenie w inwestowaniu, jak i te funkcjonujące na rynku kapitałowym zdecydowanie dłużej – mówi Omar Arnaout. – Polska to dla nas rynek wyjątkowy, dlatego ze startem Akcji Ułamkowych czekaliśmy nieco dłużej. Obecnie oferta zarówno spółek, jak i ETF-ów jest znacznie większa niż podczas wdrożenia produktu w Rumunii. Co więcej, polscy inwestorzy będą mogli także nabyć Akcje Ułamkowe dotyczące spółek z GPW do swojego portfela inwestycyjnego – dodał Arnaout.

Akcje Ułamkowe dają nowe możliwości

W 2022 roku inwestorzy akcyjni w Polsce byli zainteresowani głównie znanymi, rodzimymi spółkami. Mowa tutaj o akcjach takich spółek, jak Allegro, PKN Orlen oraz Jastrzębska Spółka Węglowa. Firmy te mają dwie cechy wspólne – są znane dla polskich inwestorów oraz są stosunkowo tanie. To wszystko powoduje, iż obecnie wydają się być wyjątkowo atrakcyjne.

Źródło: dane z platformy XTB za 2022 rok

Akcje Ułamkowe eliminują konieczność nabywania od razu całej akcji. W przypadku najdroższych akcji można nabyć Akcje Ułamkowe w XTB, czyli powiernicze prawo do części akcji lub ETF notowanych na rynkach regulowanych. Pozwala to rozpocząć inwestowanie już od niewielkiej kwoty, np. 10 złotych. Co więcej, inwestując w Akcje Ułamkowe, inwestorzy uzyskują proporcjonalną część korzyści ekonomicznych, takich jak dywidendy.

Warto również zwrócić uwagę, że ułamki tej samej akcji są sumowane w ramach jednego portfela inwestycyjnego. Gdy suma ułamków osiągnie wartość całkowitą, inwestor staje się pełnoprawnym właścicielem akcji danej spółki. Do tego czasu jednak właścicielem akcji pozostaje XTB, zaś inwestor dysponuje prawem powierniczym do ułamkowej części akcji.


O XTB:

Grupa XTB jest międzynarodowym dostawcą produktów tradingowych i inwestycyjnych. Podmioty grupy są regulowane przez światowe organy nadzoru, w tym FCA, CySEC i KNF. XTB zapewnia inwestorom indywidualnym natychmiastowy dostęp do setek rynków na całym świecie. Od 2005 roku Grupa XTB rozwija swoją działalność na 13 głównych rynkach w Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji, zdobywając ponad 703.000 klientów. XTB to firma technologiczna oparta na zaufaniu, technologii i wsparciu. Poprzez X-Open Hub, XTB dostarcza wiodące technologie dla instytucji finansowych z całego świata. Więcej informacji na www.xtb.com

Akcje Ułamkowe (AU) to nabywane od XTB prawo powiernicze do ułamkowych części akcji lub ETF. AU nie stanowią odrębnego instrumentu finansowego. Z AU wiążą się ograniczone uprawnienia korporacyjne. Produkt jest obarczony ryzykiem. Zapoznaj się z KID na: https://www.xtb.com/pl/au-kid.


[1] https://www.sii.org.pl/16364/analizy/newsroom/rachunkow-maklerskich-znow-przybylo-xtb-bm-mbanku-i-dm-bos-z-najwiekszymi-wzrostami.html

Last Updated on 15 maja, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA