Polska gospodarka będzie wydawać na inwestycje 250 mld złotych rocznie, a to nie uda się bez wsparcia banków

Polska gospodarka będzie wydawać na inwestycje 250 mld złotych rocznie, a to nie uda się bez wsparcia banków

Wspieranie przedsiębiorstw przez instytucje finansowe, partycypowanie banków w wielomiliardowych inwestycjach publicznych, zrównoważony rozwój, cyfryzacja – wszystkie te, kluczowe z perspektywy rozwoju Polski tematy, poruszone zostały podczas dziewiątej edycji Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej po raz kolejny zgromadził przedstawicieli wszystkich najważniejszych podmiotów tworzących polski ekosystem finansowy. W kolejnych debatach poświęconych strategicznym celom stojącymi przed krajową i globalną gospodarką wzięli udział reprezentanci największych banków komercyjnych, instytucji rządowych, think tanków. Kongres stanowił również okazję dla licznie przybyłych na wydarzenie przedsiębiorców – tak z dużych firm, jak i segmentu MŚP – do rozmowy z ekspertami, wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązania cennych relacji biznesowych.

„To wydarzenie wpisuje się w szerszy projekt o nazwie Europejski Kongres Finansowy, czyli coroczny cykl siedmiu konferencji poświęconych różnym aspektom rozwoju polskiej gospodarki. Naszą ambicją jest zarówno tworzenie platformy wymiany poglądów oraz doświadczeń, jak i formułowanie konkretnych prognoz makroekonomicznych” – tłumaczył prof. Leszek Pawłowicz, Koordynator EKF.

Po raz kolejny Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej zorganizowano w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, będącej symbolem udanej transformacji ekonomicznej Polski z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej. Obecnie jest ona najważniejszym parkietem w naszej części Europy.

„Warszawską Giełdę i szeroko pojęty sektor finansowy łączą niezliczone więzi i wspólne wyzwania, z których na szczególną uwagę zasługuje dziś konieczność wspierania przedsiębiorstw we wdrażaniu standardów EGS oraz kwestie związane z coraz szerszym wykorzystywaniem nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji w niemal wszystkich aspektach naszej działalności” – zauważyła Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednym z głównych tematów kolejnych debat, prezentacji czy rozmów kuluarowych była gotowość polskiego sektora bankowego do współfinansowania gigantycznych, wielomiliardowych inwestycji, jakie w najbliższej przyszłości czekają nasz kraj, związanych m.in. z transformacją energetyczną, modernizacją armii, rozbudową infrastruktury komunikacyjnej.

„Wartość tych nakładów szacujemy na rekordową sumę 250 miliardów złotych rocznie przez najbliższą dekadę. Jednocześnie uważamy, że polskie banki będą w stanie udźwignąć znaczną ich część, około 160 mld zł rocznie. Wynika to zarówno z możliwości uwolnienia części posiadanej nadwyżki kapitałowej, jak i zasilania bazy kapitałowej z corocznych zysków” – oceniał Ernest Pytlarczyk z Banku Pekao S.A., prezentujący raport „Bankowość korporacyjna w Polsce – trendy i perspektywy”.

Ekspert dodał, że możliwości banków zakresie finansowania polskiej gospodarki zależeć będą w znacznej mierze od prowadzenia rozsądnej polityki ekonomicznej, przewidywalnej legislacji oraz uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy i innych programów unijnych.

Inaczej niż w poprzednich latach, na tegorocznym Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej dominowało poczucie optymizmu – polska gospodarka obronną ręką wyszła z kryzysów ostatnich lat, związanych m.in. z pandemią COVID czy inwazją Rosji na Ukrainę.

„Otrzymując równo 112 lat temu Nagrodę Nobla Maria Skłodowska-Curie przekonywała, że >>najważniejsze to nie dać się pokonać ani ludziom, ani wydarzeniom<<. Rzeczywiście, nasz sektor wobec globalnych zawirowań pozostał niepokonany, a bieżący rok uznać możemy za bardzo udany dla polskich banków, notujących rekordowe wyniki pod względem zysków czy rentowności” – podkreślał Jerzy Kwieciński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Ani polska bankowość, ani polska gospodarka nie mogą jednak spocząć na laurach – listę największych zagrożeń i wyzwań sformułował Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

„Pierwszym trendem jest regionalizacja gospodarki, odejście od globalizacji i skracanie łańcuchów dostaw – to wielka szansa na reindustrializację Polski, ale wymagać to będzie gigantycznych inwestycji infrastrukturalnych. Drugim: rewolucja technologiczna, gdyż sztuczna inteligencja w kolejnych dekadach może zwiększyć produktywność globalnej gospodarki aż o 40 proc. i my, jako Polska, nie możemy pozostać na uboczu tego przełomu” – wymieniał Paweł Borys.

Prezes PFR wspomniał również o: końcu tzw. ery taniego pieniądza, konieczności osiągnięcia celów klimatycznych, fatalnych prognozach demograficznych dla naszego kraju, napięciach geopolitycznych oraz zagrożeniach dla bezpieczeństwa tego regionu Europy.

„Pozostaję optymistą, jeśli chodzi o najbliższe lata – przewiduję, że uda nam się skutecznie zredukować inflację, unikając jednocześnie recesji. Jednak w perspektywie wieloletniej jestem świadomy ogromu wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka, i potrzeby maksymalnej mobilizacji wszystkich uczestników rynku, aby im sprostać” – dodał Paweł Borys.

Podczas 9. Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej dyskutowano również o szeregu innych, aktualnych i ważnych kwestiach: zaangażowaniu banków w powojenną odbudowę Ukrainy, koordynacji działań publicznych instytucji finansowych z rynkiem kapitałowym, potencjale Funduszy Private Equity (PE). Swoją debatę dotyczącą potrzeby ochrony własnych, strategicznych surowców (jak chociażby węgiel koksowy, niezbędny do produkcji stali wykorzystywanej w budowie instalacji OZE) przygotowała Jastrzębska Spółka Węglowa.

„Stojące przed nami szanse i wyzwania są szalenie złożone i wielowymiarowe, dlatego bardziej niż kiedykolwiek sektorowi bankowemu niezbędny jest dialog i współpraca pomiędzy tworzącymi go podmiotami. W Polsce nie ma dla tego lepszego i cieszącego się większą renomą miejsca niż to wydarzenie” – deklarował Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski oraz jeden z inicjatorów Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Współorganizatorami tegorocznego Kongresu były: Grupa Kapitałowa GPW, Bank Pekao S.A. oraz Centrum Myśli Strategicznych, partnerami zaś: Jastrzębska Spółka Węglowa, Kearney, MCI Capital ASI S.A., Polski Fundusz Rozwoju, PwC, Visa oraz PKO Bank Polski.

Przeczytaj także: Co czwarty kredyt dla małych i średnich firm jest objęty gwarancją de minimis


Źródło: pap-mediaroom.pl

Last Updated on 13 listopada, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS