Raport Nanfang Media: Chiny wdrażają zaawansowane plany pobudzenia gospodarki Hongkongu i Makau

W dniu 17 września zainaugurowano działalność organizacji administracyjnych Strefy Pogłębionej Współpracy Guangdong-Makau. Zgodnie z raportem Nanfang Media Group, jest to bezprecedensowe posunięcie, angażujące Specjalny Region Administracyjny (SAR) w zarządzanie obszarem na kontynencie chińskim.

Wpisuje się to w chińskie plany rozwoju strefy współpracy Guangdong-Makau w Hengqin oraz dalszego rozwoju strefy współpracy Shenzhen-Hongkong w Qianhai, które zostały ogłoszone w dniach 5 i 6 września, mające na celu zapewnienie większej przestrzeni dla rozwoju Hongkongu i Makau.

Nowy system wspierający zintegrowany rozwój Guangdong-Makau

Hengqin znajduje się w mieście Zhuhai w prowincji Guangdong, na wprost Makau i zajmuje powierzchnię 106 km2, czyli trzy razy większą niż Makau.

Obszar ten, utworzony w 2009 roku, ma za zadanie zaoferować Makau nową przestrzeń dla rozwoju gospodarczego. Jednakże rozwój Hengqin był do tej pory kierowany głównie przez Zhuhai, mimo że jego misją jest służenie Makau.

Zgodnie z planem, komitet zarządzający, na którego czele stoją szef rządu Makau i gubernator Guangdong, będzie wspólnie podejmował decyzje w sprawie głównych kwestii związanych z planowaniem, polityką, projektami i ustaleniami personalnymi, natomiast komitet wykonawczy będzie zarządzał gospodarką strefy i dobrobytem ludności.

Począwszy od piątku, właściciele pojazdów z Makau, którzy chcą wjechać do Hengqin, mogą zakończyć proces ubiegania się o licencję w Makau. Część przedsiębiorstw otrzymała pierwszą partię pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, a grupa lekarzy z Hongkongu i Makau uzyskała certyfikaty uprawniające do pracy w strefie.

„Nowy model pozwoli zmobilizować Makau do udziału w rozwoju Hengqin – powiedział Wang Fuqiang z Chińskiego Centrum Międzynarodowej Wymiany Gospodarczej. – Stworzy również zintegrowane środowisko, które jest odpowiedniejsze dla firm z Makau i bardziej korzystne dla mieszkańców Makau”.

Ponadto, plan Hengqin wskazuje, że priorytetowo traktowane będą takie branże jak: zdrowie, nowoczesne finanse, hi-tech, wystawy i handel oraz kultura i sport. Kwalifikujące się branże i przedsiębiorstwa w strefie podlegają obniżonej stawce podatkowej w wysokości 15 procent od podatku dochodowego od działalności gospodarczej.

„Strefa współpracy umożliwi utrzymanie pozycji Makau poprzez rozwój jego charakterystycznych gałęzi przemysłu, takich jak tradycyjna medycyna chińska (TCM), turystyka i działalność kongresowa – powiedział Guo Wanda, wiceprezes China Development Institute. – Ma ona na celu dywersyfikację gospodarki Makau, która do niedawna była nadmiernie uzależniona od branży hazardowej i podatna na zagrożenia zewnętrzne”.

Guo Wanda podkreślił, że uczelnie wyższe w Makau i jego najważniejsze laboratoria państwowe prowadzą badania w takich dziedzinach jak układy scalone, nowe materiały i biomedycyna.

„Pomimo, że niekoniecznie są to konkurencyjne gałęzie przemysłu w Makau, współpraca z innymi miastami Wielkiego Obszaru Zatoki Guangdong-Hong Kong-Makao będzie stanowić bodziec dla badań naukowych i zaawansowanej produkcji” – powiedział Guo.

Qianhai rozszerzyło się w celu rozwiązania problemów gospodarczych Hongkongu

Zgodnie z planem Qianhai, strefa współpracy Shenzhen-Hongkong zostanie powiększona ośmiokrotnie do 120,56 km kw. z obecnych 14,92 km kw. Uważa się, że jest to szansa dla Hongkongu na rozwiązanie części problemów gospodarczych wynikających z ograniczonej przestrzeni.

Z danych statystycznych wynika, że w Qianhai, obszarze położonym w Shenzhen sąsiadującym z Hongkongiem, zarejestrowanych jest w sumie 11500 przedsiębiorstw z kapitałem hongkońskim, a w Qianhai zainwestowano do tej pory 22,6 mld USD.

„Ogromna liczba dostawców nowoczesnych usług z Hongkongu weszła na rynek chiński za pośrednictwem Qianhai, jednak ich potrzeby są dalekie od zaspokojenia – powiedział Cong Liang, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rozwoju i Reform. – Rozbudowa Qianhai nie tylko umożliwia większą przestrzeń, ale obejmuje więcej kategorii branżowych, co pozwala w pełni wykorzystać przewagę Hongkongu”.

Qin Weizhong, burmistrz Shenzhen, dodał, że miasto zagwarantuje jedną trzecią nowo przekazanych terenów przemysłowych, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie przedsiębiorstw finansowanych przez Hongkong.

„Można powiedzieć, że rząd centralny troszczy się o rozwój Hongkongu i Makau poprzez te plany” – powiedział Allan Zeman, prezes LanKwai Fong Group, firmy z siedzibą w Hongkongu, działającej w różnych sektorach.

„Plany te będą stymulować gospodarkę Guangdong, Hongkongu i Makau oraz zapewnią młodym ludziom więcej możliwości zatrudnienia. Nadszedł czas, aby wzmocnić połączenie między Hongkongiem, Makau i innymi miastami Regionu Wielkiej Zatoki” – powiedział.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 15 października, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA