ROŚNIE PRESJA NA SPRZEDAŻ AKTYWÓW PRZEZ FUNDUSZE PRIVATE EQUITY

ROŚNIE PRESJA NA SPRZEDAŻ AKTYWÓW PRZEZ FUNDUSZE PRIVATE EQUITY

Po czterech kwartałach stagnacji na rynku private equity spowodowanej niepewną sytuacją makroekonomiczną rośnie presja na sprzedaż aktywów posiadanych przez fundusze, wynika z raportu firmy doradczej Bain & Company. Szacowana wartość portfeli zgromadzonych przez fundusze na świecie osiągnęła rekordową kwotę 2,8 biliona dolarów i większość z nich zbliża się do założonego horyzontu inwestycyjnego.

Fundusze private equity posiadają obecnie w portfelach około 26 tys. spółek, z czego ponad połowa została zakupiona ponad cztery lata temu, a niemal jedna czwarta ponad sześć lat temu, wynika z analiz Bain & Company. W większości przypadków typowy horyzont inwestycyjny to pięć lat. Z powodu sytuacji gospodarczej wiele funduszy zawiesiło plany sprzedaży aktywów, co spowodowało, że tylko w pierwszym półroczu tego roku wartość wyjść z inwestycji spadła o 65 proc. do 131 miliardów dolarów. Eksperci zauważają, że wartość aktywów zarządzanych przez fundusze jest obecnie ponad czterokrotnie większa niż podczas ostatniego kryzysu finansowego.

Zawirowania makroekonomiczne – w tym zwłaszcza inflacja i wynikający z niej wzrost stóp procentowych – oraz geopolityczne – na czele z wojną na Ukrainie – spowodowały zastój na rynku private equity. W tych warunkach wiele funduszy wstrzymało wyjścia z inwestycji, czekając na rozwój sytuacji – mówi Paweł Szreder, partner w Bain & Company. – Takie podejście nie może jednak trwać w nieskończoność, bo większość portfeli zbliża się do założonego horyzontu czasowego i sami inwestorzy lokujący kapitał w funduszach oczekują zwrotu powierzonych środków. To wszystko wzmacnia presję na sprzedaż aktywów.

Jak twierdzą eksperci Bain & Company, wstrzymanie transakcji sprzedaży aktywów powoduje, że mniej środków wraca do inwestorów funduszy, co negatywnie wpływa na płynność ich aktywów i ogranicza możliwość przeznaczenia nowych środków na inwestycje w private equity. W pierwszej połowie tego roku fundusze pozyskały na nowe inwestycje środki o wartości 517 miliardów dolarów, co stanowiło spadek o 35 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Spadek ten nie odzwierciedla w pełni aktualnej sytuacji, ponieważ finalizowane obecnie procesy fundraisingu zostały w większości zapoczątkowane w 2022 lub nawet 2021 roku.

Stagnacja na rynku private equity w tym roku dotyczyła także zakupu nowych aktywów. Jak wynika z szacunków Bain & Company, łączna wartość przejęć dokonanych przez fundusze w pierwszej połowie roku spadła o 58 proc. do 202 miliarda dolarów. Dokonano w tym okresie 863 transakcji, co oznacza spadek o 29 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Fundusze wstrzymywały nowe inwestycje, mimo że wartość wolnych środków wcześniej zebranych na ten cel osiągnęła rekordową kwotę 3,7 biliona dolarów.

Dokonywanie transakcji w czasie niepewności jest trudne, między innymi ze względu na rozbieżności oczekiwań cenowych kupujących i sprzedających – twierdzi Paweł Szreder.Dla funduszy private equity warunki makroekonomiczne nie muszą być atrakcyjne, ale powinny być stabilne. Inwestorzy potrzebują przewidywalnych pięcioletnich perspektyw dla branży i spółki, by właściwie wycenić wartość nabywanych aktywów.

Jak pokazuje najnowszy raport Bain & Company, w ostatniej dekadzie, czyli w okresie stałego wzrostu gospodarczego, niemal cały przyrost wartości spółek portfelowych i osiąganych przez fundusze wysokich stóp zwrotu z inwestycji był zasługą rosnących wycen spółek i wzrostu ich przychodów. Marginalna część przyrostu wartości portfela, bo jedynie niecałe 2 proc., wynikała z poprawy działalności operacyjnej i efektywności funkcjonowania samych spółek.

Jeśli globalna niepewność utrzyma się, fundusze będą musiały dołożyć starań, by uzyskać zadowalające stopy zwrotu z inwestycji, których horyzont czasowy dobiega końca – dodaje Paweł Szreder. Stagnacja na rynku i topniejące wyceny mogą wymagać rekalibracji strategii dużej części spółek portfelowych. Fundusze – inaczej niż w przeszłości – większy nacisk będą musiały położyć na rentowność niż wzrost. W przyszłości wyścig o inwestorów wygrają te fundusze, które w długofalowej strategii rozwoju spółek portfelowych położą nacisk na optymalizację ich funkcjonowania.


Cały raport nt. rynku private equity w pierwszym półroczu znajduje się na stronie: Stuck in Place: Private Equity Midyear Report 2023 | Bain & Company

BAIN & COMPANY 

Bain & Company to jedna z największych firm doradztwa strategicznego na świecie. Konsultanci Bain wspierają zarządy firm w podejmowaniu kluczowych decyzji z zakresu strategii, organizacji, fuzji i przejęć oraz we wdrażaniu innowacyjnych technologii. Bain & Company jest też wiodącym doradcą funduszy private equity. Firma angażuje się w działania pro bono, realizując 10-letni program o wartości ponad 1 mld dolarów, w ramach którego bezpłatnie świadczy usługi doradcze na rzecz organizacji walczących z nierównościami społecznymi i rasowymi oraz działających na rzecz rozwoju, edukacji i ochrony środowiska. Spółka otrzymała złoty rating od agencji EcoVadis, oceniającej działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu, a tym samym znalazła się w grupie zaledwie 2 proc. firm na świecie, które zdobyły to najwyższe wyróżnienie. Firma powstała w 1973 roku w USA i posiada 65 biur w 40 krajach na świecie. O skuteczności Bain & Company świadczą wyniki klientów. 

Last Updated on 18 lipca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS