W powietrzu daje się wyczuć rosnące zaniepokojenie podatników

Krajowa Administracja Skarbowa stale poszerza swoje kompetencje oraz wzbogaca się o nowe narzędzia, usprawniające jej pracę. Lepszej wykrywalności potencjalnych nadużyć mają służyć chociażby niedawno uruchomiony rejestr umów o dzieło czy obowiązek stosowania JPK_VAT. W obawie przed karami za nawet nieświadome naruszenia przepisów podatkowych przedsiębiorcy oraz pracownicy działów księgowych samodzielnie zaczęli z większą uwagą patrzeć na ubezpieczenia karnoskarbowe, gwarantujące rekompensatę zapłaconej kary.

System podatkowy podlega częstym zmianom, pozostawiając podatników w stanie niemal permanentnego napięcia i niepewności. W kwestiach budzących wątpliwości oraz rodzących potencjalną odpowiedzialność podatnika wobec Skarbu Państwa nierzadko spotykają się oni z  odmową udzielenia instrukcji lub interpretacji przez organa skarbowe lub ministerstwa.

W rankingu przyjazności i konkurencyjności systemu podatkowego przeprowadzanym przez Tax Foundation wśród 36 badanych krajów OECD Polska niezmiennie od wielu lat plasuje się w jego ogonie. W 2020 r. zajęła 34. miejsce, wyprzedzając jedynie Chile i Włochy.

Także kolejne projekty zmian prawnych nie napawają optymizmem. Zwłaszcza projekt ustawy odbierającej możliwość odmowy przyjęcia mandatu czy ustawy wprowadzającej tzw. prekluzję dowodową w postępowaniach skarbowych, przez którą podatnicy utracą możliwość przedstawiania nowych faktów po zakończeniu kontroli skarbowej.

Organy skarbowe dysponują coraz bardziej zaawansowanymi narzędziami kontroli podatników i nie wahają się z nich szeroko korzystać. To obecnie przede wszystkim spędza sen z powiek przedsiębiorcom:
• Od 1 października podatnikom grożą kary w wysokości 500 złotych za każdy, pojedynczy błąd w wypełnianiu nowego pliku JPK_VAT.
• Od 1 stycznia obowiązuje wprowadzony tarczą antykryzysową obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło. Na podstawie tworzonego rejestru kontrolerzy będą badać, czy zamiast nieoskładkowanych umów o dzieło nie powinny być zawierane oskładkowane umowy zlecenia lub wręcz umowy o pracę.
• 11 stycznia ruszyły kontrole celno-skarbowe, które nie ominą też przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność w czasie pandemii.

Gdzie szukać pomocy? Jedna z odpowiedzi brzmi: ubezpieczenie skarbowe. Chroni ono właśnie przed konsekwencjami finansowymi błędów w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym i z dnia na dzień zyskują na popularności. Poszukując takiej ochrony, warto zdać się na pomoc doświadczonego brokera ubezpieczeniowego, którzy pomoże rozeznać się w niuansach wyróżniających oferty poszczególnych towarzystw, dopasuje program ubezpieczeniowy do naszych potrzeb, a wykorzystując swoją siłę negocjacyjną, płynącą z regularnych kontaktów z ubezpieczycielami i ze znajomości rynku, zapewni nam najkorzystniejszą możliwą składkę.

Kogo chroni polisa skarbowa?

Ubezpieczenie to chroni osoby wykonujące czynności księgowe lub płacowe w organizacji oraz wykonujące czynności zarządcze, lub nadzorcze w tym obszarze. Ubezpieczeniem można objąć konkretne osoby, wskazane z imienia i nazwiska, lub opisaną zajmowanymi stanowiskami bezimienną grupę osób, np. pracowników działu księgowości. Umowę ubezpieczenia może zawrzeć również osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Jakie wsparcie zapewnia ubezpieczenie skarbowe?

Standardowo ochrona w ramach polisy składa się z dwóch sekcji: OC wobec pracodawcy za błędy lub zaniechania w wykonywaniu obowiązków z zakresu rachunkowości oraz z klauzuli karno-skarbowej. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą sekcja OC wobec pracodawcy jest wyłączona, za to zgodnie z warunkami klauzuli karno-skarbowej taka osoba może liczyć na pokrycie wszelkich kosztów obrony w postępowaniu karnym lub karno-skarbowym, a także na refundację grzywien karno-skarbowych nałożonych na taką osobę.

Warto podkreślić, że klauzula nie zawiera wyłączenia winy umyślnej osoby ubezpieczonej. Bez tego ochrona mogłaby być bezcelowa, bo zdecydowana większość spraw karno-skarbowych kończy się niestety orzeczeniem winy umyślnej. Co więcej, w ubiegłym roku wprowadzono na rynek dodatkową klauzulę – pomocy antycovidowej – przygotowaną z myślą o wszystkich przedsiębiorcach korzystających z jednej z kilkunastu dostępnych form pomocy publicznej.

Co daje klauzula pomocy antycovidowej w polisie skarbowej?

Rozszerzenie to obejmuje odpowiedzialność za błędy w przygotowaniu wniosków, monitorowaniu wykorzystania czy rozliczeniu uzyskanej pomocy publicznej, a także rozszerza klauzulę karno-skarbową o wszczęcie postępowania karnego skarbowego oraz karnego z art. 233 kodeksu karnego (kk) (złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą) i art. 297 kk (wyłudzenie pomocy publicznej). Na mocy tej klauzuli nie można jednak pokryć roszczeń z tytułu błędnego przygotowania wniosku, skutkującego nieprzyznaniem pomocy publicznej w ogóle lub w niepełnej wysokości.

Obecnie ceny za ubezpieczenie indywidualne zaczynają się od kilkuset złotych za rok ochrony. Przy polisach grupowych i wyższych sumach, rzędu 5 mln złotych, składki oscylują zazwyczaj między trzydziestoma a pięćdziesięcioma tysiącami złotych. Otwartym pytaniem jest to, jak długo takie stawki się utrzymają, wobec rosnącego ryzyka kar.

Warto też posiadać polisę D&O

Obok ubezpieczenia skarbowego warto też mieć wykupione ubezpieczenie OC zarządu, które swoim zakresem obejmuje m.in. odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne z art. 116 lub 116a Ordynacji Podatkowej. Połączenie tych dwu ubezpieczeń – skarbowego i D&O – z uwagi na ich komplementarny charakter zapewnia całościową ochronę przed błędami. Przedsiębiorcy zainteresowani jeszcze większym zminimalizowaniem ryzyka błędu powinni zwrócić uwagę także na ubezpieczenia podatkowe i doradcze, które w uproszczeniu można porównać do atrakcyjnego cenowo abonamentu na usługi renomowanej kancelarii podatkowej.


Autor:

Łukasz Górny, radca prawny, Dyrektor Departamentu Rozwoju EIB SA

Last Updated on 12 lutego, 2021 by Łukasz

Udostępnij
KATEGORIA