Wstępny wniosek o dofinansowanie projektu złożony

Wstępny wniosek o dofinansowanie projektu złożony

Dnia 11 października 2021 roku spółka CARGOTOR złożyła do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) wstępny wniosek o dofinansowanie projektu: „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”. Akceptacja wniosku pozwoli na skuteczne sfinansowanie budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach.

Do 1 grudnia CARGOTOR planuje złożyć do MFIPR kompletny wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Następnie po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, do 19 stycznia 2022 roku wniosek ma zostać formalnie przekazany do CINEA (agencja Komisji Europejskiej). Przedsięwzięcie CARGOTOR jako inwestycja infrastrukturalna – w całości będzie finansowane ze środków publicznych (ze współfinansowaniem z funduszy UE). Zgodnie z założeniami środki z budżetu państwa polskiego zostaną wykorzystane jako wkład własny CARGOTOR w sfinansowanie realizacji całej inwestycji.

Warto jeszcze raz przypomnieć, że każdego roku Oddział Celny Małaszewicze przekazuje do budżetu państwa wielomiliardowe kwoty pochodzące z oclenia i opodatkowania towarów transportowanych przez przejście graniczne Brześć – Terespol, wprowadzanych do obrotu na terenie RP. Dlatego koszty, które miałby ponieść budżet państwa związane z powstaniem Parku Logistycznego Małaszewicze, szybko się zwrócą – zarówno w wyniku kilkukrotnie zwiększonej przepustowości, jak i modernizacji infrastruktury usługowej, pozwalającej w większym, niż dotychczas, stopniu zintegrować proces obsługi celnej.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 15 października, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA