Wydłużony termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Wydłużony termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Ministerstwo Finansów przedłużyło termin sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych za miniony rok obrotowy o trzy miesiące. Zmiana nie będzie równie korzystna dla wszystkich podmiotów.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce spowodowana COVID – 19 wywołała utrudnienia w prowadzeniu przez przedsiębiorców działalności gospodarczej oraz w wypełnianiu ustawowych wymogów nałożonych na spółki. Z tego powodu, sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego z zachowaniem ustawowych terminów, może okazać się bardzo trudne, a czasami wręcz niewykonalne. Ministerstwo Finansów dostrzegło konieczność wprowadzenia pewnych korzystnych rozwiązań.

Karolina Łasowska, Radca prawny, Associate w Squire Patton Boggs

Pierwotne stanowisko Ministerstwa Finansów przewidywało zmiany tylko w stosunku do organizacji non- profit. Wszystkie pozostałe jednostki, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 roku, były zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego do końca marca. Konieczność dochowania tego terminu była podyktowana faktem, iż same sprawozdania finansowe stanowią kluczowe źródło informacji tak dla instytucji kredytowych, jak i kontrahentów, stanowią bowiem niejednokrotnie najważniejszy czynnik przy podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych. Zgodnie ze stanowiskiem resortu w sprawach związanych z rachunkowością i księgowością, przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z rozwiązań elektronicznych, zatem nie powinno stanowić problemu dotrzymanie ustawowych terminów. Stanowisko to nie spotkało się to jednak z akceptacją ze strony księgowych, biur rachunkowych czy biegłych rewidentów, którzy złożyli petycję w przedmiocie wydłużenia terminów.

Pierwotne stanowisko Ministerstwo

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia z dnia 12 marca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. To rozwiązanie spotkało się częściowo z aprobatą środowiska pracowników działających w obszarze rachunkowości i księgowości. Zdecydowano finalnie o przedłużeniu terminów zarówno na sporządzenie, jak i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Zmiana nie dotyczyła jednak wszystkich podmiotów gospodarczych bowiem z nowych rozwiązań mogły skorzystać jedynie organizacje pożytku publicznego oraz nieprowadzące działalności gospodarczej związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu terytorialnego i organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.

Justyna Świnka, Aplikantka radcowska w Squire Patton Boggs

Zgodnie z projektem rozporządzenia termin sporządzenia sprawozdań finansowych, który upływał w dniu 31 marca 2021 r. przesunięto o jeden miesiąc, tj. na 30 kwietnia 2021 roku. Analogiczna sytuacja ma zastosowanie to zatwierdzenia sprawozdań finansowych, bowiem termin na ich zatwierdzenie wydłużono o miesiąc tj. do 30 lipca 2021 roku.

Powyższa zmiana miała mieć zastosowanie do roku obrotowego kończącego się po 29 września 2020 r., ale nie później niż 30 kwietnia 2021 r. Chodzi o sytuacje, gdy termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2021 r. Dzięki temu np. ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego przypadnie 30 kwietnia 2021 r. (zamiast 31 marca 2021 r.).

Marcin Wnukowski, Radca prawny, Partner w Squire Patton Boggs
Ostatecznie przyjęto korzystniejsze rozwiązania

Dnia 29 marca 2021 roku ogłoszono ostateczny kształt rozporządzenia w przedmiocie zmian dotyczących zarówno sporządzenia, jak i zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Szczególnie zyska to uznanie w spółkach prawa handlowego, bowiem projektodawca podjął decyzję o wydłużeniu terminu aż o 3 miesiące. To znacznie korzystniejsze rozwiązanie w stosunku do pierwotnego, w którym przewidziano miesiąc. W praktyce oznacza to, że jeżeli spółka ma rok obrotowy tożsamy z rokiem kalendarzowym to:

– termin na sporządzenie sprawozdania finansowego upłynie 30 czerwca;

– termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego upłynie 30 września.

Wydłużenie terminów, aczkolwiek mniej korzystne – bo tylko o miesiąc, nastąpiło również w stosunku do jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.


Autor:

Marcin Wnukowski, Radca prawny, Partner w Squire Patton Boggs

Karolina Łasowska, Radca prawny, Associate w Squire Patton Boggs

Justyna Świnka, Aplikantka radcowska w Squire Patton Boggs

Last Updated on 9 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA