Zatwierdzono szczegółowy opis priorytetów programu FERS

Zatwierdzono szczegółowy opis priorytetów programu FERS

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła pierwszą wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS). Dokument obowiązuje od 10 lutego br.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) to następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W FERS realizowane będą działania w sześciu Priorytetach: I – Umiejętności; II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego; III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami; IV – Spójność i  zdrowie; V – Innowacje społeczne; VI – Pomoc techniczna. Szacowana łączna wartość alokacji FERS wynosi blisko 4,9 mld euro (w tym ponad 4 mld wkładu UE).

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) FERS to dokument, który systematyzuje zapisy programu, ale nie zmienia jego zakresu. Przykładowo, SZOP wprowadza podział typów projektów zaplanowanych w programie na działania, wskazuje, jakie Instytucje Pośredniczące będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych działań, a także jakie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Informuje również m.in. o poziomie dofinansowania czy limicie wydatków w ramach tzw. cross-financingu, a także wskaźnikach przyporządkowanych do poszczególnych działań.

Wraz z SZOP FERS opublikowano tabele finansowe zawierające szczegółowe informacje na temat alokacji programu w podziale na działania, zakres interwencji oraz proporcje wsparcia UE oraz wkładu krajowego.

Oba dokumenty są dostępne w formie załączników pod tym tekstem.


Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP 

Last Updated on 15 lutego, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS